happy pregnancy logolk6 7 grupifotoAugustikuuga jõudis lõpusirgele Tartu Ülikooli, Tartu Ülikooli Kliinikumi ja synlab Eesti OÜ koostööprojekt "Mitte-invasiivsete biomarkerite arendamine reproduktiivtervise molekulaardiagnostikas". Uurimisprojekt lühinimetusega "Õnnelik rasedus" (Happy Pregnancy) keskendus peamiselt kahele suunale – rasedusele ning ema ja lapse tervisele ning teiseks reproduktiivfunktsioonile laiemalt ehk mis määrab nii mehe kui naise viljakuse.

 

Uuring käivitus 2012. aasta. lõpus, esimesed uuritavad kliinikumist liitusid uuringuga 2013. aasta varakevadel. Rasedate uuringusuunda kaasasime üle 2300 tulevase ema raseduse alguses ning jälgisime raseduse kulgu kuni sünnituseni. Kogusime detailset infot raseda eluviisi, harjumuste, kaasuvate ja raseduse jooksul tekkinud haiguste, tarvitatud vitamiinide ja ravimite kohta. Raseduse ajal antud vere- ja uriiniproovid säilitati ning nüüdseks on külmikutes arhiveeritud juba üle 8000 vere- ja uriiniproovi. Lisaks on säilitatud platsentaproovid, mis võimaldavad teha nii RNA kui DNA põhiseid uuringuid.

 

naistekliiniku tapitabelViljakusega seotud uuringusse kaasasime erinevate munandifunktsiooni häiretega (oligospermia, munandi arenguhäire, munandivähk, hüpogonadism jt) mehi androloogiakeskuse Tartu, Tallinna ja Pärnu osakondadest ning nii viljatuse probleemiga kui ka terveid naisi Tartu naistekliinikust. Kokku on üle 3000 uuritavalt samuti kogutud põhjalik anamnees ja kliiniline andmestik koos vereanalüüsidega.

 

Uuringu raames toimunud andmete ja bioloogilise materjali kogumine ja arhiveerimine on olnud väga mahukas. Kaasatud on olnud üle 120 arsti, ämmaemanda, meditsiiniõe, hooldaja naiste- ja meestekliinikust, geneetikakeskusest, ühendlaborist. Abikäe on ulatanud ka kliinikumi mitmed teised teenistused (finantsteenistus, personaliteenistus, informaatikateenistus, tehnikateenistus).

 

Suurem töö kogutud materjaliga seisab alles ees, kuid esimesed tulemused on ka juba rakenduses. Praktikasse on jõudnud folliikuleid stimuleeriva hormooni beeta alaühiku geeni promotooralas paikneva polümorfismi c.-211G>T määramine kliinikumi ühendlabori geneetikakeskuses. Koostöös Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi inimese molekulaargeneetika uurimisgrupiga on näidatud, et kui mees kannab kaht eeltoodud polümorfismi minoorset alleeli (TT), on tal kuni poole madalam FSH tase, väiksem munandi maht ja suurem tõenäosus viljatuseks. Hüpogonadismi täpsem diagnostika võimaldab välja valida just need mehed, kellel on FSH sisaldavatest preparaatidest kõige enam kasu viljatuse ravis.

 

Rasedate uuringus oleme välja töötamas vereseerumi põhiste markerite testi, mis aitab varem avastada naised, kellel on oluliselt suurem tõenäosus preeklampsia kujunemiseks. Preeklampsia on rasedusspetsiifiline haigus, mida esineb 2-3% emadest, kuid mis ohustab nii ema kui lapse tervist nii raseduse ajal kui ka aastaid hiljem. Paralleelselt oleme analüüsimas, millised on tulevaste emade sagedasemad vaevused ja samuti rasedusaegset eluviisi. Üllatav on see, kui palju tarvitatakse rasedate poolt käsimüügi ravimeid, vitamiine ja toidulisandeid. Peaaegu kaks kolmandikku rasedatest on märkinud küsimustikku täites, et kasutab üht ja sagedamini veel kaht vitamiini, loodustoodet või toidulisandit ja nii läbi raseduse.

 

Kui kliinikumis on Happy Pregnancy projekti raames enim resurssi nõudev tegevus olnud andmete ja materjali kogumine, siis Tartu Ülikooli molekurlaar- ja rakubioloogia instituudi professor Maris Laane poolt juhitud inimese molekulaargeneetika uurimisgrupi teadlased ja üliõpilased on uurinud rasedusaegsete haiguste ja viljatuse tekkepõhjusi ja pärilikke riskitegureid süvitsi. Ainuüksi viimase aasta jooksul on ilmunud kuus teadusartiklit, milles on näidatud variantse luteiniseeruva hormooni seotust munandi väiksema mahuga, geeni koopiaarvu ja geeniekspressiooni muutusi platsentas preeklampsia, raseduseaegse suhkurtõve ja loote kasvuhäirete korral. Hästi fenotüpiseeritud valimid, kõrgekvaliteediline bioloogiline materjal ning tihe kontakt meedikute ja teadlaste vahel on heaks stardiplatvormiks, et leitud teadustulemused praktikasse viia.

 

Lisaks teadustööle on Happy Pregnancy projekti raames kolmel aastal järjest toimunud reproduktiivmeditsiini teemalised töötoad, kus on ettekandeid käinud pidamas üle 20 väliseksperdi ning sama palju eksperte Eestist. Igal aastal on töötoa kuulajate arv jäänud 150 ümber: teadlased, arstid, üliõpilased, erasektori esindajad jt.Kristiina Rull Andres Tennus

 

Uuringu läbiviimine on olnud võimalik tänu Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetusele (taotlus "Happy Pregnancy", number struktuuritoetuste riiklikus registris: 3.2.0701.12-0047).

 

Kristiina Rull
Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik