Kliinikumis loenguid pidanud USA radioloogiaprofessoritele Michelle A. Michaelile (vasakul) ja Loren H. Ketaile (paremal) imponeeris väga nii meie residentide kui ka radioloogiatehnika hea tase. Foto: Mare Lintrop.

Oktoobri keskel viibisid RSNA (Põhja-Ameerika Radioloogia Ühing) professorite programmi raames kliinikumis USA radioloogiaprofessorid, kes pidasid seeria loenguid rindkere ja näo-kaela piirkonna radioloogiast.

 

13.-21. oktoobrini aset leidnud visiidi käigus viisid New Mexico Ülikooli torakaalradioloogia professor Loren H. Ketai ja Wisconsini meditsiinikolledži pea-, näo- ja kaelapiirkonna neuroradioloogia professor Michelle A. Michael läbi residentidele suunatud 56-tunnise kursuse rindkere ja näo-kaela piirkonna radioloogiast ning esinesid ettekannetega 16. oktoobril Tartus toimunud Eesti Radioloogia Ühingu õppepäeval.

 

TÜ radioloogiakliiniku ning vastloodud TÜ Kliinikumi radioloogiakliiniku juhataja dots Pilvi Ilvese sõnul oli tegemist väga erakordsete loengutega, sest neid lugesid maailmatasemel tippradioloogid, kelle kirjutatud raamatutest ammutavad teadmisi radioloogid kõikjal üle ilma.

 

„Meie jaoks seisneski selle külaskäigu erilisus käsitletavates teemades,“ rõhutas dots Ilves Eesti radioloogidele osaks saanud võimaluse ainulaadsust. „Professorid andsid ülevaate selliste haiguste radioloogiast, mida meil väga harva esineb ja mille osas olulised kogemused puuduvad.“

 

Sellisteks haigusteks on näiteks kõikvõimalikud näoja kaelapiirkonna kasvajad, mis on enamasti väga pahaloomulised ning vajavad seetõttu kiiret diagnoosi. „Kuna me puutume nendega väga harva kokku, siis võib nende ära-tundmine keeruline olla ja diagnoosimine kaua aega võtta,“ selgitas dots Ilves. „Samuti puudub Eesti arstidel piisav kogemus mitmete haruldaste kopsuhaiguste osas, mida meil väga vähe esineb, kuid mida tuleb samuti osata diagnoosida ning üksteisest eristada.“

 

Residendid USA külalisprofessorite loengut kuulamas. Foto: Mare Lintrop.Nii dots Pilvi Ilves kui radioloogia residentuuri üldjuhendaja Mare Lintrop avaldasid lootust, et tunnustatud professorite loengute abil said residendid ülevaate ka vähemlevinud haigustest ning nende diagnoosimine muutub lihtsamaks. „Kuna tegemist on väga spetsiifiliste radioloogiavaldkondadega, mille puhul meil oma jõudu kusagilt võtta ei ole, siis seetõttu saigi nad siia palutud - et end nende teemadega paremini kurssi viia“, rääkis dots Pilvi Ilves külalislektorite kliinikumi kutsumise eesmärkidest.

 

Mare Lintrop selgitas, et niivõrd hinnatud spetsialistide külaskäik kliinikumi sai võimalikuks tänu Põhja- Ameerika Radioloogiaühingu poolt väljapakutud ning aastaid toiminud programmile, mille raames nad tunnustatud professoreid välismaale teadmisi jagama saadavad.

 

Radioloogiavaldkonna külalisprofessoreid soovitakse kindlasti kliinikumi edaspidigi kutsuda. „Tänu akadeemilisele radioloogiakliinikule, mis septembris loodi, on see tulevikus kindlasti lihtsamgi. See praegune visiit oli lihtsalt selline ilus organiseeritud algus,“ avaldas Mare Lintrop lootust edaspidiseks rahvusvaheliseks koostööks. „Lootust on, et saame veel mõne aasta jooksul endale antud programmi raames jätkuprogrammi juba uute professoritega radioloogia teisi keerulisi valdkondi katma,“ oli dots Ilveski lootusrikas.

 

Merili Väljaotsa

 

Mida külalised arvasid?

 

Radioloogikliinikut külastanud professorid tõdesid, et külaskäik jättis neile siiralt hea mulje. Eriti kõrgelt hindasid nad aga meie residente, kelle suurepärane keeleoskus, hea analüüsivõime ning iseseisvus õppetöös neid väga meeldivalt üllatas. „Ma olen sügavalt rabatud, kui hästi nad meist aru saavad,“ rääkis prof Michael. „Võõrkeeles loengu kuulamine on nende jaoks kindlasti suur väljakutse, kuid nad saavad sellega suurepäraselt hakkama.“

 

Prof Ketai sõnul esitas auditoorium väga asjalikke küsimusi, mis näitab, et nad on temaatikaga kursis. Mõlemad lektorid tõdesid Eesti residente USA tudengitega võrreldes, et siin tuleb tulevastel arstidel teadmiste hankimiseks palju enam vaeva näha. „Mulle tundub, et siinsed residendid peavad palju rohkem omal käel õppima ning olema selleks seesmiselt väga motiveeritud,“ sõnas prof Ketai.

 

Eesti radioloogia arenguga olid radioloogiaprofessorid rahul. Erinevaid kliinikumi hooneid ning Biomeedikumi külastades kiitsid nad väga meie kaasaegset radioloogiatehnikat ja korras ruume nii kliinikumis kui arstiteaduskonnas. Eriti avaldasid külalistele muljet meie uus ravikorpus ning üleriigiline piltide arhiveerimise süsteem, mis on ainulaadne kogu maailmas. Kokkuvõtteks oldi veendunud, et kliinikumil on kõik professionaalseks arstiabiks vajalik olemas.