Kuidas möödus 2011. aasta, milline võiks tulla järgmine, mida soovida oma töötajatele – sõna on seekord kliinikujuhatajatel.

 

Üheks oluliseks saavutuseks oli epiluminestsentsmikroskoobi ja uue UVA aparaadi töösse rakendamine. Meie väikese eriala puhul on meeldiv tõdeda, et üha rohkem arst-õppejõude on huvitatud teadustööst (viiel arstil on teaduslik kraad ja neli õpib doktorantuuris), möödunud aastal ilmus 66 artiklit (neist 16 CC).

Kuna lõppev aasta jääb mulle kliinikujuhatajana viimaseks, siis tahan kõigepealt soovida uuele juhatajale jõudu kliiniku ees seisvate ülesannete lahendamiseks, kogu kollektiivile õnne, jõudu ning jätkuvat tööindu.

prof Helgi Silm

nahahaiguste kliiniku juhataja

 

 

Aasta lõpuks lubatagu kolm mõtet seoses kaksikutega. Käesolev aasta oli edukas, tuues sisekliinikule selge plaani meie tulevasest paiknemisest ehitatavas Kliinikumi kaksiktornis. Tahaks

loota, et masu ei jätkuks kaksik-veena, mida paljud on prognoosinud. Ja isiklikus plaanis, kel veel võimalik, tuleks vaeva näha kaksikutega, et tuleviku maksumaksjaid ikka jaguks.

prof Margus Lember

sisekliiniku juhataja

 

 

Soovin siiralt tunnustada kogu anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku personali, kes vaatamata kestvale majandussurutisele ja järjest suurenevatele töömahtudele suutis leida motivatsiooni patsientidele kõrgetasemelise arstiabi osutamiseks ja inimliku suhtumise tagamiseks. Eriti märkimisväärne oli töökoormuse tõus erakorralise meditsiini osakonnas. Esile tõstmist väärib ühelt organdoonorilt mitme organi samaaegne siirdamine eri patsientidele – väljakutse, millega anestesioloogia ja intensiivravi kliinik ühel reedeõhtul vastu laupäeva eeskujulikud toime tulid. Uuelt aastalt loodan ennekõike leevendust õdede ja hooldajate palgaprobleemile. Soovin kõigile rahulikku aastavahetust, lumist talve ja rõõmsat meelt!

prof Joel Starkopf

anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja

 

 

Kirurgiakliiniku kõigi kuue osakonna intensiivse ravitöö ja tulemusliku arendustegevuse foonil (hüdrokirurgia põletuste ravis, värviimpulsslaseri kasutamine veresoonkoeliste haiguste ravis, endovaskulaarne tehnika aordi aneorüsmide ravis, uue urodünaamika ja proktoloogia kabineti käivitamine jne.) väärib esiletõstmist kuus edukat maksasiirdamist, sealhulgas ühel patsiendil teistkordselt.

Uuelt 2012. aastalt ootaks tervishoiu rahastamise olulist paranemist: eeskätt panustamisega inimestesse märgatava palgatõusu näol, mis stimuleeriks töötamist, jätkusuutlikkust ning arendustegevust oma kodumaal Eestis; ja annaks suurema võimaluse uute kaasaegsete, sh ka järjest kallinevate, diagnostika- ja ravimeetodite, kaasaarvatud kõhunäärme siirdamise juurutamisele ülikooli tasemega kirurgiakliinikus.

Soovin kõikidele kirurgiakliiniku töötajatele 2012. aastaks palju õnne, head tervist ja kordaminekuid isiklikus elus ning hoolimata kõigist raskustest jätkuvat entusiasmi ja edu patsientide ravimisel, õpetus-, teadus- ja arendustegevuses nii nagu see on kohane ülikooli kliinikule.

prof Ants Peetsalu

kirurgiakliiniku juhataja

 

 

Spordimeditsiini ja taastusravi kliinikule olid 2011. aastal olulisimaks statsionaarse taastusravi osakonna kauaoodatud laienemine, neelamis- ja häälehäirete taastusravi keskuse töötajate väljaõpe ja sisulise töö käivitumine, mitmete uute ravimeetodite ja seadmete kasutuselevõtt, sh hääle- ja neelamisteraapia seadmed, lööklaineteraapia tugi-liikumissüsteemi ülekoormusvigastuste ravis ning vaagnapõhja- ja käeteraapia käivitumine. Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamise meetme raames alustati õendushoolduse osakonna projekteerimist L. Puusepa 6 hoonesse.

Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik soovib kõikidele kliinikutele ja teenistustele edukat 2012. aastat ja võimalikult paljude plaanide ning soovide täitumist saabuval aastal.

dr Rein Kuik

spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhataja kohustes

 

 

Lõppev aasta on Kopsukliinikule olnud edukas. Haigekassa leping saab täidetud ja küllap ka ületatud, aitähh kõigile, kes on teinud tublit tööd! Erilist heameelt teeb kopsutransplantatsiooniprogrammi edukas jätkumine, mis on mastivimpliks kogu lipulaevale. Kõik Kopsukliiniku töötajad on aastaga saanud aasta võrra vanemaks ja selle võrra ka kogenumaks ja targemaks. See on suur potentsiaal, mistõttu võib olla kindel, et järgmine aasta tuleb veelgi parem. Soovin kõigile edu ja julget pealehakkamist uute projektide ellurakendamisel, sõbralikku meelt igapäevatöös, õnne isiklikus elus ja palju häid mõtteid!

dr Rain Jõgi

kopsukliiniku juhataja

 

 

Esiletõstmist väärib, et lõppeval aastal suurenes tänu arstide teavitustööle ning kiirabi ja haiglateenistuste koordineeritud tegutsemisele isheemilise insuldi korral trombolüüsravi saanud patsientide hulk. Tahame algaval aastal kasutusse võtta nii insuldi diagnoosimiseks kui ka raviks kasutatavaid uusi meetodeid.

Loodan, et oma pere ja lähedaste seltsis veedetud jõulude ja aastavahetuse aeg kompenseerib pikad töötunnid ning kodust eemalolemise ning olgu järgmine aasta meie kõigi soovide täitumise aasta!

prof Toomas Asser

närvikliiniku juhataja

 

 

Armsad kolleegid!

Igal hommikul avate ukse uude päeva. Päeva, milles läbi oma oskuste, tahte ja hoolimise avate ukse/uksed oma hoolealustele/patsientidele järgnevasse ellu. Seda saab teha ainult sellise südamega nagu on teil ja need päevad, aastad, elud ning emotsioonid, mida annate, kõnelevad ise. Just see ongi suurim tänu. Soovin Teile tervist, tolerantsust, tarkust ja tegusid, et ka Teile ikka uued ja uued uksed avaneksid.

prof Hele Everaus

hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja

 

 

Kõige suuremat rõõmu valmistab see, et suutsime juurutada ühe päris uue ravimeetodi koos vastava aparatuuriga. Seda ei olegi nii vähe, kui suudaksime sama korrata igal aastal. Soovin kõikidele Kõrvakliiniku töötajatele ilusat aasta lõppu ja kordaminekuid uuel aastal!

dr Priit Kasenõmm

kõrvakliiniku juhataja

 

 

Hea silmakliiniku pere!

Tänan teid kõiki 2011. aastal tehtud töö eest! Olenemata pidevast patsientide hulga kasvust ning limiteeritud töökätest, loodan, et jaksate olla sama töökad ning hoolivad ka järgmisel aastal.

prof Pait Teesalu

silmakliiniku juhataja

 

 

Kallid kolleegid!

Eelmisel aastal tegi kõige rohkem heameelt radioloogiakliiniku materiaalse baasi paranemine, uute seadmete soetused ja vanade väljavahetamine, samuti eHL-ile üleminek, mis peaks oluliselt parandama radioloogiliste uuringute kättesaadavust ja lühendama ravijärjekordi ning info liikumist ja salvestamist. Tänada tuleb radioloogiakliiniku personali, kes uue aparatuuri ja infotehnoloogia juurutamisega edukalt hakkama on saanud.

Mida ootame uuelt aastalt?

Uuel aastal peame panustama materiaalse baasi kõrval rohkem inimestesse, sest kõige tähtsam on, et töötajad tunneksid, et neid väärtustatakse mitte ainult materiaalses mõttes, vaid ka mõistva ja innustava suhtumisega - kogenud, oma tööd südamega tegevad töötajad on nii radioloogiakliiniku kui kogu kliinikumi suurim vara, mida on raske asendada.

dr Pilvi Ilves

radioloogiakliiniku juhataja