7.–11. septembril toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis rahvusvaheline nädal, millest võttis osa 22 väliskülalist üheksast Euroopa riigist: Hispaaniast, Poolast, Türgist, Leedust, Saksamaalt, Kreekast, Slovakkiast, Tšehhist ja Sloveeniast. Rahvusvahelise nädala eesmärk oli arendada rahvusvahelisi suhteid ning tutvustada meil kehtivat üliõpilaste juhendamise süsteemi. Ülemaailmselt on tervishoiutöötajate ettevalmistamisel ja noorte kolleegide õpetamisel suureks mureks õppimine ja õpetamine töökeskkonnas ehk õppepraktika.

 

Töötubades arutleti praktikajuhendamise olulisi aspekte ning Eestis toimiva praktikasüsteemi paremaks mõistmiseks oli väliskülalistel ja -üliõpilastel võimalus 8. septembril külastada Tartu Ülikooli Kliinikumi radioloogiateenistust, intensiivravi- ja sünnitusosakonda.


Praktikajuhendamise süsteemsus nii kõrgkooli kui praktikabaasi poolt oli üheks positiivseks erinevuseks, mida võrreldes teiste Euroopa ülikoolidega välja toodi. Väliskülalistele avaldas muljet praktikakeskkonna sisustus, patsiendi- ja kliendikeskne lähenemine, personali ettevalmistus, väga hea võõrkeele oskus ning valmidus võõrkeelseks juhendamiseks. Veelgi enam, praktikajuhendamise aktsepteerimine õendustöötajate isiksuslikku- ja professionaalset arengut suunava tegevusena pakkus positiivset diskussiooni veel mõnekski järgnevaks tunniks, mil praktikabaasi külastust reflekteeriti.


Suur tänu Terje Markusele, Pille Teesalule, Kadri Paakspuule ning kõikidele teistele õendustöötajatele, kes tegid külastuse võimalikuks ja andsid oma panuse niivõrd positiivseks kogemuseks.


Euroopa kontekstis on rahvusvahelistumine ja kultuuritundlik hooldus saamas võtmesõnadeks. Teeme tööd ühiste eesmärkide saavutamiseks ja vajame positiivset kinnitust ja tagasisidet oma edusammude kohta. Rahvusvaheliselt nädalalt saadud tagasiside kinnitab, et oleme õigel teel!

 

Marge Mahla
naistekliinik, ämmaemand