lk2 dr Jaak Lehtsaar Evelin LumiTartu Ülikooli Kliinikum kogub patsientide tagasisidet mitmel erineval moel ning üheks võimaluseks on tänuavalduste ja ettepanekute edastamine tervishoiutöötajatele. Ajavahemikus 1. detsember 2022–1. detsember 2023 laekus patsientide tänuavaldusi enim kahele Kliinikumi töötajale. Esimene neist on dr Jaak Lehtsaar, kes töötab kirurgiakliiniku kirurgilise ja günekoloogilise onkoloogia osakonnas ning pälvis samasuguse tunnustuse ka 2022. aastal.

 

 Patsiendid dr Lehtsaarest:

  • Tänan osakonna hooldajaid ja õdesid sõbralikkuse ja abivalmiduse ning füsioterapeuti positiivsuse süstimise eest. Raviarst dr Jaak Lehtsaart tänan julgustamise, kannatlikkuse ja "kuldsete käte" eest. Kirurgilise ja günekoloogilise onkoloogia osakond võib tunduda nime järgi trööstitu paik, aga seal olles saavad patsiendid tunda personalipoolset hoitust ja hoolimist, mis tekitab neis turvatunnet.
  • Mulle tehti operatsioon kirurgi Jaak Lehtsaare Ma tänan Jaak Lehtsaart inimlikkuse ja professionaalse töö eest. Väga meeldiv suhtleja. Jaak Lehtsaar ja ülejäänud personal, õed jne olid väga toetavad ja rahustavad. Hirm oli mul eelnevalt väga suur, aga tänu personalile ja nende hoolele muutus see väiksemaks. Olen tundnud, et olen hoitud ja märgatud. Sellist teenindust ei ole ma varem kogenud. Suur-suur aitäh teile, olen südamest tänulik!
  • Aitäh soojade käte, sõnade ja professionaalsuse eest! Kogu teie suur kollektiiv olete südamlikud ja hoolivad. Eriti suured tänud arstile dr Jaak Lehtsaarele. Väga rahulik, usaldusväärne, sõbralik ja asjatundlik arst - tippspetsialist! Ainult head sõnad. Palju jõudu ja päikest selles raskes töös!

Dr Jaak Lehtsaar, kommentaar

Kui oluline on arstile patsiendi tänu?

Igasugune positiivne tagasiside meditsiinisüsteemile üldiselt ja ka meditsiinisüsteemis sees on väga tähtis. Alates patsiendi, meedikute endi, kuni ühiskonna arvamuseni välja. Me loeme sageli ajakirjandusest või sotsiaalmeediast ebaõnnestumistest, ravivigadest või tüsistustest meditsiinis. Negatiivne  ületab uudiskünnise läve kergelt, positiivne väga vaevaliselt ja harva.

Hea näide on möödunud koroonapandeemia ja sellega kaasnenud vaktsineerimise poolt ja vastu argumendid. Vaktsineerimisega kaasnenud 1 tüsistuse kajastamine kogus rohkem tähelepanu, kirge ja arutelusid, kui potentsiaalselt 10 000 haigusest päästetud elu.

Minule on oma tööst saadav rahulolutunne väga tähtis, mis aitab justkui kulutatud energial taastuda ja selle panuse märkamine mitmekordistab seda tunnet.

 

Mis on teie arvates patsiendile veel oluline lisaks heale ja tulemuslikule ravile? 

Antud kontekstis ilmselt siis suhtlus patsiendiga. Ma olen üle 30 aasta tegelenud onkoloogiliste patsientidega, kus suhtlus pahaloomulise haiguse diagnoosiga patsiendiga ongi erinev ilmselt mõne muu eriala healoomulise probleemi selgitamisest. Ühes vestluses onkoloogilise patsiendiga peab korraga andma inimesele aimu selle haiguse ohtlikkusest, samas ülevaate ravist ja võimalustest terveks saada, aga sealjuures tuleb olla aus ja uskuda ka ise oma töösse.

Mulle meeldib muuta inimese negatiivset kartust positiivseks ootuseks ja tahteks enda elu eest võidelda. Rahva seas on liikvel palju vähiga seotud müüte, mida arst peab suutma murda oma kogemuse, kannatliku selgitamise ja teaduse abiga. Suhtlemisoskus on oskus, mida õpitakse terve elu. Ma olen olnud aastakümneid pidevas tegevuses onkoloogiliste patsientidega ja olen õppinud teatud teemadel selgitusi jagama ning patsientide usku paranemise võimalustesse veidi tõstma.

 

Mis on teie „võti“ olla märgatud ja hinnatud patsientide poolt juba teist korda järjest?

See korduv tunnustus oli mulle tõesti üllatus. Ma ei ole midagi erilist teinud ega „korralikumalt“ ennast üleval pidanud. Kliinikumis on kindlasti tähtsamaid, targemaid, suurema töökoormusega ja vastutusega töötajaid.

Mulle meeldib töötada koos oma meeskonnaga, mis koosneb alates radioloogidest, onkoloogidest, patoloogidest,  mammoloogidest-rinnakirurgidest,  operatsiooni- ja osakonnaõdedest kuni anesteesia pooleni välja. Kõik meeskonnaliikmed töötavad ühise eesmärgi nimel ja nii need eesmärgid täituvadki.  Enda kogemused muutuvad ajaga aga tugevamaks ja oskused paremaks. Oma vigadest õpid, järgmine kord väldid varem kohatud karisid – inimene peab ju olema  positiivselt arenev. Ma tõesti soovin ja annan endast kõik, et mu patsientidel kulgeks terve raviperiood maksimaalselt ladusalt. Ilmselt patsiendid märkavad hoitust ja hoolimist, tunnevad end informeeritumana ja turvalisemalt.

