16.-17. septembrini toimus Iirimaal Dublinis esimene ülemaailmne konverents teemal „Rahvusvaheline koostöö ortopeedia õenduses" („International Collaboration of Orthopaedic Nursing").

Osalejateks olid ortopeedia erialast huvitatud inimesed 25 riigist ja 4 mandrilt (Euraasia, Ameerika, Aafrika ja Austraalia) – enamasti õed, aga ka meditsiinikoolide õpetajad, arstid, ravimfirmade ja meditsiinitoodete ning valitsuse esindajad. Meie naaberriikidest olid esindatud kõik põhjamaad (Norra, Rootsi, Soome, Taani).

Idee konverentsi korraldamiseks sündis tegelikult juba kaks aastat tagasi ning selle eestvedajateks on erinevad üle maailma tegutsevad ortopeediaõdede ühendused ja liidud. Suurimad neist ICON (International Collaboration of Orthopaedic Nursing), NAON (National Association of Orthopaedic Nurses), ANZONA (Australian and New Zealand Orthopaedic Nurses Association), CONA (Canadian Orthopaedic Nurses Association) jt.

Konverentsi eesmärgiks oli erinevate riikide ortopeediaõdede ühendusi kokku tuues pakkuda neile võimalust teadmiste, kogemuste ja praktika vahetamiseks ning uute sidemete ja kontaktide loomiseks. Maailmas aset leidva üleilmastumise tingimustes loob see soodsa pinnase ortopeedia eriala õendusstandardite ühtlustamiseks.

 

Puhtalt erialase sisuga konverents oli üles ehitatud plenaar- ja posterettekannetele ning neljale töötoale. Õed üle maailma olid läbi viinud või osalenud erinevates uurimistöödes ja projektides, millest nad üritusel kolleegidele ülevaate andsid. Näiteks leidsid konverentsil käsitlemist sellised teemad nagu patsientide õpetamine ja informeerimine ortopeedias; õe roll ravi- ja hooldustüsistuste vältimisel traumas ja ortopeedias; õdede töö kvaliteet, kompetentsus, audit; reieluukaela murruga patsientide käsitlus (õpetamine, hooldus, tunded jne); reumatoidartriidihaige ortopeedias; koostöö erakorralise meditsiini osakonna ja trauma õdede vahel; ortogeriaatria; spordimeditsiin; lasteortopeedia; haavaravi; valuravi; sõjameditsiin jne.

Kokkuvõttes oli huvitavaid teemasid palju, kuid kuna kahjuks õnnestus neist kuulama minna väheseid, tuli teha valik. Ja seda oma vajadustest lähtuvalt. Mind köitsid enam minu enda tööd ja arengut puudutavad teemad nagu patsientide kiiret paranemist, valu- ja haavaravi, patsientide õpetamist ja erinevad proteesimist käsitlevad loengud. Samuti pakkusid mulle huvi loengud koostööst ja õdede töö kvaliteedist.

Eestit esindanud ortopeediaõed (mina koos kolleegidega Regionaalhaiglast) esinesid konverentsil suulise ettekandega teemal „Elukvaliteedi muutus patsientidel pärast esmast puusa/põlve endoproteesimist" („Change in life quality of patients after primary knee/hip replacement"). Võimaluse üle konverentsil üles astuda tuleb

suurt uhkust tunda, kuna kõikide sooviavaldanute ettekanded valituks ei osutunud. Kuigi meie poolt esitletud uuring jäi poolikuks, saime siiski anda ülevaade tekkinud probleemidest ja ebaõnnestumistest. Meie esitlus võeti hästi vastu, tekkis diskussioon ning tagasisidest peegeldus, et mured, mis olid meil, on ka teistel. Igatahes saime julgust ja tuge oma kogemustest rääkida.

Olen veendunud, et Eesti ortopeediaõdede osalemine sellistel konverentsidel on äärmiselt oluline, kuna võimalus kolleegidega teadmisi ja kogemusi vahetada annab emotsionaalselt palju: tõstab õdede eneseväärikust, suurendab usku oma töö vajalikkusesse, annab uusi ideid ja õpetab märkama olulisi nüansse patsientidega tegelemisel. See toob sära uuesti silmadesse! Samuti on konverentsid suurepäraseks võimaluseks olla kursis oma erialal toimuvaga ja olla ise tegija ning kaasarääkija eriala arengus.

Kokkuvõtteks võivad Eesti ortopeediõed uhked olla – meid on märgatud. Sidemed ICON-iga tekkisid juba kaks aastat tagasi Inglismaal Landudno konverentsil, kus me tutvustasime oma õdede erialaseltsi posterettekandena. Eesti Ortopeedia Õdede Selts on oodatud ICON-iga liituma ja meiega soovitakse teha koostööd ka õdede vahetusprogrammides (ERASMUS). Milline see koostöö olema saab, seda näitab tulevik. Igal juhul on ortopeedia eriala õed olnud tublid ja viinud Eesti ortopeediaõed maailmakaardile!

 

Ingrid Liimand. Foto: Jaak Nilson.

Ingrid Liimand
traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku ortopeedia osakonna vanemõde