August 2015, ühendlabor
Sooviksime tänada Mariann Rebast ja Anneli Saarepuud väga meeldiva ja abivalmi suhtumise eest probleemi lahendamisel!
Üldkirurgia ja plastikakirurgia osakond

 

August 2015, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Käin põlvega võimlemas. Tund Dmitriga oli hästi tore – ta oskas meeleolu luua oma isiksusega, oli rõõmsameelne, naeratas, tegi nalja, julgustas, kiitis, ergutas, abistas ja jälgis igaüht individuaalselt (mitte ei tuhninud paberites!), oli tähelepanelik (et oma kordused läbi teeks), andis nõu. Pani mängima muusika (väike asi, aga loeb palju!). Tundi alustas ja lõpetas harjutustega ja iga tund oli eelmisest erinev. Aitäh Dmitri Valiulinile kogu rühma poolt!

 

August 2015, radioloogiakliinik
Radioloogiaõde Maie Kuusman – väga meeldiv teenindus. Selliseid õdesid peaks meil rohkem olema.

 

August 2015, sisekliinik
Lp prof Riina Kallikorm, soovin avaldada tänu arstidele, õdedele ja kõigile neile, kes teenindavad palatit nr 3. Hoidke oma personali. Minu eriline tänu dr Peeter Saadlale, kes on minu raviarst.

 

August 2015, kirurgilise onkoloogia osakond
Täname osakonna personali väga hooliva suhtumise eest ravil oleku ajal. Jäime rahule ka toitlustamise ning ruumide ja pesu puhtusega. Eriline tänu dr Evelyn Eelmaale, õde Annika Ämarikule ja põetaja Mariannele.

 

August 2015, närvikliinik
Suur tänu dr Mark Braschinskyle hea ravi eest. Tänan kõiki õdesid, sanitare meeldiva suhtumise eest. Kõik on olnud väga hoolivad ja abistavad. Toidud on maitsvad ja portsjonid suured. Tänu ka kokkadele.

August 2015, psühhiaatriakliinik
Avaldan siirast tänu ja lugupidamist kõigile üldpsühhiaatria osakonna töötajatele, kes olid väga viisakad ja vastutulelikud minu ravioleku ajal.Tänan ka raviarste Anu Järve ja Kristiina Lepikut ning õdesid Eve Rootslast, Marge Kulev, Egle Raudik, Kaie Kapsi, Astrid Valdmann ja unehäirete õdesid Ragne Tamme ja Ketlin Veeväli ning füsioterapeut Marin Raudveret.Suurim tänu teile kõigile, kes mind aitasid ja mind ära kannatasid.

 

August 2015, psühhiaatriakliinik
Väga hea ja tore arst oli dr Liisa Leppik, kes pani minu haigusele õige diagnoosi ja määras ravi. Samuti avaldan siirast tänu kõigile õdedele ja kogu selle osakonna personalile. Kõik on väga hoolitsevad, ruumid on puhtad ja korras ning asjatundlik teenindus. Suur tänu dr Helen Kadastikule oskusliku otsuse tegemisel.

 

August 2015, EMO, traumatoloogia osakond, operatsiooniteenistus, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Tänan kõiki professionaalse ja suurepärase abi eest pärast jalgrattaga avariisse sattumist: kiirabibrigaad dr Maksim Kabanovi juhtimisel, dr Indrek Olveti ja teised EMO töötajad, operatsioonibrigaad ja dr Reet Kikas, traumatoloogia osakond ja dr Egon Puuorg.

 

September 2015, kirurgiakliinik, veresoontekirurgia osakond
Suured tänud minu raviarstile Asser Aavikule ja kõigile veresoontekirurgia osakonna töötajatele, kes mind ravisid ja hooldasid.

 

September 2015, silmakliinik
Tänan südamest osakonna töötajaid asjaliku suhtumise ja abi eest. Eriline tänu dr Mall Parikule järjekordse ja operatiivse ravi eest. Tohtri suhtumine sisendab lootust ja elurõõmu!

 

September 2015, lastekliinik
Tänu Tartu arstidele ja eelkõige laste neuroloog Inga Talviku julgele, südamega, targale ja tõhusale tegutsemisele on meie poeg elus, terve ja valmis edasi jooksma, kallistama, mõtlema, nalju tegema, armastama ning legosid kokku panema! Me saime oma lapse tagasi!
Aitäh kõigile naeratusega õdedele ja sooja olemisega osakonna töötajatele, Aitäh, et hoolite, e aitate, et päästate!

 

September 2015, naistekliinik
Sattusin haiglasse kiirabiga ning haigekassa poolt kindlustamata isikuna, kuid sellest hoolimata pole ma meditsiiniasutuses iialgi niivõrd hea ja lugupidavat kohtlemist kogenud. Selle eest tänan eraldi ja koos kõiki minuga tegelenud doktoreid, õdesid ja sanitare. Ja tuhat tänu dr Lee Padrik, dr Ülle Kadastik ja kogu ülejäänud günekoloogia osakonna personalile professionaalse ja kiire arstiabi eest!