Ei ole ka harv olukord, kus pean vajalikuks oodata ära operatsioonilt mõne tunni pärast osakonda naasev päeva viimane patsient. Teatud operatsioonide puhul võib tekkida spetsiifilisi operatsioonijärgseid probleeme selleks ajaks. Tean, et see läheb ka vahel üle ametliku tööaja, aga mulle on teadmine, et kõik on opereerituga korras, vajalik n-ö isikliku „unerahu“ huvides.  Väidan optimaalse praktikuna, et ületunnitöö vajadus kirurgias võib tekkida ka perioperatiivsete tegevuste tagajärjel, mitte ainult vahetult skalpelli hoides ja operatsiooniprotokolli kellaaja alibit omades. Kuna kirjalik töö patsiendi haiguslooga on siiani ametlik osa kohustusest, samuti suhtlus patsiendiga, siis on ka need tegevused  osa kirurgi kvaliteetsest ravitööst.

 

Uuendustest

Sel aastal oleme kolleegidega hakanud hoogsamalt tegelema rinnavähi geeniriskiga patsientide kompleksoperatsioonidega. Meil on tekkinud võimekus säilitada geeniriski operatsioonide (ka vähi radikaalsemate operatsioonide) järgselt välist naiselikkust, asendades võimalusel ja sobivusel eemaldatud rinnakude kohese proteesiga. See on põnev, kirurgitehniliselt nõudlik ja lõpptulemuses tänuväärne väljakutse. Me võtame oma meeskonnaga selle väljakutse vastu!

 

Teine enim patsientide tänu pälvinud töötaja on dr Taavi Põdramägi, kes töötab samuti kirurgiakliiniku kirurgilise ja günekoloogilise onkoloogia osakonnas. Dr Põdramägi tänasid patsiendid muuhulgas enim ka 2021. aastal. 

Patsiendid on dr Põdramäest:

  • Tahaksin avaldada oma siirast tänu kirurgilise ja günekoloogilise onkoloogia osakonna arstidele ja personalile. Dr Taavi Põdramägi tegi mulle keerulise operatsiooni söögitoru pahaloomulise kasvaja tõttu. Pärast operatsiooni kõik töötajad hoolitsesid minu eest nagu väikse lapse eest. Tänan kõiki neid väga!
  • Olen väga tänulik teie osakonna töötajatele, kõigile siin toimetajatele. Olen ülimalt tänulik teile, dr Taavi Põdramägi! Päikest päevadesse!
  • Soovin avaldada tänu dr Taavi Põdramägile hooliva suhtlemise, sõbralikkuse ja professionaalsuse eest! Samuti tänan osakonna töötajaid operatsiooni järgsel perioodil minu eest hoolitsemise eest. Tänan õde Merike Visnapuud ja hooldaja Marianne Mõistust. Edu ja jõudu teie raskes, kuid tänuväärses töös!

 

lk3 dr Taavi Põdramägi Evelin LumiDr Taavi Põdramägi: Patsientidelt tulnud tagasiside on väga oluline tunnustus. Proovin jätkata samas positiivses võtmes. Oluline on patsientidele selgitada, et pahaloomulise kasvaja korral on tänapäeval head võimalused terveneda ning patsiendid ise saavad ravi ja jälgimise ajal enda heaks väga palju ära teha.

Minu tunnustus on jäämäe veepealne osa. Tänapäevast vähiravi ei ole võimalik läbi viia arstil üksinda. See, et mina kirurgilise onkoloogina saaksin enda tööd võimalikult hästi teha, on võimalik ainult tänu väga tugevale meeskonnale. Põhiline osa jäämäest ehk meeskond on vaikides vee piirist all, ei paista välja, aga ma tean, et ta on olemas.

Tänan südamest kirurgilise ja günekoloogilise onkoloogia õdesid, põetajaid, füsioterapeute, kes tegelikkuses kannavad seda põhilist koormat, et patsient paraneks, saaks koju võimalikult heas seisundis ning jääks saadud kogemusega rahule. Viimase paari aastaga on lisandunud palju noori onkoloogia ja kirurgia huviga õdesid, kes on jäänud meie osakonda tööle vaatamata sellele, et paljud meie patsiendid on vanad, lisaks pahaloomulisele kasvajale paljude kaasuvate haigustega, operatsioonijärgne paranemine võtab aega, esineb tüsistusi. Patsientide poolt minule antud tagasisides on alati peale minu mainitud meie tublisid õdesid ja põetajaid.

Siiras tänu operatsiooniteenistusele ja operatsiooniõdedele, kelle abita ei oleks võimalik ühtegi operatsiooni kasvajate eemaldamiseks teha. Viimastel aastatel oleme läbi viinud mitmeid uuendusi kirurgilises onkoloogias, mistõttu on operatsioonid läinud keerulisemaks, kestavad kauem ning nõuavad instrumente ja vahendeid, millest vanasti keegi kuulnud ei olnud. Tegemist on juba reegli kui erandiga, et meie operatsioonid tavalise tööpäeva sisse ei mahu, aga mitte kunagi ei ole mind operatsioonil üksinda jäetud, sõltumata kellaajast kõik vahendid töötavad ning leitakse juurde mida vaja.

Tänan väga hea koostöö eest hematoloogia-onkoloogia kliinikut, anestesioloogia ja intensiivravi kliinikut, kirurgiakliinikut, radioloogiakliinikut, patoloogiateenistust, sisekliinikut, teisi struktuuriüksusi, keda kiiruga kohe nimetada ei oska. Tänan enda osakonna kolleege kirurgilise ja günekoloogilise onkoloogia osakonnast, kes on olnud alati väga toetavad, on lasknud mul areneda, on paljude uuendustega kaasa tulnud, pole mind kordagi hätta jätnud.