Informaatikateenistuse arendusosakonna 2012. aasta esimese poole töid ja tegemisi ilmestab kõige paremini üks sõna – koostöö.


Möödunud aasta lõpus sõlmis kliinikum koostöölepingu Ida-Tallinna Keskhaiglaga, mille üks eesmärk on haiglates kasutatavate infosüsteemide funktsionaalsuse ja dokumenteerimise standardite ühtlustamine. Selle koostöölepingu raames on käesoleval aastal Ida-Tallinna Keskhaigla IT arendusgrupiga arutatud nii Haiglate Liidu kui ka SA E-Tervis poolt välja töötatud dokumenteerimise standardite reaalset kajastamist haiglainfosüsteemides. Standardid määravad kindlaks dokumentide andmekoosseisud ja teatud dokumenteerimise reeglid, aga lisaks sellele on haiglainfosüsteemi arendamisel vaja täpselt paika panna ka see kuidas ja milliseid andmeid korraga ekraanil kuvatakse, kuidas ja milliseid kontrolli reegleid ja automatiseerimise võimalusi kasutatakse (ehk mitu „klõpsu" peab andmete sisestamiseks tegema) jne.


Esimesel poolaastal võeti luubi alla EMO dokumentatsioon (patsiendikaardi täiendused ja triaaži määramine) ja naistekliiniku dokumentatsioon (sünnikaart, sünniepikriis, rasedakaart, beebikaart). EMO töörühma olid kaasatud ka Kliinikumi EMO töötajad, ees seisab veel naistekliiniku spetsiifika ülevaatamine koos kliiniku arstide ja ämmaemandatega. Uus funktsionaalsus jõuab eHL-i kasutajateni osaliselt selle aasta lõpus ning täies mahus järgmise aasta alguses.


Eelnevale lisaks töötati välja ühtne taastusravi spetsialisti töölaua, operatsioonide planeerimise I etapi ja patsiendiportaali funktsionaalsuse visioon. Teisel poolaastal on plaanis need visioonid koostöös vastavate kliinikute töörühmadega kooskõlastada, viia sisse vajalikud täiendused ning funktsionaalsus järgmisel aastal eHLi kasutajateni tuua.


Kati KormKõigi nende tööde ja tegemiste juures on kolmandaks osapooleks olnud meie kauaaegne lepingupartner Nortal, kelle analüütikud ja arhitektid pakuvad ise aktiivselt välja uusi funktsionaalseid lahendusi ja abistavad meid ka visioonide väljatöötamisel.


Kati Korm
informaatikateenistuse arendusosakonna juhataja