Juunis oli grupil Eesti kliinilistel lapsepsühholoogidel ja teistel laste arengu hindamisega tegelevatel spetsialistidel võimalus osaleda Helsingis Psykologien Kustannus OY poolt korraldatud koolitusel.

Bayley-III testi töövahendite komplekt, mida kasutatakse laste vaimse arengu hindamiseks. Foto: Jaak Nilson.Koolituse sisuks oli tutvumine väikelaste vaimse arengu hindamiseks maailmas laialdaselt kasutatava testiga – Bayley Scales of Infant and Toddler Development, III-Edition. Osalejad (15 spetsialisti) olid Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikust ja psühhiaatriakliiniku lasteosakonnast ning Tallinna Lastehaiglast.

Bayley skaala on mõeldud vanusele 0 – 3,5 aastat ning sellega on võimalik hinnata lapse kognitiivset, keelelist ja motoorset arengut ning sotsiaal-emotsionaalset toimetulekut. Psühhiaatriaosakondades on lisaks väikelastele selle skaala abil võimalik hinnata ka mõõduka ja raske vaimse alaarenguga lapsi, kes on vanemad kui 3,5 aastat.

Koolitusel osalejad on praeguseks moodustanud töögrupi, mille eesmärgiks on Bayley arenguskaala eestindamine. Praegu on skaala katseliselt kasutusele võetud nii Tartus kui Tallinnas. Psühhiaatriakliinikul aitas testi osta ning koolitust toetas Kliinikumi arengufond.

 

Margit Koolmeister ja Katrin Pruulmann
psühhiaatriakliiniku
kliinilised lapsepsühholoogid