25. augustil toimus Pärnus konverents „Puudega laps meie keskel", kus esitleti Eesti–Läti ühisprojekti „Tolerantsus" raames välja töötatud materjale puudega laste peredele, mille tegemisel osalesid Tartu Ülikooli Kliinikum ning mittetulundusühingud Anni Mängumaa Eestist ja Ceribu Sparni Lätist.

Käsiraamat "Minu eriline laps – vastuseid küsimustele" on esimene eestikeelne ülevaatlik teos vaimupuudega laste vanematele. Eesti ja Läti spetsialistide ja lapsevanemate üheskoos kirjutatud raamat tutvustab sagedamaid diagnoose, millega kaasneb vaimupuue. Veel räägitakse, kuidas kriisiga toime tulla, peresuhetest, puudega lapse koolitamisvõimalustest. Peatükk on ka õdedele-vendadele, püüdes vastata neil tekkivatele küsimustele.
Projekti raames valminud kalenderpäevikus puuduvad kuupäevad, nii et lapsevanem saab alustada päeviku täitmist sel hetkel, kui ta selleks valmis on. Ühes päevikus on kaks aastaringi. Alguses on lühiülevaade, milliste diagnooside korral mida spetsiifilisemalt jälgida ja kirja panna, et arst saaks üleskirjutusi jälgides parema info lapse arengust.
Lisaks nägi trükivalgust fotoraamat Eesti ja Läti peredest, kus kasvavad puudega lapsed.

 

Dr Tiia Reimand
meditsiinigeneetik,
projekti "Tolerantsus" kliinikumi koordinaator