Kliinikumi erinevates kliinikutes tegutsevad arstiteaduse üliõpilastele mõeldud erialaringid, kus tudengitele tutvustatakse mitmesuguseid haigusjuhte ning ringi liikmed esinevad üksteisele temaatiliste ettekannetega.


Erialaringid on heaks võimaluseks tutvuda erinevate meditsiinivaldkondadega nagu radioloogia, kirurgia, neuroloogia, ortopeedia, sisehaigused, onkoloogia, anestesioloogia ja intensiivravi, kardioloogia ning günekoloogia.

 

Maria AlesmaMiks mina ja günekoloogia ring?
Põhjus, miks ma asusin günekoloogia ringi koos Bret Kuldsaare ja Saara Sadrakuga juhtima on üpriski omakasupüüdlik. Nimelt ideaalis peaks olema ju nii, et 6. õpinguaasta jooksul mõtleb üliõpilane välja, kuidas ta tulevik võiks arstiteaduses välja näha ja milline on see „õige" eriala. Kuna koolis on tudengitele kliiniliste ainete tutvustamise aeg küllaltki piiratud, siis leidsin, et ringi juhtimine oleks üks hea võimalus mind paeluvasse erialasse süveneda.


Huvi günekoloogia vastu tekkis juba 1. kursusel bioloogia praktikumis ning 2. kursusest alustasin ringis käimist. Aga kuidas näen günekoloogiat praegu ja mida eriala endast tegelikult kujutab, ei pruugi ühtida. Seepärast arvasingi, et günekoloogia ring annab mulle hea võimaluse eriala paremini tundma õppida, töötada koos arstidega, kuulda nende igapäeva tööst ning laiendada oma silmaringi. Juba ringi korraldamine ise on hea kogemus, mis on kasuks tulevikus. Mis erialale ennast tulevikus pühendan on veel lahtine, seni hoian valikud avatuna.


Maria Alesma
stud med VI

 

 

Paul-Sander VahiMiks ma tegelen ortopeediaringiga?

Arstiteaduskonda astusin plaaniga ortopeediks hakata. Lähenesin ka teistele erialadele avatud meelega, kuid üldiselt süvenes järjest huvi just ortopeedia vastu, mille näol on tegemist väga huvitava, kiiresti areneva ja, mis eriti oluline, mitmekesise erialaga. Kuna õpingute jooksul piirdub kokkupuude ortopeediaga 3 nädalaga, siis paratamatult on võimatu piiratud aja jooksul nõnda laiast erialast ülevaadet saada. Pika traditsiooniga kirurgiaring keskendus peamiselt üldkirurgilistele küsimustele, mistõttu tundus, et selle kõrval võiks eksisteerida ka ortopeediaring.

 

Ringiga tegelemine annab nii endale kui ka teistele võimaluse kord kuus muude asjade kõrvalt keskenduda korraks ka ortopeediale ning seeläbi oma silmaringi laiendada ja varem omandatut meelde tuletada. Meil on hästi sujunud koostöö dotsent Aare Märtsoniga, kes ise oma eriala tõelise entusiasti ja ühe tipptegijana on alati lahkelt nõu, jõu ja sisukate kommentaaridega õppejõudude poolset tuge pakkunud. Mul on hea meel, et siiani on huvilisi üsna palju olnud ja loodan, et ringi tegevus jätkub samas vaimus ka tulevikus ning kes teab, ehk tärkab nii mõnegi ringis osaleja peas mõte tulevikuski sama eriala valida.

 

Paul-Sander Vahi
stud med V

 

 

Aidi AdamsonMiks aitan onkoloogiaringi korraldada?
Aitan onkoloogiaringi korraldada, et oleks üks õppetööväline huviliste kokkusaamine, kus saab uusi teadmisi, küsida tekkinud küsimusi, valmistada presentatsioone ja tutvuda põnevate haigusjuhtudega. Kuna onkoloogia tsükkel on väga lühikene, siis sellises vormis lisaõpe on minu meelest äärmiselt hea vahend saamaks põnevat uut ja kordamaks vana teemakohast informatsiooni.

 

Aidi Adamson
stud med VI