Ehitussüvend L. Puusepa 8 A-hoone kõrval on suvekuudega jõudnud projektijärgse sügavuseni. Kaeve- ja pinnasetööde mõju A-korpusele jälgiti väga täpselt. Mõõdistused näitasid, et midagi märkimisväärset juhtunud ei ole – A-korpuse nihkumine ehitussüvendi suunas on olnud maksimaalselt 8 mm, mis on igati lubatav tulemus.

 

Hetkel ehitatakse J- korpuse seinu, täpsemalt valatakse -1 korruse monoliitseinu. Sellele korrusele on kavandatud garderoobid, tehnilised ruumid (nt elektrivarustuse seadmete ruumid, toruposti keskjaam), koristuskeskus, abiruumid (jäätmeruumid jm).

 

Maarjamõisa meditsiinilinnaku uute korpuste ehitus kulgeb ajakavas.

 

L. Puusepa 8 A-korpuse N. Lunini tänava poolsetes ruumides suvel toimunud kütte- ja ventilatsioonisüsteemide renoveerimine on lõppenud.

 

Ehitusplatsil toimuvaga saab end kursis hoida veebikaamerate vahendusel: http://www.kliinikum.ee/meditsiinilinnak/kaamerad/index.php?mod=kaamerad

 

Uute korpuste  nurgakivi saab paika pandud teisipäeval, 12. novembril kell 13.00.

 

L. Puusepa 8 peaukse kõrval fuajees on välja pandud Maarjamõisa meditsiinilinnaku täiustatud makett, millel on J-, K- ja L- korpused näha. 

 

Toomas Kivastik

Projektijuht