2010. aasta alguses, jaanuari- ja veebruari kuus, toimuvad eHL-i Digiretsepti ehk e-retsepti koolitused.

Lisaks on uuel aastal võimalus osaleda eHL-i täienduskoolitustel. Täienduskoolitused on mõeldud kasutajatele, kes soovivad saada põhjalikumat ülevaadet mingist konkreetsest teemast või eHL-is sisestatavast dokumendist. Näiteks on eraldi koolitusena kavas operatsiooniprotokolli sisestamine eHL-is ning õendusepikriisi ja -anamneesi koolitused õdedele jne. Samuti antakse täienduskoolitustel juhtnööre, kuidas haiguslugu võimalikult optimaalselt dokumenteerida, et eHL-is dokumenteerimise töö kiiresti ja hõlpsalt sujuks.

Koolituste teemad ja ajakava pannakse täpsemalt paika jaanuaris. eHL-i koolituste täpsema ajakava leiab eHLabi lehelt (http://ehlabi.kliinikum.ee), kus on võimalik ennast ka "Koolituste" rubriigis koolitusele registreerida.

 

Kristina Rivis
informaatikateenistuse arendusosakonna projektijuht

Alates 28. oktoobrist saadetakse eHL-is sisestatud töövõimetuslehti lisaks paberkandjale ka elektroonselt haigekassasse.

eHL-i kasutaja jaoks on elektrooniline saatmine märkamatu. Töövõimetusleht edastatakse haigekassale nupule Valmis vajutamisel. Sama töövõimetuslehe parandamise ja tühistamise kohta elektroonilist informatsiooni haigekassale ei saadeta. Seega liigub info töövõimetuslehe kohta haigekassasse ainult esimesel Valmis vajutamisel. Näiteks kui töövõimetuslehe väljastamisel on tehtud viga, mis hiljem eHL-is parandatakse, siis tehtud paranduste informatsioon jõuab haigekassasse vaid paberkandjal. Sellepärast on eriti oluline, et töövõimetuslehtede väljastamisel oldaks varasemast tähelepanelikumad.

Palun töövõimetuslehe väljastamisel tähele panna:

• Töövõimetuslehte saab eHL-is muuta seni, kuni parandamist vajavale töövõimetuslehele pole alustatud eHL-is järglehe sisestamist.

• Et poleks eksimusi kuupäeva formaadis, on soovitav kõik kuupäevalahtrid sisestada kalendrit kasutades.

• Töövõimetuslehe väljastajaks tuleb alati valida arst.

• Pärast statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist võib pikendada töövõimetuslehte ambulatoorse ravirežiimiga kuni kaheksaks kalendripäevaks.

• Ambulatoorse tervishoiuteenuse korral tohib töövõimetuslehte kirjutada tulevikku ainult kolm päeva ette.


 

Karin Orason
informaatikateenistuse arendusosakonna projektijuht

Patsiendi haiguslugudega tutvumiseks on eHL-is:

1. Patsiendi kontekstis vertikaalmenüüs plokk “Ajalugu”.

- Kiire ülevaate saamiseks patsiendi tervislikust seisundist on kõige parem tutvuda menüüpunktiga “Epikriiside koond”, kus on toodud kõik patsiendile iga haigusjuhu kohta vormistatud viimased kinnitatud epikriisid. Ambulatoorse haigusjuhu kohta kuvatakse epikriis või selle puudumisel ajaliselt viimane väljavõte haigusjuhust.

- Kogu haigusjuhu andmetega saab lähemalt tutvuda otsides menüüpunkti alt “Haigusjuhtude ajalugu” üles vastav haigusjuht. Kui haigusjuhus/statsionaarses allüksuses on määratud põhidiagnoos, siis kuvatakse andmed vastava eriala saki all. Kui põhidiagnoos on määramata, siis kuvatakse andmed „LKD määramata“ saki all. Statsionaarses haigusjuhus struktuuriüksuste vahelise liikumise puhul kuvatakse sama haigusjuht kõigi vastavate erialade sakkide all (joonis 1):

Joonis 1.