2013. aastal laekus kliinikumi 679 avaldust. Kuna ühes avalduses võib olla tänuavaldusi mitme kliiniku ja teenistuse kohta ning ühes avalduses võivad koos olla ka nii tänuavaldus kui kaebus ja/või ettepanek, siis 679 avalduse peale kokku oli võimalik eristada 812 arvamust. Need jagunesid omakorda nii: 532 tänuavaldust, 126 ettepanekut ja 154 kaebust. Kliinikute lõikes sai enim arvamusi naistekliinik – 102 arvamust, millest 86 olid tänuavaldused, 5 neist olid ettepanekud ja 11 kaebused. Psühhiaatriakliiniku kohta laekus arvamusi 97, neist tänuavaldusi oli 46, ettepanekuid 36 ning kaebusi 15. Kolmandal kohal arvamuste laekumise osas oli kirurgiakliinik, kes sai kokku 63 arvamust, neist 53 olid tänuavaldused, 5 ettepanekud ning 5 kaebused.


Kliinikumi 2013. aasta tänuavalduste põhjal on patsiendid möödunud aastal kõige rohkem esile tõstnud ja tänanud dr Jaan Eelmäed ja dr Margot Peetsalu.


lk1 Jaan EelmaeDr Jaan Eelmäe, kes on vanemarst-õppejõud närvikliinikus neurokirurgia osakonnas, kommenteeris tunnustust ise nii: „Kindlasti pole mina ega ilmselt ka keegi teine selleks midagi sihipärast teinud. Kuna meie osakond on kliinikumis rahulolu küsitluse järgi esirinnas, siis minu sagedasem äramärkimine on ilmset tingitud administratiivsetest põhjustest – kohtun ja ravin suuremat hulka haigeid. Hästi suur osa on kollektiivil, sest kogu kollektiivi mulje saab kergesti ära rikkuda ka vaid üks töötaja. Siit saab teha järelduse, et meie osakonnas seda ühte inimest ei ole ja kellegi äramärkimine teeb au kogu kollektiivile. Arsti omadustest on tähtis eelkõige empaatiavõime, kolleegidevaheline usaldus, ausus ja vahel ka otsekohesus. Kindlasti peab haigetega rääkima ja ei tohi unustada igapäevast visiiti, sest haige ootab „oma kirurgi", et kuulda kas või paari julgustavat sõna."

 

„Soovin osakonna personalile head uut aastat! Kõik töötajad on väga tähelepanelikud ja heasoovlikud. Dr Eelmäe, dr Rätsep ja dr Kõiv, tänan Teid. Teil on kuldsed käed. Südamlik tänu kõigile, kes mind ravisid!" (10. 01. 2013)


• „Olen tänulik kogu personalile ja dr Jaan Eelmäele sooja suhtumise eest." (02. 12. 2013)

 

lk1 Toomas AsserNärvikliiniku juhataja professor Toomas Asser: „Dr Jaan Eelmäe on oma eriala süvitsi tundev väga hea neurokirurg. Kirurgina on ta kolleeg, kes ka kõige keerukamates ja ootamatutes olukordades aitab nii patsientidel kui kolleegidel otsida ja leida lahendusi. Noortele kolleegidele on ta eeskujuks kui vahetu, otsekohene ja inimlik arst."

 

 

lk1 Margot.PeetsaluDr Margot Peetsalu on vanemarst-õppejõud kirurgiakliinikus abdominaalkirurgia osakonnas. Nagu dr Eelmäegi, arvab ka tema, et see on meeskondlik tunnustus: „Arvan, et valdav enamus mu kolleegidest vääriks sama tunnustust, sest kirurgia pole ainult kirurgist sõltuv, see on meeskonnatöö. Esmatähtis on lihtsalt sõbralik ja toetav suhtumine patsienti. Hea sõna ja naeratus võib vahel olla tõhusam kallist ravimist."

 

„Tänu ja tundeid polegi võimalik panna sõnadesse. Dr Margot Peetsalule südamlik tänu, et ta suudab nii vastutusrikast tööd teha ja patsiendiga suheldes olla siiras, rõõmsameelne ning anda professionaalset nõu. Väga meeldiv oli ka tunne, et raviarst hoolib ja muretseb minu tervise pärast." (27.05.2013)


• „Avaldan tänu dr Margot Peetsalule ja tema operatsioonitiimile. Dr Peetsalu on nagu päikesekiir." (18.06.2013)

 

lk2 Toomas TikkKirurgiakliiniku vanemarst-õppejõud Toomas Tikk: „Tore, et kolleeg on haigete poolt tänuavaldustega äramärgitute esireas. Võimalik, et mõnelgi tekib küsimus, et miks just tema? Kirurgi tegevus on sageli seotud operatsioonijärgse valu ja ebamugavusega. Ja just siin, lisaks professionaalsele erialasele kõrgelthinnatud tasemele, avaldub dr Margot Peetsalu soe ja naiselik, vahel lausa emalik, oskus patsientidega suheldes nende negatiivseid emotsioone leevendada."

 

Tänuavalduste väljavõtteid:
Spordimeditsiini- ja taastusravi kliinik: „Austatud proua Uriko! Viibisin eile teie kliinikus füsioterapeudi vastuvõtul tulenevalt Belli halvatusest. Jõudsin umbes 45 minutit määratud ajast varem ja ootasin III korruse fuajees. Nii palju positiivseid emotsioone, kui eile teie majas selle lühike ajaga, ei ole ma küll päris kaua aega saanud. Kes nimetas patsienti „kullakeseks", kes kõndis karkudega patsiendi kõrval ja lihtsalt rääkis temaga tema elust... Üks tehniku moodi meesterahvas vaatas möödaminnes naispatsiendi ratastooli ning ütles: „Oota korraks, ma toon kohe pumba ja pumpan kummid täis – need ju päris tühjad." Õed kiitsid meespatsienti tema pingutuse eest kõndida raamiga poole koridorini ja minuga tegeles ülimalt armas noor naine Triin Kaldur terve tunni ja näitas ning õpetas tegema õigesti vajalikke näoharjutusi. Kõik olid rõõmsad ja rahulikud ning kellelgi ei olnud peas nägu „ah ära tüüta". Tänan selle kogemuse eest!"

 

• Sisekliinik, nefroloogia osakond: „Viibisin nefroloogia osakonnas uuringutel. Siia tulles olid suured valud rindkeres (kõhukoopas). Dr E. Seppet koos noore dr A. Adobergiga uurisid mind põhjalikult ja suunasid uuringutele. Suurimad tänud tervele nefroloogia osakonnale alates põetajast, õest ja teistest arstidest, kes töötavad ühtse tugeva meeskonnana."

 

• Stomatoloogiakliinik, näo-lõualuudekirurgia osakond, Dr Ülo Pintson:
Arstihärra nii kindla meelega,
toetava jutu ja selge keelega.
Pilk tema silmis on rahustav, kindel,
usaldusväärne kui kindral rindel.
Temaga luurele minna küll julgeks iga sõdur
kus tee ka ei kulgeks!

 

• Lastekliinik: „Olin septembrikuus koos oma kaksikutega lastekliinikus. Teie haigla meeskond on imeline, olin sees umbes 2 nädalat ja sain vaid positiivse kogemuse. Kõik inimesed on pühendunud oma tööle, meeleolu on rahulik ja motiveeriv ning beebidel on õdede käe all hea olla."

 

• Nahakliinik: „Dr Reet Vaher, südamlik tänu Teile lahkuse, südamlikkuse ja hea ravi eest! Tänan osakonna juhatajat, vanemõde, õdesid, eriti lahket õde Kristinat, põetajaid, perenaine Evit ja toidujagajaid."

 

• EMO: „Sooviksin avaldada tänu järjekordse meeldiva abisaamise eest EMO-s. Eriline kompliment dr Murumets, dr Benno ja õde Egle Keskrannale. Lisaks professionaalsele arstiabile oli ka väga meeldiv inimlik suhtumine."

