1. septembril 2008 asus statsionaarse taastusravi osakonna tegevusterapeudina tööle Mariliis Romandi.

Mariliis Romandi.

Mariliis Romandi iseendast:

2008. aasta suvel lõpetasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapia eriala. Kuigi jõudsin selle valdkonnani juhuslikult, sain ruttu aru, et see eriala on minu jaoks.

Tegevusterapeudi töövaldkonnad võivad olla väga erinevad, kuid mulle on haigla töökeskkonnana alati huvi pakkunud. Seetõttu otsustasin juba õpingute ajal, et peale lõpetamist püüan leida tööd haiglasse.

Kuigi olen üles kasvanud Tallinna lähedal, võtsin vastu väljakutse asuda tööle TÜ Kliinikumi taastusraviosakonda. Kuna kliinikumis on tegevusteraapia üsna uus eriala, siis moodustab suure osa minu tööst kolleegide tegevusteraapia- alane teavitamine.

Tegevusterapeudi töös on oluline kliendikesksus ja meeskonnatöö. Igapäevaste kohustuste kõrval pean tähtsaks ka eriala arendamist ja tutvustamist. Selleks pakub häid võimalusi osalemine asutusesisestel koolitustel ning erialastel konverentsidel.

 

Mariliis on oma ala asjatundja

Mariliis on asjalik, äsja kooli lõpetanud noor spetsialist, kellel on tegevusterapeudi tööks hea teoreetiline ettevalmistus. Tegemist on tõsise ellusuhtumisega ja abivalmi kolleegiga, väga vajaliku ja oodatud meeskonnaliikmega, kellelt loodame meie kliinikus täiesti uue eriala väljaarendamist ja järjepidevat täiustamist. Soovin Mariliisile jõudu ja sihikindlust ning palju huvitavaid väljakutseid ning kordaminekuid töös patsientidega.

 

Dr Merle Rokk
spordimeditsiini- ja taastusravi kliiniku arst-õppejõud