Detsember 2018, naistekliinik
Saime väga tähelepaneliku ja professionaalse ravi ja kohtlemise osaliseks. Täname arste dr Ülle Kadastikku ja dr Pille Soplepmanni. Samuti suur tänu kõigile õdedele ja hooldajatele. Olge te kõik terved!


Detsember 2018, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Soovin tänada personali hoolivuse ja soojuse eest. Eriline tänu dr Alla Umantsevale, kes väga professionaalselt juhendas ja suhtus minu taastumisse. Füsioterapeut Petra-Marion Vesterineni tähelepaneliku pilgu all paranes minu füüsiline kui ka emotsionaalne seisund. Suur aitäh kogu meditsiinilisele personalile, kes olid abivalmis!


Detsember 2018, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Tahan avaldada tänu kogu onko- ja radioteraapia osakonna personalile. Suur tänu teile kõigile heasüdamlikkuse, kannatlikkuse ja hoole eest, millega suhtute patsientidesse. Veelkord tänu professionaalsuse eest, eriti järgmistele töötajatele: põetaja Larissa Kareva ja Mari Vään, õde Sandra Erm, Jelena Mõtt, Maire Laanesoo, Katrin Kons, Ksenia Ots, hooldusõde Nadilja Kirm ja abiõde Liina Oherjus. Aitäh, et olete ausalt ja kohusetundlikult teinud oma rasket tööd.


Detsember 2018, naistekliinik/sisekliinik/anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Lugupeetud arstid, dr Fred Kirss, dr Anne Kirss, dr Peeter Saadla, dr Margit Klaassen, kogu sünnitusosakond, 1. intensiivravi osakond, sisekliiniku arstid – kõik, kes võtsid osa minu lapse ja naise sünnitusest ja naise elu päästmisest. Teile kõigile suured ja südamest tänud!


Detsember 2018, kirurgiakliinik
Olin teist korda ravil veresoontekirurgia osakonnas. Suur aitäh teile, lugupeetud dr Heli Järve ja dr Asser Aavik, osavate näppude ja vastutulelikkuse eest minu kui patsiendi aitamisel. Lugupeetud dr Kadri Väljataga, väga meeldiv oli olla teie patsient Miks? Ikka leidus teil aega minu ärakuulamiseks ning vajalike otsuste tegemiseks.


Detsember 2018, ühendkantselei patsiendi info- ja tugikeskus
Mu isa jäi haigeks Venemaal. Tuttavad aitasid mul pöörduda projektijuhi Margarita Milihhina juurde. Esimest korda umbes aasta tagasi, peale seda ma pöördusin tema juurde veel mitu korda. Ta alati aitas. See on väga meeldiv, et kliinikumis on selline inimene, kes koordineerib kõik asjad vene keeles. Ma soovin Margaritale edu ja suur tänu abi eest!


Detsember 2018, sisekliinik
Soovin avaldada tänu gastroenteroloog dr Marko Malvikule. Suurepärane arst, kes on südame ja hingega asja juures. Tegutseb põhjalikult ja professionaalselt, suhtumine patsienti hooliv, sõbralik ja tähelepanelik. Väga positiivsed kogemused! Olen dr Malvikule südamest tänulik ja soovin edu!


Detsember 2018, silmakliinik
Tänan südamest dr Marko Pastakut, kes opereeris mind. Nüüd näen ma jälle. Tänan kõiki, kes minuga vaeva nägid. Palju jõudu teile teie raskes töös! Ma olen nii õnnelik ja tänulik!


Detsember 2018, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik/majandusteenistus
Soovin avaldada suurt tänu töötajatele, kes teevad oma tööd suure kohusetundega ja südamega. Suur tänu osakonnajuhataja dr Mart Parvele, kes on suutnud kokku koondada nii toredad ja professionaalsed töötajad. Puhastus- ja koristustöid teeb puhastaja Kelli Piho korrektselt ja laitmatult. Kõik põetajad on abivalmid, suure empaatiaga, kiired ja hoolivad. Õde Rita Mehine oma soojuse ja malbe hääle ning naeratusega ravib kõik haavad. Eriline kummardus dr Jaan Laosele, kes hoolib ja muretseb oma patsientide eest. Füsioterapeut Galina Schneideri individuaalne lähenemine patsiendile väärib suurt lugupidamist ja tunnustust.


Detsember 2018, psühhiaatriakliinik
Väga meeldiv personal. Te teete tänuväärset tööd. Mina sain siit palju abi, enesekindlust ja tahet kainena püsida. Eriti tänan õde Valentina Seppa, sotsiaaltöötaja Eerika Luukast ja tegevusjuhendaja Kristina Sorget. Edu edaspidiseks!