Ühed patsientidelt kolme aasta jooksul enim personaalseid tänuavaldusi saanud kliinikumi töötajad: taastusravi arst dr Aet Lukmann, ämmaemand Aili Piir ja dermatoveneroloog dr Terje Kukk. Fototöötlus: kliinikumi arhiivi põhjal Merili Väljaotsa.

Just sellise tiitliga võib patsientidelt laekunud tagasiside põhjal pärjata nimetatud kliinikumi meditsiinitöötajaid. Viimase kolme aasta jooksul on nad tänaseni tipus püsinud hooldaja Varvara Sangernebo kõrval patsientidelt kõige enam personaalseid kiidusõnu pälvinud.

Kõik kolm on kiituse üle üllatunud, kuid samas sellest ka väga liigutatud. „Ma ei mäletagi, millal viimati nii südamessemineva tunnustuse osaks sain," ei varja taastusravi arst dr Lukmann on rõõmu. Dermatoveneroloog dr Kukk aga imestab, et kuigi nahahaiguste kliinikus on kombeks head sõnad personali aadressil juhtkonna poolt jooksvalt ette lugeda, ei ole talle kordagi jäänud muljet, et neid just temale teistest kolleegidest enam oleks. Siiski tunnistab ta, et see teadmine andis talle kena portsjoni positiivset emotsiooni. „Järgmisele aastale võib vastu minna tundega, et sinu tegemisi on tunnustatud."

Ämmaemand Aili Piirgi leiab, et kiidusõnu võib pidada patsientide rahulolu peegelduseks: „Südantsoojendav on teadmine, et sinu tööga ollakse rahul," tõdeb ta. „Seda enam, et rahulolijaid on mitu – hea, et olen suutnud aidata ja toetada ema tema jaoks tõeliselt raskel pingutusel. Hea, et laps on oma sündimisega hästi toime tulnud. Hea, et isa on olnud tubli toetaja." Oma edu saladuseks peavad tohtrid ja ämmaemand südamega tehtud tööd ja heasoovlikku suhtumist patsientidesse.

Dr Lukmann usubki, et kiitus ja laitus mõõdavad pigem suhtlemisoskust kui erialaseid teadmisi. „Patsiendid soovivad, et nendega räägitakse," selgitab ta. Samuti tuleks arsti sõnul aidata haigel ja tema lähedastel elurõõmu hoida. „Ka halbu uudiseid saab edasi anda nii, et need ei raba jalust."

 

Aili Piir tõdeb, et oma osa mängib ka see, et tööd on tehtud juba aastaid ja ikka sellepärast, et see meeldib väga. Ämmaemand tunnistab, et kuigi sünnitaja abistamisel on aja jooksul palju muutunud, on tal olnud meeldiv nende muutustega kaasa minna. Siiski on ta alati püüdnud toetada sünnituse loomulikkust. „Ilmselt on see naistele meeldinud," arvab ta.

Ka dr Terje Kuke meelest on patsientide tänulikkuse taga arsti armastus oma töö vastu. „Küllap siis patsiendid on seda tunnetanud." Samas ei soovi ta mingil juhul kogu au üksinda endale võtta. „Kindlasti jagan seda tänu ambulatoorse osakonna õe Heli Valtsiga ja statsionaarse osakonna õdedega, kelle hoolitseva suhtumise osaliseks patsiendid alati saavad."

 

Merili Väljaotsa

 

Kommentaarid:

Aili Piir on väga tubli ämmaemand. Nii-öelda vana kooli ämmaemand, kuid läheb arenguga kaasa. Teeb oma tööd südamega. Suhtub võrdselt hästi nii privaatsünnitajatesse kui ka neisse, kes tulevad sünnitama valve ajal. Kui olen valvearst, siis tean, et sünnitaja on kindlates kätes.

Dr Fred Kirss. Foto: Pille-Riin Pregel.
Dr Fred Kirss
naistekliiniku vanemarst-õppejõud sünnitusabi ja günekoloogia erialal

 

Dr Terje Kukk armastab oma tööd, teeb seda avatud meele ja südamega. Tema puhul seisavad haige huvid muudest huvidest kõrgemal. Aastate jooksul on tal välja kujunenud oma patsientuur ning haigete ja kolleegide – lastearstide soovidega arvestamine tekitab nii mõnigi kord kabineti ukse taha pika järjekorra. Loodan, et tal jätkub entusiasmi ja energiat ka edaspidiseks.

Dr Maire Karelson.
Dr Maire Karelson
nahahaiguste kliiniku vanemarst-õppejõud dermatoveneroloogia erialal

 

Dots Aet Lukmann on kõrgelt hinnatud nii patsientide kui ka kolleegide seas. Ta on üks olulisemaid taastusravi valdkonna arendajaid mitte ainult kliinikumis, vaid Eestis tervikuna. Statsionaarse taastusravi osakonna eestvedajana on ta kaasanud oma meeskonda ka inimesed, kes on motiveeritud pakkuma kõrgekvaliteedilist kompleksset taastusravi.

Dr Rein Kuik.
Dr Rein Kuik
spordimeditsiini- ja taastusravikliiniku direktor