eHL-i versioonis 3.18 on muudetud ka töövõimetuslehtede elektroonilist
edastamist Haigekassale:

• töövõimetusleht edastatakse Haigekassale kohe, kui see on valmis tunnistatud.

Kui töövõimetuslehe edastamine ebaõnnestub, siis lehte ei salvestata ja kasutajale kuvatakse Haigekassa teade ning ebaõnnestumise põhjus.

Vastavalt ebaõnnestumise põhjusele tuleb teha parandused töövõimetuselehel.

Selle teate kohaselt puudub töövõimetuslehel arst ehk töövõimetuslehte sisestab kas õde või sekretär, kes kindlasti peab märkima töövõimetuslehe koostajaks arsti.

• valesti sisestatud töövõimetuslehte on võimalik eHL-is tühistada, kuid see ei tühistu Haigekassa andmebaasis ja parandused tuleb saata paberil. Vt. järgmist punkti.

• töövõimetuslehte on võimalik väljastada ka Haigekassale edastamata, kuid ainult äärmisel vajadusel ja alltoodud näite korral!

Näide 2: Patsiendile koostati töövõimetusleht ning see edastati edukalt Haigekassale. Hiljem selgub, et töövõimetuslehel on viga, kuid juba Haigekassale edastatud töövõimetuslehti parandada/muuta ei saa, sest Haigekassa ei võta muudatusi elektroonselt vastu. Valesti koostatud töövõimetusleht tuleb tühistada ja koostada uus ilma Haigekassale edastamata! Uuel töövõimetuslehel tuleb Haigekassasse edastamise märkeruudust vaikimisi sees olev linnuke eemaldada.

 

Irina Hansen. Foto: Pille-Riin Pregel.
Irina Hansen
informaatikateenistuse arendusosakonna projektijuht