Vastloodud radioloogiakliiniku juhatajaks valiti dots Pilvi Ilves. Foto: Merili Väljaotsa.10. novembril kinnitas kliinikumi juhatus jaanuaris tööd alustava radioloogiakliiniku juhataja ametikohale konkursi tulemusena dotsent Pilvi Ilvese, kes asub ametisse 1. jaanuaril 2010.

Radioloogiakliiniku loomise ning kliiniku juhataja valimisega jõudis lõpule ligi 60-aastane periood, kus ülikoolihaiglal ei olnud omaette radioloogiakliinikut. Otsuse radioloogiateenistuse baasil alates 1. jaanuarist 2010 radioloogiakliiniku moodustamiseks tegi kliinikumi juhatus 15. septembril vastavalt nõukogu 11.09.2009 otsusele.

Seni TÜ radioloogiakliiniku juhataja ning kliinikumi radioloogina tegutsenud dots Pilvi Ilves võttis uue ametikoha vastu väga soojade tunnetega. „Eesti radioloogiale on TÜ Kliinikumi juurde radioloogiakliiniku loomine sama, nagu meile kõigile oli Eesti Vabariigi taastamine – selle emotsionaalset tähtsust on raske sõnadesse panna.“ Dots Ilvese sõnul on eriti imetlusväärne kliinikumi juhtkonna otsus selline oluline samm ette võtta käesolevas raskes majandussituatsioonis: „Ilmselt on keerulisel perioodil, mis eeldab edasiminekuks olulisi muutusi, küll kergem selliseid olulisi struktuurimuutusi ette võtta, kuid majanduslikult ei saa see algus kahtlemata kerge olema.“

Uue kliiniku arendamisel on dots Pilvi Ilvese sihiks tagada radioloogiauuringute kvaliteet tegeledes nii patsiendi ohutuse kui kvaliteetse uuringuteostuse arendamisega. „Tänane kliinikumi radioloogiateenistus on oma aparatuuri ja töötajate erialase ettevalmistuse poolest igati eesrindlik, kuid ilmselt peaks järgnevatel aastatel suuremat tähelepanu pöörama nukleaarmeditsiini aparatuuri kaasajastamisele,“ räägib vastne kliiniku juhataja oma plaanidest. Lisaks soovib dots Ilves muuta radioloogiakliinikut teistele kliinikutele avatumaks: „Ka praegusel majanduslikult raskel ajal näen mitmeid võimalusi, et muuta töökorraldus erinevate kliinikute suhtlemisel efektiivsemaks ja ladusamaks,“ sõnab Ilves ning loodab koostöö tõhustamiseks erinevate kliinikute juhtidega edaspidi kohtudes arutada radioloogiaga seotud kitsaskohti, mis paljudel juhtudel on tingitud haigete logistika ja informatsiooni vahetamise probleemidest.

Dots Ilves vaatab tulevikku lootusrikkalt ning usub, et radioloogiakliiniku töötajate ühise jõuga saadakse plaanitavad muutused ka ellu viia. „Ehk siis mõne aasta pärast võib igaüks küsida: ”Kas me sellist kliinikut tahtsime?”,“ sõnab ta.

 

Kliinikumi Leht