lk1 EBU sertifikaat A.TennusUroloogia ja neerusiirdamise osakond sai kõrge tunnustuse osaliseks, kui Euroopa Uroloogia Nõukogu (European Board of Urology, lüh EBU) väljastas akrediteerimist tõendava sertifikaadi residentide koolitusprogrammile.
Sertifikaat tõendab, et kliinikum on väljaõppekeskus, mille uroloogia residentuuriprogramm vastab kõrgetele Euroopa taseme nõuetele. Sertifikaadi omandanud õppebaasides peab töö olema läbinähtav, kaasaegne ning kvaliteetne.


Sertifikaadi saamise eelduseks on pikk ja põhjalik hindamisperiood, mis koosneb neljast etapist. Esiteks vaadatakse Euroopa Uroloogide Nõukogu akrediteeringut soovivate haridusasutuste taotlused läbi anonüümselt ehk taotlejat teadmata. Järgneb teine etapp, kus analüüsitakse edasipääsenud asutuste andmeid ja näitajaid – igapäevane töö ja asjaajamine, kliiniline töö, analüüsitakse teadustööd, residentide õppimisvõimalusi ja kõike muud, mis käib õpetava haigla töö juurde. Kolmandas etapis saadab Euroopa Uroloogide Nõukogu akrediteerimist sooviva asutuse juurde kaks eksperti, kes hindavad kliinilist tööd kohapeal. Neljandas, viimases etapis, tehakse lõplik otsus ning positiivse tulemuse korral väljastatakse sertifikaat.


Uroloogia ja neerusiirdamise osakonna juhataja dr Andres Kotsar tunneb heameelt sertifikaadi olemasolust. „See on suurepärane tunnustus meie osakonnale ja kogu kliinikumile ning loomulikult ka Tartu ülikoolile, kelle prekliinilised ained aitavad luua kaasaegset kliinilist väärtust residentuuriprogrammis.“ Olgugi, et osakonnajuhataja üks unistusi – robotkirurgia kasutuselevõtt – pole veel täitunud, on ta kindel, et Tartus pakutav ravi ei jää milleski alla Euroopa omale.


lk1 EBU sertifikaat1 A.TennusEuroopa Uroloogide Nõukogu sertifikaati väljastatakse aastast 1994. Euroopa riike, kelle uroloogia residentuuriprogramm on positiivselt akrediteeritud, on veidi üle 30 – nii näiteks on tunnustatud ka Viini ülikooli haigla, Hollandis Radboud’i ülikooli haigla ja Leipzigi ülikooli haigla residentuuriprogramm. Dr Andres Kotsar ütleb, et nende osakonnal ei ole eesmärk omaette võtta vastu rohkem välisriikide residente, ent Euroopa Uroloogide Nõukogu tunnustus kliinikumile võimaldab kindlasti teiste riikide õppuritel endisest enam tutvuda uroloogia ja neerusiirdamise osakonna tööga ning miks mitte ka siia tööle tulla.


Residentidest rääkides toonitab dr Kotsar teadustöö tegemise vajalikkust: „Tehtu hindamiseks ning ravikvaliteedi veelgi paremaks muutmiseks tuleb teadustöö integreerida igapäevasesse töösse.“ Nii on dr Kotsari juhitud osakonnas hetkel kolm suuremat teadustöö suunda:


• Eesnäärmevähi patsientide aktiivse jälgimise programm. Programmi eestvedajaks on dr Mihhail Žarkovski.
• Neerusiirdatud haigete tulemuste analüüs, mille eest vastutab arst-resident Priit Veskimäe.
• Kusepõievähi ja neeruvähihaigete epidemioloogiline uuring koostöös Tampere ülikooli haiglaga. Uuringu eestvedaja on dr Andres Kotsar.

