eHL viimase suurema versiooniuuendusega lisati kasutaja mugavuse huvides töövõimetuslehe kuupäevade sisestamisse automaatikat:

Kui valida kalendrist töövabastusperioodi lõpuaeg, täidetakse Otsus lehe lõpetamisel kuupäeva väli automaatselt. Mitme töövabastusperioodi puhul uuendatakse Otsus lehe lõpetamisel kuupäeva viimase täidetud töövabastusperioodi lõpukuupäeva järgi.Kui rasedakaardile on eHL-is plokki Raseduse jälgimise alusandmed sisestatud eeldatav sünnituskuupäev, kandub see ka koostatava sünnituslehe vastavasse kuupäevalahtrisse.Sünnituslehe väljastamisel arvutatakse Otsus lehe väljastamisel kuupäev vastavalt sellele, kui mitu päeva enne oodatavat sünnituskuupäeva  töövabastusperiood algab. eHL ei lase valmis tunnistada sünnituslehte, millel jääb oodatava sünnitustähtaja ja töövabastusperioodi vahele enam kui 84 päeva. Ülejäänud juhtudel antakse kasutajale teada, kui ta on patsiendile väljastamas erandlike kuupäevavahemikega dokumenti.

 

Lisaks leiab eHL automaatselt viimase eHL-is väljastatud töövõimetuslehe kohe, kui on tehtud valik järglehe sisestamiseks. Kui eHL-is pole lehte, millele järge lisada, kuvatakse vaikimisi valikut Teisest tervishoiuasutusest.

Juhendite lehel http://ehlabi.kliinikum.ee/juhendid   saab tutvuda töövõimetuslehe uue kasutajajuhendiga.

 

NB! Palume erilist tähelepanu pöörata juhendis kirjeldatud soovituslikule käitumisviisile töövõimetuslehe tühistamise korral.