Dr Frank Tüttelmann Münsteri Ülikooli Kliinikumist ettekannet pidamas. Foto: Paul Korrovitsi erakogu.10.-11. septembrini toimus Tartus TÜK Androloogiakeskuse eestvedamisel Põhjamaade Androloogia Assotsiatsiooni (NAFA) ja Balti Androloogide Seltsi (BAS) ühiskonverents.

NAFA (Nordic Association for Andrology) on Põhjamaade androlooge ühendav organisatsioon, mis on mitme aastakümne vältel aidanud kokku viia androloogiaga seotud teadlasi ja arste Põhja-Euroopa riikidest. Traditsiooniliselt on üheks kogemuste vahetamise kohaks olnud NAFA aastakonverents, mis sel korral toimus esmakordselt Eestis.

Konverentsi avaettekande pidas dr T. Haugen (Oslo Ülikool, Norra), kes andis ülevaate muudatustest sperma analüüsis MTO poolt käesoleval aastal välja antud uue ja paljudiskuteeritud käsiraamatu valguses. Järgnesid Balti Androloogia Seltsi ettekanded, mille raames lisaks Läti ja Leedu kolleegide esitlustele tutvustasid ka oma doktoritööde kavandeid Eesti kraadiõppurid – dr K. Aumees rääkis vananevate meeste reproduktiivsest funktsioonist, dr K. Ehala-Aleksejev liigse kehakaalu, metaboolse sündroomi ja meheviljakuse seostest ning dr M. Žarkovski eesnäärmevähi ravi seostest patsiendi iseloomuomadustega.

 

Päeva teises pooles keskenduti munandivähile ja meheviljatuse põhjustele: konverentsi state-of-the-art loengu pidas prof N. Skakkebaek (Kopenhaageni Ülikooli Haigla, Taani), rääkides munandivähi levimuse tõusu ning keskkonnamuutuste omavahelistest seostest Euroopas, samuti testise düsgeneesi sündroomist kui peamisest munandivähi tekketeooriast tänapäeval. Järgnevas kahes ettekandes peatusid dr F. Tüttelmann (Münsteri Ülikooli Kliinikum, Saksamaa) ja konverentsi peakorraldaja ning eestvedaja dr M. Punab (TÜK Androloogiakeskus) meheviljatuse põhjustel, kusjuures esimene puudutas peamiselt viljatuse
geneetilisi, teine aga rohkem kliinilisi aspekte.

Konverentsi peakorraldaja dr Margus Punab kõneleb meheviljatuse põhjustest. Foto: Paul Korrovitsi erakogu.Konverentsi teisel päeval alustati ettekannetega reproduktiivgeneetikast, kus räägiti peamiselt gonadotropiinide geenide ja retseptorite polümorfismidest (prof M. Laan, TÜMRI; M.Grigorova, Eesti Biokeskus) ning gonadotropiinide toimest geneetiliselt modifitseeritud hiirtel (prof I. Huhtaniemi, London Imperial College). Jätkati ettekannetega seksoloogia teemadel (T. Aavik TÜ psühholoogia instituudist ja dr O. Poolamets SA TÜK Androloogiakeskusest), konverentsi lõpuosas aga vaadeldi interdistsiplinaarselt oksüdatiivse stressi ja DNA kahjustuste seoseid (prof E. Baldi, Firenze Ülikool), spermide kromatiinstruktuuri analüüsi kasutamist viljakuse hindamisel ja ravis (dr M. Bungum, Malmö Ülikooli Haigla) ning mehe suguteedepõletiku diagnostilisi probleeme (dr M. Punab), seoseid oksüdatiivse stressiga (S. Türk, TÜ mikrobioloogia instituut), spermide DNA terviklikkusega (I. Tsarev, Riia Ülikool) ja mikrobioloogiliste näitajatega (dots R. Mändar, TÜ mikrobioloogia instituut).

 

 

Dr Paul Korrovits.

Dr Paul Korrovits
androloogiakeskuse üldarst