Projekti raames korraldatakse muuhulgas ka Eesti-Läti ühiseid laste- ja perelaagreid. Foto: erakogu.
Käesoleva aasta algusest on kliinikumi geneetikakeskus koostöös mittetulundusühingutega Anni Mängumaa (Eestist) ja Ceribu Sparni (Lätist) välja töötamas juhendmaterjale vaimupuudega laste vanematele ja kasvatajatele.

Materjalid aitavad parandada vaimupuudega laste arenguvõimalusi ning sisaldavad vanemate jaoks vajalikku emakeelset infot nii erinevate diagnooside kui diagnoosipõhiste arenguvõimaluste kohta.

Koostöö kahe organisatsiooni vahel sai teoks Anni Mängumaa algatusel ja Eesti- Läti koostööprogrammi rahastusel. Projektiga, mille nimeks on paljuütlev „TOLERANTS", soovitakse edendada vaimupuudega laste arengut ja anda neile võimalus olla paremini kaasatud igapäevaellu.

Lisaks eelnevale ambitsioonikale eesmärgile on soov suurendada ka ühiskonna sallivust vaimupuudega inimeste ja nende perede suhtes.

Kuidas edendada vaimupuudega laste arengut?
Projekti partnerid on ühisel nõul, et kõik algab kodust. Kodu on koht, mis ümbritseb last ja annab aluse tema arengule. Seetõttu on käesoleva ühistöö sooviks aidata lastevanemaid ning pakkuda neile arusaadavas keeles ja eestlatelätlaste endi poolt koostatud juhendmaterjale, mida igapäevaselt järgida ja kasutada.

 

Projekti käigus koostatakse päevik, mis aitab lapse arengut jälgida ja planeerida, ning tervet lapseiga hõlmav arendusnippe jagav käsiraamat. Kui päeviku eesmärgiks on võimaldada lapsevanemal lapse areng üles tähendada ja vajadusel taastada, siis käsiraamat annab põhjalikud vastused küsimustele, mis tekivad nii lapse arendamisel kui ka peres endas (nt kuidas olukord mõjutab pere teisi liikmeid, kuidas ühildada töö ja pereelu jne).

Lisaks saavad Eesti ja Läti lapsevanemad vahetada oma kogemusi ning küsida spetsialistidelt (lastearstidelt, geneetikutelt, psühholoogidelt, taastusravi spetsialistidelt jt)
nõu lastevanematele mõeldud kohtumistel.

Laste endi jaoks korraldatakse nii laste- kui perelaagrid, kus nad saavad koos „normaalsete" lastega aega veeta. See pakub kõigile osalejatele hea võimaluse õppida üksteiselt nii elamist kui olemist.

Kuidas suurendada ühiskonna tolerantsi?
Tihtilugu on nii, et vaimupuudega laps tekitab ümbritsevates inimestes kohmetust ja ebamugavustunnet. Sama laieneb ka lapse perele. Põhjuseks on see, et ühiskond (sh meie ise) ei ole harjunud nende kohalolekuga. Ja mis on meile võõras, seda me tihtilugu kardame.

Tutvustamaks avalikkusele vaimupuudega laste ja nende perede igapäevaseid tegemisi, koostatakse pilte ja lugusid sisaldav fotoalbum-raamat, mis võimaldab ühiskonnal näha, et vaimupuudega laps ja tema perekonnaliikmed on samaväärsete emotsioonide ja tegemistega inimesed kui kõik teised.

Projekt kestab 2011. aasta augustini, kuid esimesi tulemusi esitletakse juba 2011. aasta märtsis toimuval rahvusvahelisel konverentsil.

 

Sille Talvet
projekti „TOLERANTS" koordinaator