Marju Meus. Foto: Jaak Nilson.6. juulil tähistas südamekliiniku ülemõde Marju Meus oma 50. juubelit. Tähtsündmuse puhul veeretavad mõttelõnga hällilapse kolleegid südame- ja anestesioloogiakliinikust.

Tutvusime Marjuga 1997. aastal Lüneburgi haiglas õdedena praktiseerides. Saksamaal alguse saanud sõprus on kestnud tänaseni. Öeldakse, et reisil olles õpid oma kaaslast kõige paremini tundma. Marju näis mulle juba siis, ning tundub ka praegu, heatujulise ja abivalmi inimesena, kelle peale võib alati kindel olla. Tööalaselt on ta kohusetundlik, teistega arvestav ning peab tähtsaks enesetäiendust ja uute teadmiste omandamist.

Marjut on alati tore külastada, sest ta on väga hea perenaine. Tal on tore ja ühtehoidev pere ning suur osa tema vabast ajast kulub lastelastega tegelemisele.

Signe Järv.

 

 

 

 

 

 

Signe Järv
anestesioloogia- ja intensiivravi kliiniku neurointensiivravi osakonna vanemõde

 

Marju Meus on loomupäraselt hea juht – oma teravat intuitsiooni ning loovat mõtlemist rakendades oskab ta tulemusrikkalt inimeste tegevust suunata ning asju toimima panna. Ülemõena on ta alati toetanud südamekliiniku õdede ja hooldajate õppimissoove ning julgustanud neid oma potentsiaali realiseerima.

Marju on suutnud luua ka motiveeriva töökeskkonna: ta huvitub kolleegide seisukohtadest, suhtub lugupidavalt nõuannetesse ning jätab alluvatele vabaduse eesmärgini jõuda neile sobivaimal viisil. See on töötajate jaoks innustav ning arendav. Õendustegevust juhtides on ta pidanud oluliseks pisimategi edusammude tunnustamist, mistõttu tunnevad tema alluvad end hinnatud töötajatena.

Inimesena on Marju huvitav, temaga suhtlemine on meeldiv ja õpetlik. Ta on hea kuulaja ning oskab inimestes üles leida nende head küljed. Marju on ka hea reisikaaslane, jäädes alati optimistlikuks ja positiivseks. Loodetavasti õnnestub meil taas põnevaid ettevõtmisi korraldada! Palju õnne!

Ülle Miitel.

 

 

 

 

 

 

Ülle Miitel
südamekliiniku kardioloogia osakonna vanemõde