Diabeet on krooniline haigus, mis mõjutab nii patsiendi kui ka tema lähedaste elu. Kuna diabeedihaigeid satub kliinikumi kõikidesse osakondadesse, nende statsionaarsel ravil viibimise aeg on piiratud ja nõustamisvajadused pidevas muutumises, siis on patsiendiõpetusel oluline roll haigusega toimetulemisel, diabeedi kompensatsiooni tagamisel, tüsistuste ennetamisel ning elukvaliteedi parandamisel.

Et kliinikumi erinevate osakondade õed nõustaksid diabeedihaigetest patsiente ühtsetel alustel, töötati sisekliinikus välja õdede igapäevatöös rakendatav abimaterjal.

Diabeedihaige õpetamise programm koosneb neljast osast ja sisaldab teadmisi, mis on vajalikud diabeeti põdevate patsientide jälgimiseks ja abistamiseks:
1. diabeedi olemus (kirjeldatakse diabeeti kui haigust, selle tüüpe, riskitegureid ja sümptomeid);
2. diabeedi ravi;
3. diabeedi tüsistused;
4. patsiendi toimetuleku hindamine (antakse juhiseid, kuidas hinnata patsiendi toimetulekut oma haigusega).

 

Kõnealune programm on kättesaadav kliinikumi siseveebis („Õdedele" -> „Kvaliteedi käsiraamat" -> „Diabeet" -> punkt 18.7). Abimaterjal pakub kõigile kliinikumi õdedele informatsiooni selle kohta, kuidas diabeedihaigeid adekvaatselt nõustada seni, kuni patsient saab kontakti spetsialiseerunud diabeediõega, kes tema probleeme põhjalikult analüüsib ning seejärel täpsed ja konkreetsed juhised edaspidiseks toimetulekuks annab.

Patsiendiõpetuse programmi koostamisel osalesid sisekliiniku endokrinoloogia-gastroenteroloogia osakonna õde-spetsialist Agnes Anton, ambulatoorse osakonna diabeediõde Annela Luht, vanemarst-õppejõud Tarvo Rajasalu ja kliinikumi patsiendiinfo koordinaator Jane Freimann.

Edu programmiga tutvumisel ja selle kasutamisel!

 

Siivi.Nummer_Pregel_pisi
Siivi Nummert
sisekliiniku ülemõde