Anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Mari-Liis Raave, 3. intensiivravi osakond, intensiivraviõde
Priit Luud, anestesioloogia osakond, anesteesiaõde
Ilona Tukmatšova, 1. intensiivravi osakond, intensiivraviõde
Liisi Põldots, 2. intensiivravi osakond, intensiivraviõde
Triin Järvekald, lasteintensiivravi osakond, intensiivraviõde
Gertrud Pleksner, erakorralise meditsiini osakond, õde
Siim Christian Reppo-Sirel, 3. intensiivravi osakond, intensiivravipõetaja
Irena Küts, anestesioloogia osakond, põetaja
Marina Zaitseva, 1. intensiivravi osakond, intensiivravipõetaja
Lolyta Tilga, lasteintensiivravi osakond, intensiivravihooldusõde
Katrin Kasepõld, erakorralise meditsiini osakond, põetaja
Angelica Lõvi, 2. intensiivravi osakond, intensiivravipõetaja


Hematoloogia-onkoloogia kliinik
Jane Käsi, hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakond, õde
Natalja Ristmägi, kirurgilise onkoloogia osakond, õde
Elena Kiseleva, radio-ja onkoteraapia osakond, õde
Inga Planken, radio-ja onkoteraapia osakond, radioloogiatehnik
Tiina Nilp, kirurgilise onkoloogia osakond, põetaja
Külli Kuntus, hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakond, põetaja
Liivi Laumets, radio-ja onkoteraapia osakond, põetaja


Kirurgiakliinik
Regina Nikonova, lastekirurgia osakond, õde
Jelena Hrapova, üldkirurgia ja plastikakirurgia osakond, õde
Kairi Keidong, uroloogia ja neerusiirdamise osakond, õde
Annika Jantra, ambulatoorse kirurgia osakond, õde
Tatjana Kvaratshelis, veresoontekirurgia osakond, õde
Kätlin Mägi, abdominaalkirurgia osakond, õde
Anneli Leib, lastekirurgia osakond, hoodaja
Jaana Rajamägi, abdominaalkirurgia osakond, põetaja
JelenaFjodorova, üldkirurgia ja plastikakirurgia osakond, põetaja
Tatjana Voinovskaja, veresoontekirurgia osakond, põetaja
Linda Kiisk, uroloogia ja neerusiirdamise osakond, põetaja


Kopsukliinik
Ülle Poolak, pulmonoloogia ja torakaalkirurgia osakond, õde
Siiri Puru, pulmonoloogia ja torakaalkirurgia osakond, õde
Riina Villemson, tuberkuloosiosakond, õde
Merily Kook, pulmonoloogia ja torakaalkirurgia osakond, põetaja
Antonina Levašova, tuberkuloosiosakond, hooldaja


Kõrvakliinik
Kristi Smirnov, kõrvakliinik, õde
Epp Värno, kõrvakliinik, õde
Egle Verbu, kõrvakliinik, põetaja


Lastekliinik
Maria Prostjakov, üldpediaatria ja neuroloogia osakond, õde
Karin Raamets, üldpediaatria ja neuroloogia osakond, õde
Inna Matviiuk, neonatoloogia osakond, õde
Maia Sazonova, neonatoloogia osakond, õde
Ljubov Tarassenkov, ägedate infektsioonide osakond, põetaja
Aime Reimaa, ägedate infektsioonide osakond, põetaja


Nahakliinik
Ülla Siimberg, ambulatoorse osakonna õde


Naistekliinik
Katrin Valgre, sünnitusosakond, ämmaemand
Karolin Köörna, sünnitusosakond, ämmaemand
Karilin Nemsitsveridze, sünnitusosakond, ämmaemand
Svetlana Noga, naistenõuandla, ämmaemand
Zoja Serova, günekoloogia, õde
Kiira Ganitsõna, sünnitusosakond, põetaja
Tea Piir, sünnitusosakond, põetaja
Olga Belova, günekoloogia osakond, põetaja


Närvikliinik
Mariliis Vipp, neurokirurgia osakond, õde
Ülle Rebane, neuroloogia osakond, õde
Jelena Avarlaid, neurokirurgia osakond, põetaja
Valentina Tširva, neuroloogia osakond, põetaja


Operatsiooniteenistus
Sigrid Aavik, operatsiooniosakond, operatsiooniõde
Külli Tanilsoo, operatsiooniosakond, operatsiooniõde
Sigrid Kirriland, operatsiooniosakond, operatsiooniõde
Jane Eksi, operatsiooniosakond, põetaja
Merle Sõrra, operatsiooniosakond, põetaja
Zinaida Falgot, sterilisatsiooniosakond, meditsiiniseadmete hooldaja


