Traditsiooniline parima arst-õppejõu ja hambaarst-õppejõu valimine Meditsiinivaldkonna üliõpilaskogu (MVÜK) poolt sai teoks ka sel aastal. Parimate tiitlid pälvisid kirurgiakliiniku uroloogia ja neerusiirdamise osakonna vanemarst-õppejõud Andres Kotsar ning stomatoloogia kliiniku suukirurgia osakonna arst-õppejõud Karin Keernik.


lk2 Kotsar AndresTennusMeditsiinivaldkonna üliõpilaskogu: parimaks arst-õppejõuks valitud Andres Kotsar vastutab uroloogia õpetamise eest 4. kursusel. Kuigi dr Kotsar on kliinikumis töötanud alates eelmise aasta algusest, on tema innukus õppetöö läbiviimisel teinud temast juba ühe tudengite lemmiku. Dr Kotsaril on oma erialast rääkides alati sära silmis ja tema entusiasm on nakkav – selle tõestuseks on värskelt käima lükatud uroloogiaring, mille esimene kokkusaamine oli üliõpilaste seas üle ootuste populaarne. Praktikumides loob dr Kotsar avatud ja toetava õhkkonna, julgustades küsima ning protseduuride tegemisel assisteerima. Küsides sageli tudengite arvamust ja püüdes siduda uroloogiaalaseid probleeme ka teiste kliiniliste erialadega, ergutab ta tudengeid kogu praktikumi vältel kaasa rääkima ning aktiivsed olema. Toetav ning entusiastlik suhtumine teevad dr Kotsarist suurepärase eeskuju ning arsti, kelle praktikume oodatakse üliõpilaste seas juba ette.


Uroloogia eriala vanemarst-õppejõud Andres Kotsar: Mul on siiralt hea meel ootamatu ja meeldiva tunnustuse üle arstiteaduskonna tudengite poolt. Üliõpilaste tagasiside on õppejõule alati kõige suurema kaaluga. Samas on see kindlasti ka kaudselt tunnustus minu endistele õpetajatele, kes oma entusiasmiga on inspireerinud kirurgia ja uroloogiaga tegelema ja oma teadmisi edasi andma. Arstiteaduskonna tudengite õppe väga oluline osa on töö patsientidega ja kindlasti sooviksin siinkohal tänada ka kõiki neid inimesi, kes vaatamata oma raskele haigusele on leidnud mõistmist ja kannatlikku meelt ja jaganud oma mõtteid ning kogemusi ka praktikumides üliõpilastega.

 

lk2 dr Keernik TennusMeditsiinivaldkonna üliõpilaskogu: Dr Karin Keernik on saanud lühikese ajaga üheks üliõpilaste lemmikõppejõuks. Julgustavad sõnad ja toetus on see, mis meenub üliõpilastel tema nime kuuldes esimesena. Teda kirjeldatakse kui abivalmist ja meeldivat inimest, kes on nõudlik ning tunneb õpetamisest rõõmu. Enne igat praktikumi toimuvad väikesed tunnikontrollid, mis aitavad materjali kinnistada ja hoiavad õppimisega järjel. Kui praktikum läbi, siis ei torma õppejõud minema, vaid võimaldab üliõpilastel veel küsimusi küsida ja vastab nendele põhjalikult. Soovime, et rõõm õpetada kestaks veel palju-palju aastaid!


Hambaravi eriala arst-õppejõud Karin Keernik: Tänan väga tudengeid meeldiva äramärkimise eest! Tuleb tunnistada, et tunnustamine valmistas mulle suure üllatuse! Sarnane tagasiside teeb rõõmu, sest hindajateks-tunnustajateks on inimesed, kellele lähevad korda minu teadmised ja kogemused ning see, kuidas neid edastan. Õppejõu ja tudengi koostöö teeb produktiivseks eelkõige vastastikune lugupidamine ning ühine huvi meie eriala ja kogu meditsiini vastu. Seetõttu olen püüdnud olla avatud tudengite küsimustele ja aruteludele, julgustada neid tegutsema, kuid samas ka kaalutlevalt mõtlema.


Tänan üliõpilasi ja kolleege, ühtlasi on see tunnustus kõigile Teile!

 

Kliinikumi Leht