 

• Psühhiaatriakliinik: „Olen südamest tänulik oma raviarstidele ja kogu personalile, kes mind hoolitsevalt ravisid, rääkisid, kuulasid – igati toetasid. Tänan teid kõiki, suure südamega inimesi, selles raskes töös!"

 

• Kopsukliinik: „Viibisin pulmonoloogia osakonnas ravil. Tänan kõiki arste, kes tegelesid minu ebatüüpilise haiguslooga ja tegid koostööd hematoloogia-onkoloogia kliiniku arstidega. Mulle jagati põhjalikku informatsiooni haigusloo ja analüüside tulemuste kohta. Tänan samuti õdesid ja hooldajaid, kes olid alati käeulatuses ja tegid oma tööd pühendumusega. Informeeritus, suhtlusoskus, sõbralikkus ja lahke naeratus on 'ravimid', mida patsient vajab lisaks tavaravile."

 

• Kõrvakliinik: „Käisin pojaga mandlioperatsioonil. Kõik oli väga meeldiv. Dr Ani selgitas väga põhjalikult ja arusaadavalt, 3. korrusel osakonnas võttis vastu väga asjalik, viisakas ja lastesõbralik õde, et panna kreem käele ning julgustada ja lõbustada lapsi. Narkoosi poolelt tänud õde Ingale ja dr Kubjasele."

 

• Psühhiaatriakliinik: „Tahaks avaldada tunnustust õde Maiele, õde Astridile ja praktikant Eliisale nende siira ja südamliku naeratuse eest. Naeratus, mis toob päikese päeva, tekitab elutahte. Kogu osakond on soe, sõbralik ja tähelepanelik. Selles haiglas on kodutunnet rohkemgi kui mõnes kodus. See võib olla ka üks põhjustest, miks ise tagasi tullakse. Tunnen koduigatsust, aga samas tahaks ka siia jääda."

 

• Ortopeedia osakond: „Siira austusega tänan oma tervise ja elu päästmise eest prof Havikot, traumatoloogia ja ortopeedia osakonna arste, õdesid ja teeninduspersonali. Eriti sügavad tänud dr Alo Rullile. Teie pideva jälgimise ja hoolitsuse all sain ma võimaluse uuesti kõndida ja täita oma ülesandeid ja lubadusi riigi ja pere ees. Ruumide ja tehnika kaasaegsus aitasid haigust õigesti diagnoosida ja päästa elu. Kiire tegutsemise tagajärjel olen ma uuesti õnnelik ja vajalik."

 

• Hematoloogia-onkoloogia kliinik: „Olin ravil onkoteraapia osakonnas kiiritus- ja keemiaravil umbes 1,5 kuud. Olen väga rahul teeninduse ja personali suhtumisega. Ehkki vana maja, suudab siinne personal oma lihtsa ja sooja suhtumisega kompenseerida mugavuste puudumise. Eriti tahaksin tänada raviarst dr Hannes Jürgensit ja õde Elvi Otsa delikaatse, sõbraliku ja professionaalse suhtumise eest."

 

• Stomatoloogiakliinik, näo-lõualuudekirurgia osakond: Siin on nii meeldivad töötajad, et olen täiesti unustanud, et viibin haiglas. On selline tunne, et olen puhkekodus. See, et olen haiglas, meenub alles siis, kui tullakse ravimeid tooma või vereproovi võtma.

 

• Toitlustusteenistus: Viibisin ravil detsembrikuu alguses neuroloogias. Toidud olid väga maitsvad. Ma olen vana mees (77) ja ma pole kuskil sööklates ega restoranides nii maitsvaid sööke saanud.

 

• Naistekliinik: Suur tänu ämmaemand Karin Eilmannile sõbraliku ja empaatilise suhtumise eest ööl enne sünnitust. Just tema tähelepanelikkus, hoolivus, tahe võtta aega, et sinuga rääkida, aitas mul järgmisel hommikul pärast pikki valutunde sünnitusele vastu minna ja tuua ilmale pisikese tütrekese.