Möödunud aasta sügisest alustasid närvikliinikus tööd kolm insuldiõde – Triinu Kurvits, Kaja Lestsepp ja Olga Pantelejeva. Vajadusel nõustab patsiente ka neuroloogia osakonna vanemõde Ester Vatsk.


lk8 insuldioedPraeguseks on insuldiõe ambulatoorsed vastuvõtud leidnud väga sooja vastuvõtu. Nõustamisel saavad käia insuldi üle elanud patsiendid ja nende lähedased. Insuldi kordumist saab ennetada elustiili muutmisega ja riskitegurite ohjamisega, mis omal käel ei pruugi alati õnnestuda. Siinkohal on väga oluline teada, kuidas toituda, kuidas loobuda alkoholist ja tubakast, kuidas alustada mõõduka treeningkoormusega ja milliseid ravimeid tarvitada. Kui arvestada, et Eestis haigestub insulti aastas ligikaudu 4500 inimest ning tööealistel inimestel esineb insulti oluliselt sagedamini kui mujal Euroopas, siis ei ole võimalik ülehinnata selle raske haiguse ennetamiseks tehtavat tööd. Kui tavaliselt arvatakse, et insult on pigem eakate inimeste haigus, siis tegelikult võib seda esineda ka noortel ning isegi lastel ja imikutel.


Ambulatoorsed vastuvõtud on toimunud ligikaudu pool aastat ning neuroloogia osakonna vanemõde Ester Vatsk näeb sellel suurt tulevikku: „Insult on väga raske haigus ning kõige parem on seda teadlikult ennetada. Vastuvõtule ootame kõiki insuldi läbi elanud patsiente."


Vastuvõtul kontrollitakse patsiendi tervislikku seisundit ning kogu info kantakse elektroonilisse haigusloosse, et haiguse kulust ja muutustest oleks pidev ülevaade. Näiteks mõõdetakse vastuvõtul vererõhku, veresuhkrut, pulssi, kontrollitakse kehakaalu, neuroloogilisi näitajaid ning ravimite manustamist. Insuldiõde jälgib neuroloogi poolt määratud raviskeemi täitmist, ja ka seda, kas sinna on vaja teha muutusi või kas on vajalik hoopis neuroloogi konsultatsioon. Insuldiõel on vastuvõtul ühe patsiendi jaoks aega ligikaudu 30 minutit, aga pole ka harv, kui vastuvõtt läheb pikemaks. Oluline on, et kõik vajalikud näitajad saaksid kontrollitud ning patsient korralikult nõustatud. Kui tekib vajadus konsulteerida neuroloogiga, siis on see kindlasti insuldiõe kaudu operatiivsem kui oodata ravijärjekorras. Lisaks on insuldiõed koostanud ka põhjalikud infomaterjalid, millega vastuvõtulkäijad saavad tutvuda. Vastuvõtul tuleb käia kindla aja tagant regulaarselt, ajalise intervalli määrab raviarst.


Triinu Kurvitsa sõnul on töö uus ja huvitav, ning insuldiõel peavad lisaks olema laiemad teadmised nii sotsiaalsfäärist kui ka kõigest muust, mis patsiente võib huvitada. „Näiteks peame me teadma vastuseid sellistele küsimustele nagu kas pärast insulti võib lennata, mis aja möödudes peale insulti võib autorooli istuda jne. Insuldiõde peab oskama vastata igale küsimusele, või vähemalt teadma, kes patsienti tema probleemiga aidata saaks, et teda mitte niisama ühe spetsialisti juurest teise juurde jooksutada."


Insuldiõe vastuvõtud toimuvad kaks korda nädalas: esmaspäeviti kell 15.00–17.00 ja kolmapäeviti kell 9.00–12.00. Insuldiõe vastuvõtule saab registreeruda telefonil 731 9100. Vastuvõtule saamiseks on vajalik eriarsti või perearsti saatekiri. Vastuvõtt toimub L. Puusepa 8 majas kabinetis A 153.

 

Insuldi infotunnid
Kuna insult on raske invaliidistav haigus, siis vajavad sellealast teavet ka haigete lähedased. Alates sellest aastast korraldab närvikliinik neli korda aastas infotunni insulti põdenud patsientidele ja nende lähedastele. Infotunnid toimuvad Maarjamõisa polikliiniku keldriauditooriumis (L. Puusepa 1a, Tartu). 2014. aastal on üks infotund juba peetud, järgmised toimuvad 29. mail, 4. septembril ja 27. novembril, algusajaks on 16.00. Patsientide ja nende lähedaste küsimustele vastavad neuroloog, insuldiõde, füsioterapeut, logopeed ja sotsiaaltöötaja. Tulevikus on plaanis kaasata ka koduõed, kes puutuvad hooldust vajavate insuldihaigetega kõige rohkem kokku. Infotunnid on tasuta!

 

www.insult.ee ja ülemaailmne insuldipäev
Insuldialase ennetus- ja teavitustöö jaoks valmis paar aastat tagasi väga informatiivne kodulehekülg www.insult.ee. L. Puusepa nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi insuldi töörühm hoolitseb selle eest, et teave seal lehel oleks informatiivne ja ajakohane. Insuldi veebilehekülg on mõeldud abistama nii insuldiga patsiente, nende lähedasi kui ka arste. Infot leidub nii insuldi põhjuste, ennetamise, ravipõhimõtete kui ka taastusravi kohta. Sealt leiab nõuandeid insuldist tingitud probleemidega toimetulekuks ning ka informatsiooni erinevate sotsiaaltoetuste ja sotsiaalabi küsimustes laiemalt. Leheküljelt www.insult.ee leiab teavet ka patsiente ühendava Eesti Insuldiliidu kohta.

Lisaks peetakse igal aastal, sügisel ülemaailmset insuldipäeva, mis on mõeldud ennekõike elanikkonnale. Kohal on alati nii neuroloogid, kes peavad teemakohaseid loenguid, kui ka õed, kes teevad vajalikke analüüse. Möödunud korral käis insuldipäeval sadakond huvilist ning vanemõde Ester Vatsk toob näite, kuidas kaks meesterahvast, kes andsid insulipäeva raames analüüse, kutsuti nende tulemusel kohe insuldiõe vastuvõtule. Ning taas jõuab ta tõdemuseni, et insulti haigestumise ohtudest ja teguritest teadlik olemine on parim viis, et seda rasket haigust ennetada.

 

 

Insuldiõe vastuvõtt
Esmaspäeval kell 15.00–17.00
Kolmapäeval kell 9.00–12.00
Vastuvõtule saab registreeruda telefonil 731 9100.
Vastuvõtt toimub L. Puusepa 8 maja, kabinet A 153.
Vajalik on neuroloogi või perearsti saatekiri.

 

Insuldi infotunnid
Infotundide toimumisajad on 29.05, 04.09 ja 27.11, algusaeg 16.00.
Infotundide toimumiskohaks on Maarjamõisa polikliiniku keldriauditoorium aadressil L. Puusepa 1a, Tartu.
Infotundidel vastavad küsimustele neuroloog, insuldiõde, füsioterapeut, logopeed ja sotsiaaltöötaja.
Infotunnid on tasuta!

 

Helen Kaju