25. mail võttis lisaks kliinilise keemia, hematoloogia ja immuunanalüüsi laboritele eLabori programmi kasutusele ka kliinikumi mikrobioloogia labor.Nüüdsest on ka mikrobioloogia laborantide oluliseks töövahendiks eLabori süsteem. Foto: Merili Väljaotsa.

Uue infosüsteemi kasutuselevõtt ei olnud kerge ei mikrobioloogia laborile ega ka raviarstidele. Praeguseks aga on labori igapäevane töö sujuma hakanud: kõik ettetulevad pisivead saavad jooksvalt lahendatud ning juba on võimalik keskenduda ka sisulisematele küsimustele ning probleemidele.

Raviarstide üheks põhiprobleemiks programmi kasutusse võtmisel oli vastava telefonitoe puudumine juurutusperioodil, kuna eLabori programmi kasutamine nõuab laboritöötajate kogu tähelepanu. Teiseks murekohaks on eHL-i vastused (eriti mitme mikroobi puhul), mis on kohati halvasti loetavad ja segadust tekitavad. Ka paberkandjal vastused sisaldavad veel tarbetut informatsiooni.

Tuleb rõhutada, et mõlemad probleemid on lahendatavad. Praeguseks on tagatud eLabori telefonitugi ajavahemikul kella 10.00-st 12.00-ni ning 14.00-st 15.00-ni. Parandamata on hetkel veel eHL-i vastuse vorm, kuid sellel sügisel on plaanis algust teha ka sellealase arendustegevusega, mille käigus peaks probleem lahenduse leidma ehk elektroonne haiguslugu paremini loetavaks muutuma. Kiirema infovahetuse tagamiseks kinnitab labor kasvama läinud verekülvide vastused, mis sellest hetkest on raviarstile nähtavad.

Mikrobioloogia labori esmaseks ülesandeks on analüüside läbiviimine ja adekvaatsete vastuste tagastamine. Samuti on oluline teha kokkuvõtteid mikroobide levimusest ja nende resistentsusest ning viia läbi teadustöid kas ise või varustada vajalike andmetega Eesti teadlaskonda. eLabori andmeid saab töödelda OLAP-programmi päringutega, mis mikrobioloogia osas on veel täiendamisel.

Elektroonse süsteemi eelised on tellijatele esmapilgul nähtamatud, kuid diagnostika kvaliteedi osas hindamatud. eLabori kirjeldamisel vaadati üle kõik mikrobioloogilised analüüsid ja hinnati nende adekvaatsust, lisaks korrastati proovianumate nimistu. Selline ülevaade muudab kõik tehtud uuringud ja labori sammud selgeks ja läbinähtavaks, nõudes labori algoritmide korrektset järgimist.

Võib tekkida küsimus: kui kogu tööprotsess on ülitäpselt reglementeeritud, kuhu jääb siis loomingulisus ja erandjuhud? Programm annab võimaluse lisada kõiki MIK-teste või alustada uuringut puhaskultuurist (nt vajadusel täiendav samastamine ja/või antibiogrammi laiendus).

Tahaksin tänada mikrobioloogia labori personali ning klinitsiste, kes selle raske juurutamise perioodi üle elasid. Loodame, et oktoobris-novembris jõuame korraldada ka avatud uste päevad, kus tutvustame kõigile huvilistele labori praegust töökorraldust ning kuulame ja „paneme kõrva taha“ kõik külaliste edasiarendusettepanekud.

 

Krista Lõivukene
mikrobioloogia labori juhataja kohusetäitja