Teatavasti osutatakse spordis väga suurt tähelepanu adekvaatsele toidu- ja joogirežiimile. Seetõttu pöörduvadki tihtipeale spordiarsti poole nii harrastus- kui tippspordiga tegelevad inimesed, kelle igapäevane toitumine on lünklik ning kel puuduvad selles osas elementaarsed teadmised.

Meie varasemate kogemuste, aga ka mitmete teadusuuringute põhjal saab öelda, et suurem osa sportlasi ei söö ega joo piisavalt. Samuti on probleemiks tasakaalustamata toitumine: nii üllatav kui see ka pole, ei erine enamiku sportlaste toiduvalik tavainimese omast, st et reeglina kipub toidurasvade osa olema soovitatust suurem ning süsivesikute osa reeglina madalam. Tulenevalt ühekülgsest toitumisest võivad tekkida vajakajäämised ka mitmete mineraalainete ja vitamiinide osas.

Eraldi temaatika on võistluseelne, -aegne ning -järgne toitumine ja joogirežiim, mis sõltuvalt spordiala iseloomust ning võistlusdistantsist lähtub kindlatest printsiipidest, mida järgida tuleks.

Samuti on spordiga tegelejate seas väga levinud toidulisandite liigne ning valimatu tarbimine, seda juba noorsportlaste seas. Üldlevinud on arusaam, et toidulisandite tarbimisega korvatakse kõik puudujäägid tavatoitumises ning treeningutes. Paraku aga pöördutakse spordiarsti juurde tihti alles siis, kui mõne toidulisandiga liialdamise tagajärjel on juba ilmnenud tõsisemad terviseprobleemid.

Ühe kindla kontingendina pöörduvad spordiarsti poole sageli ülekaalulised (harvem alakaalulised) noorsportlased, kes vajavad nõu nii toitumisekui ka treeningute osas.

Toitumisalast nõustamist pakutakse kliinikumi spordimeditsiini- ja taastusravi kliinikus alates 2008. aastast. Teenus on tasuline ning peamiselt suunatud noor-, harrastus- ja tippsportlastele, kuid nõu saamiseks võivad meie poole pöörduda ka spordiga mittetegelevad inimesed – põhiprintsiibid tervislikule toitumisele on ühesed. Saatekirja selleks ei ole vaja.

Sagedamini käivad meie vastuvõtul siiski 11-aastased ja vanemad noorsportlased, kes soovivad täiendavat teavet üldiste toitumisalaste printsiipide kohta. Olulisteks sihtgruppideks on ka ülekaalulised lapsed ja noorukid, kes kas tegelevad või ei tegele spordiga; harrastussportlased; võistlusja saavutussportlased (eeskätt mõne tõsisema terviseprobleemiga seoses, sh üleväsimus ja -treening) ning jõusaalides treenijad (eeskätt toidulisanditega seotud, aga ka muudes küsimuses).

Nõu soovivad tihti ka murelikud lapsevanemad, kelle alla 18-aastastele lastele on tungivalt toidulisandeid soovitatud. Kõnealuses kontekstis on silmas peetud just nn lihasmassi kasvu stimuleerivaid toidulisandeid. Samas tuleb tõdeda, et noorsportlaste seas on üsnagi levinud mitmete kesknärvisüsteemi stimuleerivate (siia alla kuuluvad ka energiajoogid) vahendite tarbimine, mis kombinatsioonis kehalise pingutuse ja muude teguritega võivad tervisele kahjulikult mõjuda.

Sõltuvalt probleemist ja vajadustest selgitatakse välja pöörduja igapäevased toitumisharjumused (söögi- ja joogirežiim, toidulisandite tarbimine jne). Harvem võib ilmneda vajadus ka toitumise kvantitatiivseks analüüsiks, mille korral tuleb inimesel pikema perioodi jooksul kaaluda ning üles märkida kõik söödu ja joodu, misjärel analüüsitakse seda vastavates programmides. Analüüs annab väga täpse ülevaate sellest, mis on pöörduja keskmine päevane toiduga saadav kaloraaž; valkude, toidurasvade ning süsivesikute kogused ning vastavad osakaalud toidu energeetilisest väärtusest; mineraalainete ja vitamiinide kogused jne.

Võib öelda, et kuigi vajadus toitumisalase nõustamise kui teenuse järgi ei ole meeletult suur, on see siiski oluline ning huvi selle järgi on püsivalt olemas olnud. Teenus sai välja pakutud eeskätt meie igapäevasest tööst tulenevast vajadusest nii noor- kui ka saavutussportlasi toitumise valdkonnas nõustada, mida Haigekassa poolt rahastavate terviseuuringute raames ei olnud seni võimalik süvendatult teha. Kindlasti on nii teenuse loomise kui rakendamise juures mänginud oma osa pikaajaline tihe koostöö sportlaste ja treeneritega.

Hetkel võtab toitumisalastest soovitustest huvitatuid spordimeditsiini- ja taastusravikliinikus
vastu dr Eve Unt, kuid koostöö vormis näeme edaspidi ka prof Mihkel Zilmeri kaasamist. Lisaks on ühistegevusena Tartu Ülikooliga kavandatud 2010. aasta novembris arstiteaduskonna täienduskeskuse koolituste raames läbi viia pere-, üld-, taastus- ning spordiarstidele suunatud kursus “Toitumise printsiibid spordis“ (läbiviijateks prof Mihkel Zilmer ja dots Eve Unt).

 

Dots Eve Unt
spordimeditsiini- ja taastusravi kliiniku spordimeditsiini osakonna vanemarst-õppejõud