Patoloogiateenistus
Triinu Rinne, patoloogiaosakond, laborant


Psühhiaatriakliinik
Svetlana Kozlova, ambulatoorne osakond, õde
Marge Kulev, üldpsühhiaatria keskus, õde
Heili Sepp, akuutosakond, õde
Egle Aul, laste ja noorte vaimse tervise keskus, õde
Vadim Bogdanov, akuutosakond, hooldaja
Ester Puusepp, üldpsühhiaatria keskus, hooldaja
Hannes Leinola, laste-ja noorte vaimse tervise keskus, hooldaja
Andrus Aria, söltuvushäirete osakond, hooldaja 

Radioloogiakliinik
Triin Tenso, Maarjamõisa osakond, radioloogiatehnik
Kevin Aas, Maarjamõisa osakond, radioloogiatehnik
Anu Ploom, Maarjamõisa osakond, radioloogiaõde
Marina Raig, Maarjamõisa osakond, hooldaja


Sisekliinik
Maarja Jaakson, sisehaiguste-reumatoloogia-endokrinoloogia osakond, õde
Katrin Puurmaa, nakkushaiguste osakond, õde
Darja Võssokova, gastroenteroloogia osakond, õde
Kaili Makke, nefroloogia osakond, õde
Karin Tiik, ambulatoorne osakond, õde
Irina Kuznetsova, endoskoopiakeskus, õde
Pilvi Pall, gastroenteroloogia osakond, põetaja
Galina Visnapuu, sisehaiguste-reumatoloogia-endokrinoloogia osakond, põetaja
Natalia Rüütel, nefroloogia osakond, põetaja
Anneli Juht, nakkushaiguste osakond, põetaja
Helve Kirotar, endoskoopiakeskus, põetaja


Silmakliinik
Kadi Schilf, silmakliinik, õde
Merelle Palloson, silmakliinik, õde
Helena Rannala, silmakliinik, õde
Kersti Häng, silmakliinik, hooldaja
Olga Lüide, silmakliinik, hooldaja


Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Jelena Tšekanova, statsionaarse taastusravi osakond, õde
Jelena Sohhinova, statsionaarse õendusabi osakond, õde
Svetlana Gromova, statsionaarse õendusabi osakond, õde
Annika Ummik, ambulatoorse taastusravi osakond, õde
Ene-Maia Peterson, statsionaarse õendusabi osakond, põetaja
Tiiu Mänd, statsionaarse õendusabi osakond, põetaja
Maaja Mändma, statsionaarse õendusabi osakond, põetaja
Reesi Tähendus, statsionaarse taastusravi osakond, hooldaja


Stomatoloogiakliinik
Marika Mežults, lastestomatoloogia osakond, hambaarsti assistent
Olümpiada Kuprijanova, hambaproteesikeskus, seadmehooldaja
Ester Grünthal, lastestomatoloogia osakond, õde
Niina Balašova, suu- ja hambahaiguste osakond, õde


Südamekliinik
Äly Teras, kardiokirurgia osakond, intensiivraviõde
Natalja Tšabdarova, erakorralise kardioloogia osakond, intensiivraviõde
Tiina Kask, kardioloogia osakond, õde
Leili Harjus, rütmihäirete osakond, õde
Leila Raulinaitine, kardioloogia osakond, põetaja
Inge Stimmer, kardiokirurgia osakond, intensiivravihooldusõde
Kaidi Rakko, kardiokirurgia osakond, õde
Kristina Sobchenko, ambulatoorne osakond, õde
Riina Laanemets, kliinilise füsioloogia osakonna õde
Reet Toivokainen, erakorralise kardioloogia osakond, intensiivravipõetaja
Pille Paluoja, kardiokirurgia osakond, põetaja
Irma Niukkanen, kliinilise füsioloogia osakond, hooldaja


Traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Krista Liiv, ortopeedia osakond, õde
Liivi Raudsepp, traumatoloogia osakond, õde
Kaja Tammisto, ortopeedia osakond, põetaja
Inna Ištšuk, traumatoloogia osakond, hooldaja


Verekeskus
Marianne Teder, vere konserveerimise ja separeerimise osakond, õde


Ühendlabor
Riin Klade, kliinilise geneetika keskus Tartus, laborianalüütik
Natalia Krasnikova, immuunanalüüsi osakond, laborant
Liidia Vachtel, kliinilise keemia ja laboratoorse hematoloogia osakond, laborant
Mare Link, kliinilise keemia ja laboratoorse hematoloogia osakond, laborant