Veidi üle aasta tagasi, 2013. aasta jaanuarikuus alustas sisekliiniku ambulatoorse vastuvõtu juures tööd reumaõde Anne Ööbik. Täpselt sama kaua on töös olnud ka reumaliin, kuhu oodatakse helistama kõiki abivajajaid.


Euroopas on reumaõdede iseseisvat vastuvõttu kasutatud ligi 30 aastat, Eestis on lisaks Tartule sellised vastuvõtud olemas ka Tallinnas ja Pärnus. Kuna reumaatiliste haigete ravi- kvaliteet on suuresti seotud patsiendi elukvaliteediga, siis on reumaõe vastuvõtt väga hea võimalus lahendamaks patsientide probleeme kiirelt ja kvaliteetselt.


lk6 Anne OobikReumaõe vastuvõtt on mõeldud eelkõige reumaatiliste kaebustega patsientidele, aga ka bioloogilist ravi saavatele patsientidele. Ent kogemus näitab, et vajadus on ka toitumisalase teabe järele. Haigeid nõustatakse ravirežiimi, ravimite kasutamise ja ravimite kõrvaltoimete osas, füsioteraapias, dieedi ja kehakaaluprobleemide korral, abivahendite kasutamise, rehabilitatsioonivõimaluste ja puude taotlemise osas.
Reumaõde on kättesaadav sisekliiniku ambulatoorse vastuvõtu kaudu. Vastuvõtule saamiseks on vajalik arsti saatekiri. Siinkohal julgustab Anne Ööbik perearste kasutama patsientide suunamise võimalust: „Kuna reumaõel on esmase patsiendi vastuvõtuks kasutada 45 minutit ja korduva puhul 30 minutit, siis selle aja jooksul saavad abivajajad palju erinevaid teadmisi, kuidas oma elukvaliteeti parandada näiteks toitumise, nahahoolduse ja hooldustoimingute kohta ning loomulikult ka ravimite manustamise kohta." Ta rõhutab, et tema kaudu saavad paljud lihtsamad probleemid lahenduse kiiremini, kuid reumatoloogide vastuvõtule saamist tuleb oodata vahel mitu kuud. Reumaõel on võimalus patsient ka otse reumatoloogile suunata, kui selleks on näidustus.


Bioloogilisel ravil olevad patsiendid manustavad ravimeid ise ning seetõttu vajavad nad sageli konsulteerimist ja väljaõpet protseduuride osas. Lisaks jälgib reumaõde nende haigete raviplaani ja selle täitmist, haiguse muutuste korral aga konsulteerib kohe arstiga. Reumaõde Anne Ööbik ütleb, et tihtipeale teavad patsiendid ise väga hästi, kuidas oma ravi teostada, aga vajavad lihtsalt julgustust ja toetust.
Anne Ööbik täheldab, et inimesed on hakanud teadvustama ka toitumise rolli oma elu- ja ravikvaliteedis. „Sellega seoses küsitakse hästi palju nõu ka kehakaaluga seotud probleemide korral. Eraldi valdkond on podagrat põdevad patsiendid. Alguses võib neile tunduda, et justkui enamik toiduaineid on keelatud, kuid siinkohal aitab ainult piisav nõustamine ja selgitamine, kuna muutuse oma elustiilis saavad teha siiski inimesed ise."
Reumaliin. Lisaks reumaõe vastuvõtule on võimalus kasutada telefoninõustamist. Telefoninõustamise eesmärk on pakkuda abi ja teadmisi kiirelt, ent kvaliteetselt, kuna kõnedele vastab reumaõde Anne Ööbik ise. Sellele telefonile saavad helistada kõik abivajajad. Telefonikonsultatsiooniga selgitatakse välja edasised tegevused või protseduurid, mis on raviks vajalikud.


Reumaõe vastuvõtt
Anne Ööbiku vastuvõtt on avatud iga päev, esmaspäevast reedeni kell 8.00–16.00.
Vastuvõtuks on vajalik arsti saatekiri.
Igal reedel kell 8.00–10.00 töötab reumaliin telefonil 731 9372, küsimustele vastab ja abivajajaid nõustab reumaõde Anne Ööbik.
Samal telefonil saab registreerida ka reumaõe vastuvõtule.

 

Kes on Anne Ööbik?
Anne Ööbik on lõpetanud meditsiinikooli, pärast seda asus ta tööle Maarjamõisa haiglasse tehisneeru osakonda. Ta ütleb: „Noore õena mõistsin elu väärtust ja meid ümbritsevat, vajadust mõista inimesi rasketes olukordades, olla neile toeks ja julgustajaks elus edasiminekuks. Nii ongi minust saanud tänaseks elukestvas õppes reumaõde. Igas valdkonnas, kus õde töötab, on õe töö aluseks kutsealane pädevus, empaatiavõime, korrektsus ja oma teadmiste pidev täiendamine."
Reumaõeks otsustas ta hakata esialgu ka suurest uudishimust selle eriala vastu. Anne Ööbik rõhutab, et iga päev on pakkunud midagi uut ja põnevat, mis tagab pideva erialase arenemise. „Parim osa reumaõeks olemisest on patsiendid, kes kõik on isiksused ja minu jaoks väga huvitavad inimesed Rõõmustan koos nendega positiivsete saavutuste ja kordaminekute üle. Kui on mingi mure, siis püüame koos lahenduse leida, vajadusel konsulteerime reumatoloogiga. Meeskonnatöö on oluline. Vastuvõtuaeg reumaõe juures on kindlasti patsiendi jaoks kvaliteetaeg. Püüame läheneda probleemidele individuaalselt, sest iga inimene on ainulaadne ja kordumatu."

 

lk6 Riina KallikormSisekliiniku reumatoloogia professor Riina Kallikorm: „Oleme väga rahul oma esimese reumaõe Anne Ööbiku tegevusega, kes on aktiivselt lülitunud eriala töösse. Anna Ööbik on juba varem töötanud krooniliste haigetega, ta on suure empaatiavõimega ja see on hea alus tööks meie erialal. Üha suurenev nõudlus eriala järele on loonud olukorra, kus spetsialiseeritud õdede osalus suureneb jätkuvalt kogu maalimas ning ka kliinikumis. Loodame, et peatselt saame õe nõustamisteenust veelgi laiendada. "

 

 


Sisekliiniku ambulatoorse osakonna vanemõde Jane Alber: „Seoses reumaõe iseseisva vastuvõtu alustamisega oli Anne väga oodatud õde meie kollektiivi. Juba esimestest tööpäevadest alates on ta näidanud initsiatiivi ning teinud asjalikke ettepanekuid reumaõe vastuvõtu arendamiseks. Anne tugevate iseloomuomaduste hulka kuulub täpsus, korrektsus ja soov erialaselt areneda. Samuti peab ta tähtsaks meeskonnatööd ning hoolib väga oma patsientidest."