lk9 Doonoroperatsioon Jecika Milk Tartu Ülikooli Kliinikum18. mail kogunesid Eesti Transplantatsioonikonverentsile Eesti, Soome, Rootsi, Norra ja Inglismaa tervishoiutöötajad, kes puutuvad töös kokku rakkude, kudede ja elundite annetamise ning siirdamisega.

 

Tartu Ülikooli Kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktori Virge Palli sõnul oli rahvusvahelise transplantatsiooniteemalise sündmuse eesmärk nii teadmiste värskendamine kui ka koostöövõrgustiku tugevdamine. „Konverentsil oli hea võimalus lisaks Eesti ekspertidele kuulata Põhjamaade ja Suurbritannia tunnustatuid kolleege ning olla kursis valdkonna kõige uuemate arenguperspektiividega. Näiteks, millised on seni Eestis veel mittekasutatud ravivõimalused, mis koostöös Põhjamaadega oleksid ka meil juurutatavad ja patsientidele kättesaadavaks muudetavad,“ tutvustas dr Pall. Ta rõhutas, et väga oluline on toetada Eesti haiglates ajusurma diagnoosimise ja võimalike organdoonorite väljaselgitamisega ning raviga tegelevate arstide ja õdede teadmisi. „Samuti tuleb hoida töötajate motivatsiooni ning tugevdada meeskonnatunnet, kuna kaasaegses erialadeüleses siirdamisvõrgustikus on igal üksikisikul tähtis roll,“ lausus dr Pall.

 

Elundisiirdamine võimaldab aidata abivajajaid olukorras, kus doonori enda elu ei ole võimalik enam päästa. 2022. aastal siirati Tartu Ülikooli Kliinikumis elundeid 46 korral. Olulise osa Kliinikumis tehtud siirdamistest tagab koostöö Scandiatransplantiga, mis on Islandi, Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Eesti elundisiirdamiskeskuseid liitev organisatsioon. „Abivajajatele saab siirata südant, kopsu, neeru, maksa, pankreast, soolt ning ka rakkusid ja kudesid. Kõiki nimetatuid organeid peale südame siiratakse juba aastaid Tartu Ülikooli Kliinikumis. Sealjuures toimub enim neerusiirdamisi, millega alustati juba 1968. aastal,“ rääkis Kliinikumi juhatuse liige ning teadus- ja arendustegevuse juht prof Joel Starkopf. Ühtlasi tõi ta välja koostöö ning uute teadmiste vajalikkuse: „Edukas siirdamine eeldab paljude erialade hästi toimivat koostööd ja aktiivset teadus-arendustegevust. Näiteks on lisaks kirurgiale äärmiselt oluline kõrgtasemel patoloogiateenistus ja laborimeditsiin, mida Kliinikumis on aastate jooksul arendatud tihedas koostöös Põhjamaade partneritega.“

 

Eesti Transplantatsioonikonverents 2023 toimus Tartu Ülikooli Kliinikumi, Sotsiaalministeeriumi, Tervisekassa ja Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühingu koostöös Tallinnas, kus osales enam kui 120 tervishoiutöötajat. Päev hiljem kogunesid Eestisse oma korralisi aastakoosolekuid pidama rahvusvahelise elundivahetusorganisatsiooni Scandiatransplant juhatuse ja nõukogu liikmed.

 

Kliinikumi Leht