Alates 12. juunist on Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondil uus tegevjuht Agnes Männik. Viis aastat fondi eesotsas olnud Küllike Saar läheb lapsehoolduspuhkusele.

Agnes Männik


Milline on Sinu hariduskäik ja eelnev töökogemus, mis aitab Sind Lastefondi juhi ametikohal?
Mu ema pidi arvestama asjaoluga, et suurest loomaarmastusest tõin lapsena koju kõik peavarjuta elukad. Ja igas seltskonnas, kus olid lapsed, kuulus mu jäägitu tähelepanu neile. Ka oma haridust ja tööelu puudutavad otsused olen tõenäoliselt langetanud lähtudes loomuomasest empaatia- ja missioonitundest. Nimelt olen õppinud Tartu Ülikoolis pedagoogikat nii bakalaureuse tasemel kui ka õpetajakoolituses ning hariduse juhtimist magistritasemel. Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetuse õpetajana Puhja Gümnaasiumis töötades läbisin veel ka seksuaalhariduse spetsialisti täiendkoolituse, mis andis lisaks õpetajatööle ka lektoritöö kogemuse ülikoolis. Arvestatava kogemustepagasi olen kaasa saanud erinevaid haridusprojekte koordineerides ja juhtides (ESF kutseõppeasutuste riiklike õppekavade väljaarendamise projekt, EAS kolledžite arendusprogrammi projekt, ESF töökeskkonnaspetsialistide koolituste projekt jne). Loodan, et need teadmised, oskused ja kogemused on mind Lastefondi tegevjuhiks ette valmistanud.


Miks otsustasid sellele ametikohale kandideerida?
Olen oma töö- ja hariduselus palju kokku puutunud laste ja noorte hariduse ning täiskasvanute koolitusega, seda nii üldhariduskoolis, kõrgkoolis kui ka riiklikes asutustes. Hiljaaegu jõudsin aga tõdemuseni, et minu sisemine missioon on oma tegevusega igakülgselt toetada erihoolt vajavaid lapsi ja noori, sest neil on kõige väiksemad võimalused end ise aidata. Laste ravitingimuste parandamine ja ka abivajavate lapsevanemate toetamine on kindlasti see valdkond, kus on vaja sobiva väljaõppega hoolivat inimest. Arvasin, et olen sobiv kandidaat ja mul on hea meel, et samamoodi otsustasid ka Lastefondi nõukogu liikmed ja juhatus.


Aga miks just Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond?
Olen üles kasvanud küll Tartumaal, kuid elanud-töötanud mitmetes Eesti linnades. Ka praegusel eluhetkel ei ole ma end veel ühegi kohaga jäävalt sidunud ning usun, et seeläbi sobin hästi tutvustama üht suurt ja toimivat fondi kõikjal Eestis. Lastefondil on kontorid nii Tartus kui Tallinnas – seal, kus peamised koostööpartnerid, sponsorid ja meie fondi vabatahtlikkond.


Kuidas hindad vabatahtlikku tegevust Eestis?
Arvan, et kodanikuühiskonna tunnusjooned on ka meil Eestis jõudsalt maad võtmas ja vabatahtlik tegevus sealhulgas. Vabatahtlikuks olemise sisu on läbimas murrangulisi muutusi ja meie fond oma rohkearvulise vabatahlikkonna ja laialdase heategevusega on selles osas hea eeskuju! Varasematel aegadel seostus vabatahtlikkus ehk pigem välismaiste reisimisega ühendatud projektidega, nüüdsest ollakse aga üha rohkem valmis panustama oma vaba aega kodumaal teiste heaolu eest seistes.


Millised on lähimad (töö)eesmärgid Lastefondi juhina?
Lapsepuhkusele jääv senine Lastefondi tegevjuht Küllike Saar on koos fondi nõukogu ja usinate vabatahtlikega teinud ära väga suure töö kaasates püsipartnereid suurteks koostööprojektideks ja kogudes väikestele abivajajatele annetusi. Üle miljoni euro ulatuses annetusi kogunud fond võib juba mõelda selles suunas, et parem tuhat üheeurost annetust kui üks tuhandeeurone annetus, sest tuhande inimese mõtteviisi mõjutamine on väärtuslikum investeering. Muidugi on kindlasti vaja jätkata hästi sissetöötatud traditsioone suurte projektide juhtimisel, mis toovad suurannetusi. Heameel on tõdeda, et väga hästi on välja kujunenud koostöö Lastekliiniku ja teiste kliinikutega, et soetada laste raviks vajalik aparatuur ja laiendada kogemusnõustamise teenust. Fond peab oluliseks ka vahendaja rolli - leida üles abivajajad üle Eesti, kellele riik abikätt ei ulata või ei abista piisavalt. Siinkohal kutsun üles kõiki kliinikumi töötajaid, kes teavad abivajavat last: täitke palun taotlus meie kodulehel lastefond.ee/abivajajale. Heade tegudeni!


Agnes Männikuga vestles Ene Selart