Kliinikumi õenduspreemia ja ämmaemanduspreemia anti välja õdede konverentsil „Teistmoodi tulevik – kuidas leida tasakaal?”. Nii nagu konverentsi fookus oli tulevikul, olid ka tunnustused suunatud tulevikutegijatele.

 

Kaija Piller töötab Kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonnas ning ta on lasteõde, kellele lapsevanemad oma lapse eest hoolitsemise rahuliku südamega usaldavad. Kaijat iseloomustatakse kui tarka, rahulikku ja empaatilist lasteõde, kes aktiivselt hoolitseb oma teadmiste ja oskuste täiendamise eest.

 

Kui 2020. aastal algas neonatoloogia osakonnas projekt „Lähedane koostöö lapsevanematega“, oli Kaija üks selle projekti mentoritest, kes vastutas osakonna õendus ja hoolduspersonali väljakoolitamise eest, et osakonna töökultuur muutuks perekeskseks ja toetaks lapsevanema ja lapse kiindumussuhet.

 

Lisaks sellele koostas Kaija omaalgatuslikult raamatu „Minu lugu“, kuhu on esmakordselt võimalik märkida enneaegsete vanemate esimesed emotsioonid, info haiglas veedetud aja ning lapse terviseandmete kohta. Tänu Lastefondi toetusele kingitakse raamat kõikidele Kliinikumis enneaegsana sündinud laste vanematele. Ta on panustanud varasematel aastatel infektsioonikontrollitöörühma töösse, sellel aastal liitus Kaija kliinikumiülese töörühmaga ja panustab arendustöösse.

 

Kärt Hüdsi töötab Kliinikumi naistekliinikus ämmaemandana, kus tema töökogemus algas 2019. aastast. Varem on ta töötanud lasteintensiivravi osakonnas, mis on ämmaemanda tööks tugev alus.

Naistekliinikus tööd alustades on Kärt ise öelnud, et soovib ämmaemandana kogeda kõiki ämmaemanda tööga seotud tahke, alates perepleneerimisest ja lõpetades sünnitusjärgse koduvisiidiga. Täna nii see ongi. Kärt tegutseb aktiivselt arendustegevustega (koduvisiitide korraldamine, naiste- ja lastekliiniku töökorraldus), osaleb aktiivselt perekeskse mudeli väljatöötamisel, oma töös tagab järjepideva hoolduse pakkumise peredele. Lisaks teeb Kärt vastuvõtte emakakaelavähi sõeluuringu analüüside võtmiseks.

 

Kärti on oma tegevustes professionaalne, avatud, läheb oma töösse süvitsi ja on põhjalik. Kolleegina on ta alati toetav, abivalmis ja lugupidav. Erinevates keerulistes olukordades oskab märgata ja on abiks ilma seda palumata. Vajadusel teeb tihedat koostööd erinevates instituutidega, sotsiaalse abi tagamiseks ja vaimse tervise toetuse abivajajatele peredele. Märkimist väärib ka Kärdi roll üliõpilaste juhendamisel ja seda erinevates osakondades ja sünnitujärgsetel koduvisiitidel.

 

Kliinikumi Leht