Märts 2017, südamekliinik
Soovin südamest tänada hea ja abistava suhtumise eest osakonna töötajaid: dr Toomas Jalakat, kes minu raske haiguse avastas ja uuringud määras, raviarst dr Eve Laanet, õde Ülle Rienerit, Jekaterina Tambergi, praktikant Jana Lepikut, abivalmis ja alati naeratavat põetaja Eda Õuna. Tänan eelnimetatud töötajaid minu elu päästmise ja pikendamise eest.

 

Märts 2017, naistekliinik
Soovin südamest tänada dr Ülle Kadastikku professionaalsuse ja pühendumise eest. Tänan kõiki osakonna töötajaid inimliku ja viisaka suhtumise eest.

 

Märts 2017, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Tänan kogu südamest õde Riina Põrki: niivõrd südamlik, abivalmis, kiire. Olen käinud juba 3,5 aastat ravil ja alati on ta tähelepanelik ja rahustav. Väga hea töötaja!

 

Märts 2017, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Tahan tänada kõiki osakonna töötajaid väga sõbraliku ja abivalmi suhtumise eest. Eriline tänu füsioterapeut Riin Korjusele, kes on omaala tõeline professionaal. Tänu temale sain jälle kõndima. Suur tänu!

 

Märts 2017, sisekliinik
Südamlik tänu raviarst dr Anne Kallastele nõuannete ja soovituste eest ravi jätkamiseks kodus. Arsti ja õdede oskused väga head ja suhtlemine korrektne. Edu teile raskes töös!

 

Märts 2017, kõrvakliinik
Tänu ja lugupidamine teile, dr Linda Sõber ja kliiniline logopeed Lagle Lehes, mind toetava, sõbraliku, tähelepaneliku ja empaatilise suhtlemise eest!

 

Märts 2017, sisekliinik
Minu raviarstiks oli dr Kristi Rusin, kes oli äärmiselt asjatundlik, oma ala spetsialist ning oskas patsiendiga käituda – ta oli lahke, sõbralik, mõistev ning tal jätkus rahustavaid sõnu kogu haiglasoleku ajal. Kogu osakonna kollektiiv oli väga sõbralik, kuid esile tooksin veel õde Kristina Kuprit, kes tuli alati palatisse naeratus näol ja oli alati väga abivalmis ning jagas rahustavaid sõnu.

 

Märts 2017, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Tänan südamest kogu kollektiivi pikaajalise ravimise, hoolduse ja tähelepanu eest. Eriti palju jõudu andis sõbralik ja optimistlik suhtumine kõikide töötajate poolt. Veel eriti tahan tänada füsioterapeut Riin Korjust, põetajaid Tiiu Mändi, Kadri Pillerit ja Terje Rooset.

 

Märts 2017, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, operatsiooniteenistus
Tänan esmalt väga oskusliku tegutsemise ja hea suhtlemise eest dr Reedik Pääsukest ja anestesioloog dr Angel Daniel Lopez Ortizt.

Ühtlasi lähevad suurimad tänusõnad kõikidele õdedele ja hooldajatele, kes tegelesid minuga osakonnas, operatsioonisaalis ja iseäranis ärkamistoas. Imelised inimesed ja professionaalid. Loodan siiralt, et nad teavad, kuivõrd nende head sõnad ja oskuslik hoolitsemine patsientidele korda läheb ja haiglas viibimise meeldivaks teevad. Aitäh!


Märts 2017, naistekliinik
Minu südamlik tänu naistekliiniku arstidele dr Aire Sekavinile, dr Tiiu Hermlinile ja dr Ilona Larinale minu terviseprobleemi professionaalse lahendamise ja meeldiva suhtlemise eest.

 

Märts 2017, kõrvakliink
Suurimad tänud dr Neve Liebergile ja tema naiskonnale väga hea teeninduse, õpetuste ja armsa naeratuse eest.

 

Märts 2017, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Suured tänud dr Alo Rullile ja dr Mart Parvele, kes meie liigeseid uuendasid. Samuti täname kõiki füsioterapeute, õdesid ja hooldusõdesid, kes meid väga meeldivalt ja hoolitsevalt juhendasid ja abistasid. Jõudu ja jaksu teile edaspidiseks selles raskes töös!

 

Märts 2017, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Soovin avaldada oma südamlikud tänud Tartu Ülikooli Kliinikumi 2. intensiivravi osakonna töötajatele – arstidele, õdedele ja sanitaridele. Eriti suured tänuavaldused sooviksin edastada intensiivraviõde Jana Varulile, kelle töövõtetes oli eriti tugevalt tunda inimlik, siiras ja soe suhtumine oma patsientidesse. Ta suhtub oma töösse kogu hingega, tema positiivne hoiak ja suhtumine aitab tema patsientidel säilitada positiivset meelt, mis aitab kaasa nende kiiremale paranemisele. Kiitused, tänud ja palju jaksu teile kõigile teie üüratult raskes, kuid tänuväärses töös!

 

Märts 2017, sisekliinik
Tänud minu raviarstile dr Mare Pauklinile, minuga tegelenud füsioterapeut Ave Kängseppale, õde Olesja Sohhinova-Külmale, Gea Kiodole, Martina Voolile, Elina Kuldarovale, Tatjana Kohtovale, Lillian Männastele, põetaja Pille Vulffile ja Täivi Rämsonile.

 

Veebruar 2017, tehnikateenistus, majandusteenistus, informaatikateenistus
Täname eelnimetatud teenistuste töötajaid kiire, sujuva ja professionaalse töö eest massiivse diagnostikaseadme body box uude asukohta ümberpaigutamisel ja töökorda seadmisel! Väga meeldiv oli teiega suhelda ja koostööd teha.
Kopsukliiniku nimel ülemõde Carine Gross

 

Veebruar 2017, kirurgiakliinik,
Tänan kirurg dr Tiit Vaasnat, kes mind konsulteeris ja suunas operatsioonile. Südamest tänan mind opereerinud dr Jaanus Suumanni ja teda assisteerinuid. Aitäh kõigile, kes minu eest hoolitsesid!