Alates 1. aprillist 2012 on radio- ja onkoteraapia osakonna vanemõde Mari-Leen Varendi.

 

Mari-Leen Varendi iseendast:

Mari-Leen VarendiÕe eriala lõpetasin Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 2010. aastal. Radio- ja onkoteraapia osakonnas alustasin töötamist juba abiõena. Paljud on küsinud, miks ma töötan nii raskes osakonnas. Põhjuseks on meeldiv kollektiiv ja patsiendid, kes on hoolimata oma raskest haigusest sõbralikud ja rõõmsameelsed.

Õpin praegu magistrantuuris Tartu Ülikooli rahvatervishoiu (epidemioloogia) erialal, mille lõpetan käesoleva aasta kevadel. Vabal ajal meeldib mulle tegeleda tervisespordiga. Selle aasta jõuludeks olen andnud lubaduse õppida selgeks esimesed palad kitarril.

Vanemõe amet on minu jaoks põnev ning kindlasti suur väljakutse. Siinkohal tänaksingi kliiniku ülemõde, kes on juhendanud kliinikumi dokumentatsiooni ja asjaajamisega tegelemisel ning teinud minu ametisse sisseelamise perioodi igati meeldivaks.

 

Tulevikuplaanideks on suurendada koostööd arstide ja õendustöötajate vahel, hoida meeldivat töökeskkonda ja parandada patsientidele osutatavat õendusabi ning põetust.

 

 

Mari-Leen on toonud osakonnale uue hingamise

 

Mari-Leen on oma heade isiksuseomaduste tõttu igati sobilik õendusjuhiks. Tema kandideerimine oli osakonnale väga oodatud samm, otsustavust lisasid peatselt lõppevad õpingud terviseteaduste magistrantuuris. Kuigi juhikogemust on tal praeguseks vaid kuu, julgen kinnitada, et tema toimetamine uutes ülesannetes on sära juurde andnud nii osakonnale kui ka Mari-Leenile endale.

 

Gea Kõks

hematoloogia-onkoloogia kliiniku ülemõde