lk6 Padrik PeeterTennus12. veebruaril 2015 sai Tartu Ülikooli Kliinikum Euroopa Vähiinstituutide Organisatsiooni (OECI – Organisation of European Cancer Institutes) akrediteeringu kui OECI kvaliteedistandarditele vastav kliiniline vähikeskus (vt ka Kliinikumi Leht Esmaspäev, 23 Märts 2015: Kliinikum sai Euroopa Vähiinstituutide Organisatsiooni akrediteeringu).


Vähem on juttu olnud, et akrediteerimistegevusega kaasnes ka vähiravi, õppe- ja teadustöö alase parendusplaani loomine, et kliinikumi tegevuste kvaliteet antud valdkonnas viia süsteemselt kaardistatud võimaluste alusel järgmisele tasandile. Parendusplaani tegevused tulenevad otseselt akrediteerimise käigus välja toodud arenguvõimalustest. Üheks esimeseks oluliseks parendusplaani tegevuseks on pahaloomuliste kasvajate alase tegevuse parem ja formaliseeritum koordinatsioon kliinikumis. OECI akrediteerimise kokkuvõttes on kliinikumi kohta toodud ära:
"Without a formal and well identified Cancer Centre structure with the responsibility and the authority for organizing, harmonizing and controlling all aspects of oncology care, further development of quality oncology activities is hardly possible. Such a structure would support more adequately and more efficiently the multidisciplinary and therefore the required interdepartmental collaboration. All aspects of cancer care would thus be covered and organized with a higher guarantee of quality insurance and comprehensiveness."

 

Asja tuum on selles, et tänapäevane vähiravi on väga kompleksne ja multidistsiplinaarne tegevus, mis hõlmab paljusid meditsiinierialasid, aga ka hulgaliselt tugiteenuseid. Kvaliteetse vähktõve diagnostika ja ravi arenguks on vajalikud nii erialade sisesed arendustegevused kui ka koordineeritud organisatoorne tegevus, et kõik need erialad ja ka tugiteenused koos võimalikult efektiivselt toimiks. Väljavõte raportist: "Oncology care requires a global quality management. In the current setup of Tartu University Hospital, it is hardly manageable to create a quality system that covers all aspects of oncology. The creation of a formal cancer centre structure gives an opportunity to create a comprehensive quality system dedicated to oncology. "

 

Pärast põhjalikke arutelusid ongi ühe esmase parendustegevusena 1. maist 2015 formaalselt loodud ja alustanud tööd kliinikumi vähikeskus.

Oma põhimääruse järgi on see Tartu Ülikooli Kliinikumi keskus, mis korraldab, koordineerib ja juhib kliinikumi eesmärkidele vastavat pahaloomuliste kasvajate alast töökorraldust diagnostikas, ravi-, õppe- ja teadustöös. Vähikeskuse tegevuses osalevad kõik kliinikumi pahaloomuliste kasvajate diagnostika ja raviga tegelevad kliinikud ja meditsiinilised teenistused. Loodava koostöölepingu alusel on plaanis kaasata vähikeskusse ka Tartu Ülikooli pahaloomuliste kasvajate alase õppe- ja teadustööga tegelevad teadusüksused. Seega, vähikeskus pole midagi eraldiseisvat, vaid selle moodustavad tegelikult maatriksorganisatsioonina oma kasvajaliste haiguste alase tegevusega kõik kliinikud ja teenistused, kus see tegevus toimub.


Parendusplaanist tulenevalt oleme välja töötanud vähikeskuse tegevuskava, formeerumas on vähikeskuse nõukogu. Oleme kliinikumi kasvajaliste haiguste alastele tegevustele sõnastanud järgmiseks viieks aastaks kõrged eesmärgid:
• Aastaks 2020 on kliinikumi kasvajaliste haiguste ravitulemused objektiivselt kvaliteedi- ja tulemusnäitajate abil mõõdetuna Euroopa tipptasemel.
• Aastaks 2020 on kliinikumi vähiraviorganisatsioon edasi arendatud koostöös Tartu Ülikooliga kõikehõlmava vähikeskuse (comprehensive cancer centre) nõuetele vastavaks ja akrediteeritud sellena Euroopa Vähiinstituutide Organisatsiooni (OECI) poolt.

 

Meil on kõik eeldused selleks olemas: OECI kvaliteedistandardite alusel me teame, mida tuleb teha; valmimas on kliinikumi uus hoonekorpus, milles laheneb kiiritusravi aparatuuri puuduse probleem; kliinikumi kõrval on ülikooli teadusüksused baasteaduste ja siirdemeditsiini vallas, jne. Ja kõige olulisemana – OECI raport tõi välja kliinikumi ühe tugevusena kõrgelt motiveeritud töötajate olemasolu kõikidel tasanditel. See annabki tegelikult usu, et suudame oma eesmärgid täita. Ma ei tea kliinikumis kedagi, kes ei tahaks oma tööd hästi teha. Aga me peame püüdma seda teha kõik koos.

 

Dr Peeter Padrik
Vähikeskuse direktor

 lk6 Varendi MariLeenTennus

 

Mari-Leen Varendi, vähikeskuse kvaliteedijuht: Näen vähikeskusel suurt rolli erinevate struktuuriüksuste vahelise koostöö suurendamisel, ravikvaliteedi hindamisel ja parandamisel. Täiendada tuleb juhtimissüsteemi dokumente, üle vaatamist ja vajadusel korrigeerimist vajab mõningane töökorraldus ning dokumenteerimise harjumus. Kindlasti nõuab see kõikidelt töötajatelt, arstidelt, õendus- ja hooldustöötajatelt, tugipersonalilt kaasamõtlemist ja ühist tegutsemist ning seeläbi panustamist vähipatsientide käsitluse tõhusamaks ja patsiendikesksemaks muutmisesse.