Suurem osa Eesti „esindusest“ kongressil (vasakult): Elena Bekker (Ortomax OÜ), dr Kristjan Gutmann, dr Anne-Ly Elhi, residendid Janne Unt ja Liidia Nossikova ning dr Veiko Vengerfeldt. Pildilt puuduvad resident Aleksei Šaganov ja dr Dmitri Ruzanov. Foto: erakogu.

16.-18. septembrini pidasid Euroopa hambaarstid Leedu pealinnas Vilniuses rahvusvahelist mikrohambaravi kongressi pealkirjaga „Seeing is believing" ehk „Oma silm on kuningas".

Euroopa Mikrohambaravi Seltsi (European Society of Microscope Dentistry - ESMD) poolt korraldatud kongressi spetsiifiline suunitlus tingis osavõtjate mõõduka arvu – kohal oli 243 spetsialisti kogu maailmast Kanadast Jaapanini, enamus neist Euroopast ja Venemaalt. Eestist osales 7 kolleegi. Siiski osutus kolmepäevasel konverentsil käsitletu väga informatiivseks, sest peaesinejad olid põhjalikult selekteeritud ning loengute valikul oli arvestatud mikroskoobiga töötamise kõiki aspekte.

Esimesel päeval viidi läbi 6 hands-on töötuba, mida juhtisid oma ala tippspetsialistid. Äramärkimist väärivad dr McGregor USA-st, kelle kursus hõlmas esteetilist igemeplastikat ning dr Massironi Itaaliast, kes andis ülevaate mikrolaminaatide preparatsioonist. Paralleelselt nendega toimusid ka meistriklassid kahes saalis. Seal käsitletud teemadest äratasid rohkem tähelepanu fotografeerimine läbi mikroskoobi (lektor dr Herbranson, USA) ning laserite kasutamine hambaravis (lektor dr Van As, Kanada). Huvitav oli ka avatud foorum probleemidest hambaravi praksise töökorralduses, mille viis läbi USA lektor de St.Georges. Selle käigus jagati hambaarstidele erinevaid juhiseid alates personali valiku kriteeriumidest kuni selleni, kuidas vältida patsientide mitteilmumist visiitidele. Päeva lõpetas vastuvõtt Leedu Rahvuslikus Kunstigaleriis.

 

Teine ja kolmas päev olid sisustatud loengutega, kus jagati soovitusi muutmaks tööd tõhusamaks, kiiremaks ja täpsemaks. Eraldi rõhuasetus oli ergonoomikal ja arsti-assistendi koostöö parandamisel (lektorid dr Skovsgaard Taanist ja dr Berghmans Belgiast). Oli võimalik jälgida ka live-presentatsiooni Hamburgist,
kus dr H. Behring teostas endodontilise ravi läbi hambakrooni ning dr J. Behring mikrokirurgilise igemeretsessiooni plastika uudse biomaterjaliga (modifitseeritud GTR membraan). Mõlemal protseduuril kasutati mikroskoopi ning nad toimusid samaaegselt. Hea ülevaate esteetilistest direktsetest komposiittäidistest andis dr de Moura Jr Brasiiliast jagades soovitusi parema tulemuse saavutamiseks nii esi- kui tagahammaste taastamisel.

Kogu kongressi vältel oli avatud näitus kaasaegsest mikrohambaravi tehnikast, vahenditest ja materjalidest. Samuti viisid tootja- ja vahendusfirmad paralleelselt kahes saalis läbi hambaravi mikroskoope ja luupe tutvustavaid koolitusi. Eraldi toimus handson koolitus mikroergonoomikast. Näitusel oli väljas ka valik kaasaegset kirjandust konverentsi teema kohta. Kõikidel päevadel oli võimalik tutvuda 12 postriga, millest mikrohambaraviga olid seotud 9.

Kokkuvõttes oli kahtlemata tegemist hästi organiseeritud, silmaringi laiendava ning mikrohambaravi maastikul väga olulise üritusega. Kuna Eestis mikrohambaravi alaseid kursuseid eriarstide vähese hulga tõttu ei korraldata, kuigi viimaste aastate jooksul on mikroskoopide kasutamine hambaravis märgatavalt suurenenud, siis on välismaised koolitused selles vallas eriti tähtsad. Kongressil osalemine andis palju praktilisi nippe, mida otseselt töös kasutada ning innustas oma teadmisi ja oskusi laiendama.

Organisatsiooni järgmine kongress toimub juba 2012. aasta septembris Berliinis.

 

Dr Anne-Ly Elhi
restauratiivse hambaravi eriarst