November, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik/spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Siis, kui juba kolmat aastat koiba vedand taga, ortopeedia osakonda laekun värinaga.
Siiski hirm olnd asjatu, kõik laabub ladusasti – kulund caput femoris pea lendab prügikasti
ning titaan ta asendab kui kõver sikusarv – aitäh Taevataadike ja aitäh, doktor Parv!
Ja kõik tublid õed ja muud, kes mu eest hoolitsesid, toitsid, katsid, lohutasid, hirmuhigi pesid!
Aga iga uus detail, see vajab sissesõitu, ortopeedias selle tarvis aega napivõitu.
Maandun taastusravis nagu oma ema süles, siin mind füsioterapeudid kobestavad üles.
Väike Sveta, külmast kange, utsinat teeb mulle, aga minul külm ei ole - pühin higipulle.
Osavõtvalt doktor Urres külastab mind tihti, pärib, mõõdab, analüüsib, hindab ravisihti.
Päevad kiirelt mööduvad, kui kirjud lehed rodus, kahju on siit lahkuda – siin tundsin end kui kodus.
Aitäh igat värvi kitli kandjatele, kes mulle abi andsid ja kiiret tervenemist soodustava sooja ja koduse õhkkonna lõid!

 

November, südamekliinik
Soovin tänada oma tublit kardioloogi dr Sirje Kõvaskit, dr Jaagup Truusalu ja kogu kollektiivi meeldiva ning südamliku kohtlemise eest. Jätkugu teil edaspidi energiat, tahet ja head tervist selle raske töö tegemisel!


November, lastekliinik/naistekliinik
Suured tänutunded dr Lee Padrikule ja lastearstile. Lisaks soovime tänada lastekliiniku personali ning eriti dr Jaanika Kulda.


November, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Minu tütar toodi hooldushaiglasse vähi diagnoosiga. Tahan südamest tänada kogu medpersonali – arstid, õed, hooldajad. Eriti suurt tänu avaldan õde Triin Maasikamäele ja õde Riina Kutsarile nende suure empaatiatunde ja südamliku ning kaasatundva tegutsemise eest. Soovin kogu personalile edaspidiseks tervist, jõudu ja hoolitsevat meelt!


November, südamekliinik
Avaldan tänu dr Arno Ruusalepale ja tema meeskonnale, kes operatsiooniga päästsid minu elu. Suur tänu dr Sirje Kõvaskile, dr Valvo Piilbergile jt arstidele, intensiivravi ja üldosakonna õdedele ning hooldajatele, kes ööd ja päevad jälgisid südamega ja erakorralise lahkusega minu tervislikku seisukorda. Tänan väga füsioterapeuti ja kogu osakonna personali. Soovin neile tugevat tervist ja vastupidavust selles raskes töös. Tuhat tänu!


November, lastekliinik/südamekliinik
Suured tänud arstidele dr Inga Vainumäele, dr Kritsel Köbasele, dr Indrek Roosele, dr Silvia Virrole ja dr Aita Napale! Tänu neile sai meie väikene poeg Gregor õige diagnoosi ja ravi. Südamestimulaatori abiga tunneb ta end suurepäraselt ja on väga õnnelik. Vanematena oleme üliõnnelikud, et Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid suutsid lahendada tõelise müsteeriumi ja aitasid meie pisikest poega, Gregorit. Suured, suured tänud!


November, närvikliinik
Soovin avaldada tänu ja kiitust kõigile neuroloogia osakonna töötajatele, kes augusti lõpupäevil võtsid oma professionaalse hoole ja sooja suhtumise alla minu isa. Hoolivate, tähelepanelike ja pühendunud töötajate toetuse abil sai isa kiiresti terveks. Ta oli väga üllatunud eelkõige noorte õdede ja hooldajate vastutulelikkusest ja sõbralikkusest. Erilised tänud palume aga edasi anda raviarst dr Aive Liigantile ja õde Olga Pantelejevale. Soovime kogu neuroloogia osakonnale jõudu ja jaksu edaspidiseks. Jätkugu inimlikkust, sõbralikkust ja rõõmsat meelt kõigi patsientide jaoks!


November, silmakliinik
Tänan südamest silmakliiniku harukordset head suhtumist minusse ja minu haigusloosse. Suur tänu dr Mikk Pauklinile väga viisaka ja asjatundliku ravi eest. Samuti suur tänu arst-resident Pille-Riin Jõudnale väga südamliku suhtumise ees.


November, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik/sisekliinik/majandusteenistus
Tahan väljendada tänu ja öelda, et nii minuga tegelenud EMO, reumatoloogia raviarstid dr Timo Alter, dr Reet Kuuse ja IV kursuse üliõpilane Astrid Pihlak kui ka õed, põetajad, koristajad näitasid üles sellist hoolimist ja professionaalsust, mida ma väga tunnustan. Olen väga tänulik ja uhke, et raviasutus nii hästi toimib.


November, lastekliinik
Suured tänud professionaalse abi eest, mis meile osaks on saanud. Suured tänud dr Mari-Anne Valsile ja dr Piret Külasepale, kes on alati positiivne, mõistev, selgitab olukorda nii, et ka mittemeditsiiniharidusega inimene kõigest aru saab. Tänu dr Ulvi Vaherile, kes meile kõik ilusasti lahti seletas, täpsed juhtnöörid andis ja meid selles olukorras edasi aitab. Suured kiidusõnad imetamisnõustaja Juta Ernitsale ja füsioterapeudile. Jõudu ja jaksu!


Oktoober, kirurgiakliinik
Suur tänu dr Jaanus Suumannile ja kõigile osakonna töötajatele! Kõik kellega kokku puutusin, olid väga lahked, sõbralikud, naeratavad ja abivalmid. Eriti jääb meelde põetaja Maie Sonni hooliv ja soe suhtumine.