Eelmisel aastal laekus kliinikumi 893 tagasiside arvamust, neist 585 olid tänuavaldused, 111 ettepanekud ning 197 kaebused. Enim tänatud arstideks 2017. aastal osutusid dr Sirje Kõvask ja dr Alo Rull.

 

Dr Sirje Kõvask on ametis südamekliiniku kardiokirurgia osakonnas vanemarst-õppejõuna. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli 1976. aastal ning töötanud kardioloogina kardiokirurgia osakonnas aastast 1979. Dr Kõvask tegeleb pea kõikide südamehaigustega: koronaartõbi, hüpertooniatõbi, klapirikked, südamepuudulikkus jne. Suure osa tema igapäevatööst moodustavad ehhokardiograafilised uuringud. Viimastel aastatel on ta koos kolleegidega olnud pühendunud ka kaasasündinud südameriketele täiskasvanueas (GUCH).
Lisaks on dr Kõvask osalenud kahe Eesti Kardioloogide Seltsi töögrupi loomisel: ehhokardiograafia töögrupp 1996. aastal ning „Kaasasündinud südamerikked täiskasvanutel“ 2013. aastal.


lk5 Sirje KõvaskDr Sirje Kõvask: Väga meeldiv uudis! 2015. aastal sai samasuguse tunnustuse osaliseks kardiokirurgia osakonna kardioloog dr Priit Tammjärv. Siit võib teha ainult ühe järelduse: patsiendid on rahul kardiokirurgia osakonna tööga.


Meie töö on tiimitöö, mille hea tulemuse kindlustab kogu personali professionaalsus ja empaatiavõime. Raviarst on aga enne ja pärast operatsiooni see tohter, kes suhtleb patsiendiga kõige rohkem. Seetõttu kanaliseerub ka tänu tehtud töö eest raviarstile.


Loodame oma tööga ka edaspidi pälvida patsientide rahulolu.


Austatud arstid dr Sirje Kõvask ja prof Jaan Eha! Suur tänu teile operatsiooni eest. Eesti meditsiin on mind mitmel korral aidanud. Te aitate paljusid. Veelkord suur tänu!
• Avaldan tänu dr Arno Ruusalepale ja tema meeskonnale, kes operatsiooniga päästsid minu elu. Suur tänu dr Sirje Kõvaskile, dr Valvo Piilbergile jt arstidele, intensiivravi ja üldosakonna õdedele ning hooldajatele, kes ööd ja päevad jälgisid südamega ja erakorralise lahkusega minu tervislikku seisukorda. Tänan väga füsioterapeuti ja kogu osakonna personali. Soovin neile tugevat tervist ja vastupidavust selles raskes töös. Tuhat tänu!

 

 

lk5 dr Alo RullOrtopeedia eriala arst-õppejõud Alo Rull töötab traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus ortopeedia osakonnas. Pärast Tartu ülikooli arstiteaduskonna õpetamist astus dr Rull 2001. aastal ortopeedia residentuuri ning alates 2006. aastast on ta kliinikumis ametis ortopeedina. Dr Alo Rull on spetsialiseerunud liigeste endoproteesimisele.


Dr Alo Rull: See on väga tore tunne, kui patsiendid tänavad, ükskõik kas nad teevad seda vahetul suhtlemisel või kirjalikult.


Ravitöös on väga oluline arsti ja patsiendi vaheline suhtlemine. Olen veendunud, et patsiendile peab temaga toimuvat selgitama ning tihtipeale tuleb seda teha kannatlikult ka mitu korda järjest. Meie töös võib olla ka tagasilööke ning kõik ei pruugi alati minna plaanipäraselt, ka siis aitab ainult aus ja piisavate selgitustega arstipoolne kommunikatsioon – millised on võimalikud lahendused patsiendi jaoks, milline on prognoos ning kuidas tegutseda edasi.


Oluline on märkida, et kirurg üksi ei tee suuri tegusid. Arstitöö on meeskonnatöö, mis algab hooldajatest ja koristajatest ehk taustajõu rolli tuleb samuti märgata. Patsientide paranemine on meie kõigi ühise töö vili.


Traumakabinetis võeti mind väga sõbralikult ja asjatundlikult vastu, saadeti ultrahelisse ja kõik käis üllatavalt kiiresti, ladusalt ning taaskord sõbralikult. Opereeris dr Alo Rull. Kogu personal oli väga abivalmis, anestesioloog asjatundlik. Ärkamisruumis suhtuti jällegi väga sõbralikult. Traumatoloogia osakonna palatis tegelesid minuga väga toredad õed ja muu personal. Nädalavahetusel külastas mind füsioterapeut, kes andis erinevaid harjutusi ja soovitusi ning valvearst. Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et kogu külastust saatis ääretult tore õhkkond, positiivne meelestatus ja abivalmidus patsiendi suhtes. Väga suured tänusõnad teile kõikidele sellel raskel tööl, mida olete oma õlule võtnud. Kogu meditsiinipersonal, kellega kokku puutusin, on ära teeninud minu väga sügava kummarduse. Aitäh!

• Tänan väga dr Alo Rulli erakorralise ja professionaalse abi eest. Lisaks tänan ortopeedia osakonna õdesid ja hooldajaid sõbraliku ja sooja suhtumise eest. Olete väga hoolivad. Kõike kõige paremat Teile kõigile!