Aprillis viisime kliinikumis läbi traditsioonilise patsientide rahulolu-uuringu, millega samaaegselt toimus patsientide küsitlemine kõigis HVA (haiglavõrgu arengukava haiglad) haiglates.

Küsimustik oli koostatud PATH (The Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals) grupi ja üldhaiglate kvaliteedigrupi koostöös ning sisaldas 36 küsimust erinevate ambulatoorse vastuvõtu aspektide kohta.

Esialgsete tulemuste põhjal võime öelda, et küsitlus oli edukas. Täidetud ankeedi tagastas iga neljas eriarsti vastuvõtul, uuringul või EMO-s käinud patsient. Kokku laekus 5265 ankeeti.

Küsitlusele vastanutest moodustasid 71% naised ja 29% mehed. Elukoha järgi kuulus valimisse 65% Tartu linna ja maakonna, 6% Jõgevamaa, 5% Ida-Virumaa, 5% Viljandimaa, 4% Võrumaa ja 4% Valgamaa elanikke. Uuringus osalenud patsientide keskmine vanus oli sarnaselt 2008. aastaga 45 eluaastat.

 

Võrreldes 2008. aasta samalaadse küsitlusega on patsientide üldine rahulolu tõusnud 2,9% võrra. Väga rahule jäi kliinikumi ambulatoorsete teenustega 76,5% vastanutest ning kõige suurem oli rahulolu tõus närvikliiniku, nahahaiguste kliiniku, kirurgiakliiniku, spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku ning sisekliiniku patsientide seas.

Võrdlus 2008. aasta tulemustega (väga rahul %).

Ootuspäraselt olid ambulatoorse vastuvõtu puhul patsientide jaoks kõige olulisemad arsti ja õe suhtumisviis ning nende poolt antavad selgitused. Arsti suhtumisega jäi väga rahule 78,5% ankeedi täitjatest.

Endiselt oli kõige madalam rahulolu ravi kättesaadavusega. Ooteaja pikkusega oli rahul vaid 42,9% vastanutest. Samas on paranenud rahulolu vastuvõtule registreerimise võimalustega.

Patsiendid andsid suhteliselt häid vastuseid ka küsimusele, mis neid vastuvõtul käies häiris ja mis oleks võinud paremini olla. Saime 650 kasulikku kommentaari, mida kliinikumil on võimalik oma ambulatoorse töö parendamiseks rakendada.

Patsientide rahulolu-uuringu tulemuste analüüs jätkub, et kliinikutele ka struktuuriüksuste lõikes põhjalikumat tagasisidet anda.

 

Vaike Soodla.
Vaike Soodla
analüüsi-marketingiteenistuse ökonomist