 

Dr Kotsar rõhutab, et ükski tunnustus ei tule ilma koostööta. Tema hinnangul on kvaliteetse kliinilise töö tagamiseks vajalik erinevate kliinikute ja osakondade koostöömeelsus. Nii on saamas uroloogia ja neerusiirdamise osakonnas heaks tavaks konsiiliumid teiste kliinikutega – lisaks juba väga pika traditsiooniga ühisele uro-onkoloogilisele konsiiliumile hematoloogia-onkoloogia kliinikuga, on käivitunud uro-radioloogiline konsiilium radioloogiakliinikuga ning sügisest tehakse algust ka uro-patoloogiliste aruteludega. Residentide parimaks õpetamiseks toimuvad osakonnas iganädalased seminarid, kus arutatakse läbi keerulised haiguslood, mis tagab ühtlasi patsientidele parima läbimõeldud raviskeemi.

 

Euroopa Uroloogide Nõukogu visiit ja residendid
Akrediteerimisprotsessi keskel, täpsemalt kolmandas faasis, külastasid kliinikumi kaks Euroopa Uroloogide Nõukogu eksperti – dr Magne Dimmen ja dotsent Egils Vjaters. Üheks eesmärgiks oli hinnata kliinilise töö läbiviimist ning selle kvaliteeti, teiseks aga kohtuti residentiga (dr Priit Veskimäe, dr Rauno Okas ja dr Märt Mikkal), kellega vesteldi individuaalselt. Nüüd, mil on teada, et uroloogia ja neerusiirdamise osakond pälvis soovitud sertifikaadi, on hea küsida residentide muljeid osakonnast.


Mida tähendab teie jaoks residentuuriprogrammile osaks saanud akrediteering?
lk3 Rauno Okaslk3 Priit VeskimaeRauno Okas: Uroloogia residentuuriprogrammi akrediteerimine Euroopa Uroloogide Nõukogu poolt annab kindlustunde, et selle keskuse käsitlus vastab tänapäevastele ravistandarditele – seal õppides ning oma erialast silmaringi kujundades saab korrektse uroloogiaalase vundamendi hilisemaks iseseisvaks tööks uroloogina.
Priit Veskimäe: Tartu Ülikooli Kliinikumi uroloogia ja neerusiirdamise osakonna akrediteerimine Euroopa Uroloogide Nõukogu poolt kinnitab minule seda, et olen teinud residentuuri koolitusbaasi suhtes õige valiku. See näitab, et kõik eeldused hea hariduse saamiseks on siin olemas ning residentuuri lõpuks saavutatav kvaliteet sõltub peamiselt enda aktiivsusest.


Kuuldavasti kaasab osakonnajuhataja dr Andres Kotsar teid nii kliinilisse töösse kui ka ärgitab tegema teadustööd. Kui residendimeelne on uroloogia ja neerusiirdamise osakond?
Rauno Okas: Tartu Ülikooli Kliinikumi uroloogia ja neerusiirdamise osakond on väga residendimeelne. Residentidele antakse palju põnevaid ülesandeid ja kohustusi, kuid samas on alati olemas tugi ja võimalus konsulteerida, haigusjuhte ja ravitaktikat arutada. Iganädalaselt toimub reede hommikuti enne visiiti residentide kokkusaamine dr Kotsariga, kus arutatakse läbi möödunud nädalal tehtud töö ning tehakse plaanid uueks nädalaks. Osakonna töökorraldus on hästi läbimõeldud ja süsteemne.
Priit Veskimäe: Tõepoolest on kliinilise töö kõrval dr Kotsari poolt prioriteediks ka teadustöö tegemine, mis peakski ülikoolihaiglas soodustatud olema. Pikemas perspektiivis kajastub oma andmete analüüs ja sellest järelduste tegemine ning vajadusel muutuste elluviimine paremas ravikvaliteedis. Lisaks arendab teadusuuringute läbiviimine kriitilise lugemise oskust teiste poolt teostatud teadustööde suhtes, mis on tänapäevases infotulvas ülioluline väljendudes lõppude lõpuks samuti paremas ravikvaliteedis.


Kui tuleviku peale mõelda, siis kas positiivselt akrediteeritud tööandja on teie jaoks atraktiivsem?
Rauno Okas: Kindlasti.
Priit Veskimäe: Kindlasti on akrediteeritud tööandja juures töötades tõenäolisem püsida jätkuvas arengus, kui mitteakrediteeritud. Ja minu jaoks on arstitöö puhul pidev erialaline areng kõige olulisemal kohal.

 

Helen Kaju