eLabori töökeskkonna versiooniuuendusega muudeti mikrobioloogiliste analüüside PDF-s ja paberkandjal olevate vastuste formaati.


Vastuste vana vorm, mis loodi 2009. aastal, eLabori algusajal, oli raskesti jälgitav. Vastuses esinesid mikroobid ja nende antibiogrammid läbisegi, muutes vastuse interpretatsiooni ebamugavaks ja raskeks.


Nüüdseks on sellised vead kõrvaldatud ja vastused kasutajasõbralikumad. Raviarstil on võimalik saada võetud mikrobioloogilise analüüsi kohta adekvaatset ja üheselt mõistetavat informatsiooni ning mikrobioloogid ise saavad enne lõplikku kinnitamist kontrollida vastuse õigsust ja kõikide vastusekomponentide olemasolu.


Peamised muudatused puudutavad vastuse struktuuri. Nüüd on vastused struktureeritud nii, et seos materjal-proovinõu-analüüs esineb koos. Selleks korrigeeriti tellimuste järjestust ja nüüd seostuvad ühe proovinõuga kõik sealt tehtud analüüsid. Ühes tellimuses olevad proovinõud järjestuvad ise vastavalt materjali võtmise kellaajale. Näiteks ühe verekülviga seotud kolm Bactec verekülvipudelit:

nr1

nr2

nr3

nr4

Antibiogramm esitatakse tabelina, mitme erineva mikroobiliigi korral on erinevate liikide antibiootikumitundlikkus paigutatud eraldi veergudesse. Selline paigutus muudab antibiogrammi kergemini loetavaks.

nr6

Kui antibiogrammis esineb sarnaseid komponente (antibiootikume), lubab veergudena esitatud paigutus kergemini valida sobivaima, mitmele patogeenile toimiva antibiootikumi.

nr7

 

Selliste vastuste nägemiseks kasutage palun eHL-i päevikukannete allosas olevat nuppu „Link dokumendile".

 

nr8

 

 

Krista Lõivukene
Ühendlabori osakonnajuhataja