Jaanuar 2018, sisekliinik
Avaldan tänu dr Rita Pihlakule ja kogu osakonna personalile kiire tegutsemise ja südamliku suhtumise eest. Paranesin kiiresti ja lahkun hea enesetundega tervena. Soovin kogu personalile tugevat tervist, kannatlikkust ja sõbralikku suhtumist patsientidesse. Tänan saadud abi eest.


Jaanuar 2018, nahahaiguste kliinik
Suured tänusõnad superheale arstile, dr Maire Karelsonile. Palun hoidke selliseid tänuväärseid inimesi. Aitäh!


Jaanuar 2018, kirurgiakliinik
Väga tänan arst dr Simo Saarniitu ja põetajaid Tanjat ja Irmat, õdesid Anitat ja Kristit ja öiseid põetajaid Iljad, Pavelit ja Leenat. Kõigile kõike head!


Jaanuar 2018, erakorralise meditsiini osakond
Olin EMO kohta palju halba kuulnud, et pikad järjekorrad, ebameeldiv suhtumine jne, kuid minule jättis kõik seal äärmiselt hea mulje, seetõttu tahangi tänada õde Kärt Karrit, arst dr Annika Uuet ja

sealseid õdesid. Kiidan neid ülivõrdes! Kärt Karri oma viisaka, kiire ja professionaalse tegutsemise tõttu sai mu ruttu EMO palatisse viia. Eks ta nägi ka, et valude tõttu oli mul raske liikuda ja isegi rääkida. Annika Uue näitas üles professionaalsuse kõrgeimat taset, ehkki oleksin soovinud kõigest tugevat valuvaigistit, ütles, et nii küll ei lähe, et asi võib tõsisem olla ja peab ka mõned uuringud tegema. Ehkki EMO palatis võib oodata närvilist õhkkonda, siis kõik oli teisiti.
Dr Kuido Nõmm, olen tänulik kui te isiklikult tänaksite minu poolt Kärt Karrit ja Annika Uuet ja sealseid õdesid. Nende suhtumisele patsientidesse ja kiirele professionaalsele tööle võib panna hindeks 5+ ülivõrdes. Nad väärivad parimate meditsiinitöötajate tiitlit. Te juhite suurepärast meeskonda!


Jaanuar 2018, naistekliinik
Ämmaemand Anne Ilves, minu jaoks olete parim ämmaemand ja rõõm on näha, kuidas teete oma tööd suure rõõmu ja sooja südamega.


Jaanuar 2018, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Südamlik tänu arstile ja personalile, kes abistasid ja toetasid minu abikaasat tema haiguse raskel perioodil. Tänan teid empaatiavõime, hoolitsuse, hea suhtumise, vastutulelikkuse ja abivalmiduse eest. Olete hea meeskond. Edu ja jõudu selles raskes töös!. Eriline tänu osakonnajuhataja Angelika Lallile ja dr Ilona Pilvele.


Jaanuar 2018, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Kirurg oli dr Alo Rull. Operatsioon möödus väga hästi. Intensiivravipalatis on väga hea hooldus. Tuhat tänu kõige hea eest. Jalg sai oma liikumise tagasi. Suured tänud füsioterapeut Georgi Ivanovile, õdedele, sanitaridele väga hea hoolitsuse eest. Jätkugu teil südamlikkust ka edaspidiseks.


Jaanuar 2018, närvikliinik
Vajasin meeletute seljavalude tõttu ootamatut operatsiooni. Suur tänu kogu südamest dr Leho Kõivule ning tema väga andekale residendile dr Allan Avile. Te tegite minust uue inimese. Valu oli koheselt peale operatsiooni kadunud. Suur aitäh kogu osakonna õdedele-põetajatele! Te teete oma tööd suure südamega. Edu teile kõigile!


Jaanuar 2018, nahahaiguste kliinik
Soovin tänada kogu kollektiivi nende tehtud töö eest. Eriti Uve Pajulehte, kes oli mulle igati abiks raviprotseduuride juures. Erilised kiidusõnad õde Kadri Saarmale tema väga sõbraliku ja professionaalse käitumise eest. Oleks selliseid töötajaid rohkem! Suur tänu teile!


Jaanuar 2018, sisekliinik
Minuga suhtlemine jättis väga sõbraliku ja hea mulje. Dr Kristi Rusin võttis mind vastu polikliinikus ja ravis statsionaaris. Väga hea, sõbralik ja kollegiaalne suhtumine. Olen talle väga tänulik! Medõde Krista Sell oli minu vastu lahke, sõbralik, abivalmis ja tähelepanelik. Tubli noor medõde. Tänu talle minu eest hoolitsemisel. Soovin osakonnale edukat üksmeelset tööaastat. Osakonnas oli hea ravil viibida.


Jaanuar 2018, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Dr Margus Kivisild, suur tänu sõbraliku ja lahke suhtumise eest. Teete tänuväärset tööd.


Jaanuar 2018, kopsukliinik
Olen tänulik ja liigutatud, kuidas dr Ülle Ani mind kohtles: tähelepanelikult, osavõtlikult, aeglase, selge ja rahuliku hääletooniga, nagu oleksin äärmiselt tähtis isik.


Jaanuar 2018, närvikliinik
Olen patsient M. S-i külastanud iga päev. Mitmel päeval, kui valves on olnud hooldaja Kalli Kongs, olen märganud väga südamlikku, rahulikku ja suure pühendumusega tööd tegevat inimest. Suur tänu ka teistele suure südamega töötajatele. Tänan ka hooldajat Artur Zabolotskit.


Jaanuar 2018, südamekliinik
Palun südamest tänada dr Sirje Kõvaskit, kes suunas mind südameuuringutele. Palun südamest tänada dr Arno Ruusaleppa, dr Jaagup Truusalu, dr Eve Inti ja teisi meeskonnaliikmeid operatsioonil. Suured ja südamlikud tänud teile kõigile suure ja tänuväärse töö eest. Olete kõik väga soojad, armsad ja südamlikud.


Jaanuar 2018, kirurgiakliinik
Olen väga tänulik dr Andres Kotsari ja dr Roomet Otsa meeskondadele. Suured tänud!


Jaanuar 2018, naistekliinik
Siiras tänu kõigile, kes minuga oskuslikult ja kannatlikult tegelesid. Kogesin head professionaalset kohtlemist kogu ravil oldud aja. Tuhat tänu dr Ülle Kadastikule ja dr Pille Soplepmannile, kelle abil saan normaalselt edasi astuda.


Jaanuar 2018, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Operatsioon toimus dr Mart Parve tegevusel ja järelvalve all. Olen tõeliselt üllatunud, et sellist keerulist operatsiooni tehakse absoluutselt valutult ja patsiendi heaolu jälgiti erilise tähelepanuga. Eriline tähelepanu oli pidevalt ka operatsiooni järgselt. Suurim tänu kogu osakonna personalile. Sõnades on võimatu väljendada seda tänutunnet, mida ma südames tunnen.