7. mail toimus Tartus rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverents „Õed ennetamas pikaajalisi terviseprobleeme: mis on kallim, kas tervis või haigus?“.

Traditsiooniline Eesti Õdede Liidu Tartumaa piirkondliku ühenduse korraldatud konverents keskendus käesoleval aastal kroonilistele haigustele ja nende ennetamisele, inimeste teadlikkuse ja vastutuse suurendamisele ning õdede rolli selgitamisele haigusi ennetavas tegevuses.

Rahvusvaheline Õdede Nõukogu on 2010. aasta õdede päeva teemaks nimetanud: „Pakkudes kvaliteeti, teenides kogukondi: õed korraldamas pikaajalist õendusabi“. Krooniliste haiguste tõusulaine mõjutab kõiki maailma riike ning õdede võimalused elanikkonna tervise parendamisse panustada ei ole kunagi olnud suuremad – kõigis maades vajab aina rohkem krooniliste haigustega inimesi pikaajalist õendusabi. Kahjuks on ka eestlaste elustiil ja harjumused soodsaks kasvupinnaseks kroonilistele haigustele.

Puutudes oma igapäevatöös pidevalt kokku krooniliste haiguste ja nendest tingitud probleemidega, keskendub õdede tegevus siiski sageli traditsiooniliselt pigem kannatuste leevendamisele kui ärahoidmisele. Ometi on kõigi krooniliste haiguste puhul nende ennetamise võimalused ning õdede roll selles juba hästi teada. Lähtudes õenduses küll patsiendikesksusest, jääb patsient haigena sageli siiski passiivse abisaaja rolli tunnetamata enda vastutust oma tervise ees.

 

Sestap pakkuski rohkearvulise osalejaskonnaga konverents õdedele võimalust oma teadlikkust suurendada, et olla patsientidele tõhusamaks abiks teel tervema elu ja teadlikumate valikute poole.

Konverentsi pealkiri sisaldas intrigeerivat ja mitmetähenduslikku küsimust: „Mis on kallim, kas tervis või haigus?“, millele vastuse leidmine jäi iga kuulaja sisedialoogi viljaks. Ettekanded andsid selleks põnevat alusmaterjali pakkudes ülevaadet eestlaste tervisest ja tervisekäitumisest ning neis toimunud muutustest viimastel aastatel.

Samuti käsitleti erinevatest aspektidest peamisi Eesti elanikkonna kroonilistesse haigustesse haigestumisega seotud terviseriske, et mõista nendest loobumisega või muutmisega kaasnevaid käegakatsutavaid mõjusid. Just selle all saab mõista koostööd õe ja patsiendi vahel ennetamaks kroonilisi terviseprobleeme.

Ettekandega esines ka kolleeg, kellel on suurepäraselt õnnestunud tervistedendav elustiil ja haigusi ennetav tegevus nii oma töös kui ka isiklikus elus. Konverentsi viimase etteaste tegi patsient, kes kõneles endast ja oma perest ning sellest, kuidas nad traditsioonilise passiivse rolli hüljanu ja vastutuse võtnutena on võitjaina välja tulnud rasketest haigustest olles eeskujuks kõigile skeptikutele.

Tervislikumate valikute temaatikast juhindus ka konverentsiga paralleelselt toimunud näitus.

 

Gerli Usberg.
Gerli Usberg
EÕL-i usaldusisik