18. aprillil möödus 110 aastat väljapaistva Eesti kirurgiaprofessori Artur Linkbergi sünnist.

Artur Linkberg aastal 1952.Tähtpäeva puhul toimus 16. aprillil professori Linkbergi auks tema enda nimelises auditooriumis mälestuskonverents, kus professorit meenutasid nii tema endised õpilased kui ka tänased kirurgid.

Tagasihoidliku juubeliürituse avas oma tervitussõnavõtuga prof Ants Peetsalu: „Artur Linkberg oli suurepärane arst, kirurg, professor ja teadlane ning erakordselt hea organisaator. Õigustatud on tema nimi sellel auditooriumil“.

Professori eluloost andis nii pildis kui sõnas ülevaate dr Jüri Lieberg, kes tõi esile prof Artur Linkbergi võime koondada enda ümber suure hulga noori andekaid arste.

Dr Lieberg rõhutas: „Tal oli suur autoriteet nii Eesti kirurgide kui ka kogu meedikute peres.“

Prof Linkbergi endise kolleegi Mall Sepa mälestuskildudele tuginedes meenutati Linkbergi poolt arstidele pandud tennisemängu keeldu, mis panevat kirurgi käed liigselt värisema ning tema erilist suhtumist abielus naiskirurgidesse. Viimased ei suutvat professori meelest vajalikul määral kirurgiale pühenduda, mistõttu ta kord ühele neist oli öelnud: „Huvitav, te olete abielus, kuid ma ei saa teie kohta veel midagi halba öelda.“

Kõige vahetumaid mälestusi jagasid konverentsil aga prof Artur Linkbergi endised õpilased prof. emer. Endel Tünder ning prof. emer. Karl Kull.

Prof Tünder märkis, et Artur Linkbergi iseloomustas hea läbisaamine kolleegidega: „Tal oli personalile alati hea sõna varuks“. Prof. Kull aga toonitas prof Linkbergi isalikkust: „Ta oli noortele arstidele oma nõudlikkusega justkui isa eest. Olen temalt palju õppinud nii käitumise, töö kui ka operatsioonimetoodikate osas.“

Prof Artur Linkberg oli aastatel 1938-1950 ja 1953- 1970 TÜ teaduskonnakirurgia kateedri juhataja ning 1955-1963 arstiteaduskonna dekaan. Ta oli mitmete eesti arstiteadusseltside asutaja ja esimees ning välismaiste teadusseltside auliige. Kirurgina tegi Artur Linkberg 1948. aastal Eesti esimese tehissöögitoru (peensoolest), veresoonesiirde (1960), organiseeris tehisneerulaboratooriumi (1966) ja siirdas neeru (1968). Prof Linkberg algatas 1960. aastail Maarjamõisas kirurgiaosakondade spetsialiseerumise ja uue kirurgiakliiniku ehitamise ning tema initsiatiivil loodi 1965. aastal Tartus spetsialiseeritud veresoontekirurgia osakond.

 

Kliinikumi Leht