Käesoleva aasta algusest töötab hematoloogia-onkoloogia kliiniku ülemõe ametikohal senine personaliteenistuse koolitusosakonna juhataja Gea Kõks.

Käesoleva aasta algusest hematoloogia-onkoloogia kliiniku ülemõena töötav endine personaliteenistuse koolitusjuht Gea Kõks on karjäärialase suunamuutusega rahul ning uues ametis kenasti kohanenud. Foto: erakogu.

Töötasite 10 aastat personaliteenistuses, nüüd ülemõena. Millest selline ametialane suunamuutus?

Oma hariduselt olen õde ning varasemalt ka õena töötanud. Juba õpingute aegu hakkasin haiglatöös osalema, esialgu neurointensiivravi osakonnas hooldusõena, kus peale kooli lõpetamist jätkasin intensiivraviõena. Seega on pigem just töö koolitusvaldkonnas olnud kõrvalepõige põhierialalt.

Kuidas te tookord siis koolitustöö töö peale sattusite?

Kui olin ülikooli õeteaduse osakonna lõpetanud, tuli huvitav väljakutse – Maarjamõisa haiglas otsiti ülemõe asetäitjat koolituse alal. Otsustasin kandideerida ja sealt see administreeriv töö alguse sai. Kliinikumi moodustamisel liideti kogu koolituse valdkond personaliteenistusega ning kuulutati välja uus konkurss osakonna juhataja leidmiseks. Minu jaoks oli see suur dilemma ja kaalumise koht, kas jätkata koolituse vallas või naasta osakonna õe tööle. Oma suureks üllatuseks osutusin valituks, millega koos tuli julgus jätkata koolitusjuhina. Ega see ju meditsiinist päris kõrvalekaldumine ei olnud, tööülesanded võimaldasid mul kursis olla ka kitlikandjate tööga.

Kuid mis ajendas taas õe tööle naasma?

Tegin koolitusjuhi tööd väga rõõmsa südame ja hea meelega, kuid kui avanes sobiv võimalus, näis mulle huvipakkuv taas praktilisele tööle lähemale naasta. See oli väga kaalutletud otsus. Hematoloogia- onkoloogia kliinikusse kandideerimisel julgustas mind ka asjaolu, et kliinik oli mulle piisavalt võõras. Mitte, et see oleks mulle ainuüksi erialaliselt suureks proovikiviks, vaid ka kolleegid, kellega tuli hakata koos töötama, olid uued. Aga mind see ei peletanud, pigem tundus kliinikumi süsteemi teades meeldiva väljakutsena.

Kuidas olete sisse elanud?

Olen rahul ega kahetse aasta lõpus tehtud valikut töökoha muutuse osas. Mind on kliinikus hästi vastu võetud ja mind toetatakse. Näib, et juba esimese kuuga sai kohanemisperiood läbi. Sisse elada aitas kindlasti see, et kohe esimesest tööpäevast tuli sisuliste igapäevatöö ülesannetega tegelema hakata.

Millised on teie sihid uues ametis? Ootused-lootused?

Ma ei kandideerinud ülemõeks ametikoha positsiooni pärast, pigem nägin selle taga ikkagi vaid tööd. Püüan oma ametis mitte ainuüksi keskenduda sellele, mis on valesti, vaid hoolida oma tublidest kolleegidest, kes aitavad mul teha valikuid, et viia kliiniku õendustööd edasi parema tuleviku suunas. Muutused võivad puudutada vahel valusalt, aga nende eesmärgiks ei ole külvata ebakindlust. Pean oluliseks pakkuda töötajatele turvatunnet ning olla neile toeks, et ei kaoks jaks tööl käia ja seda hästi teha ka majanduslikult raskel ajal.

 

Gea Kõksiga
vestles Merili Väljaotsa

 

Kommentaar:

Ülemõe töö on kliiniku heaks terviklikuks toimimiseks väga oluline. Seetõttu on meil väga hea meel, et oleme saanud endisele ülemõele Viia Viirsalule Gea Kõksi näol väärilise järglase.

Kindlasti ei ole Gea tööleasumise aeg kõige kergemate killast üldise majandusolukorra ja sellest tingitud kokkuhoiumeetmete tõttu, mis tekitab pingeid ka õendus-hoolduspersonali hulgas. Praeguse seisuga aga võime tõdeda, et Gea on väga hästi hakkama saanud, sulandudes kliiniku kollektiivi ladusalt, sõbralikult, edasiviivalt ja positiivselt lahendusi ja arenguid otsides.

Dr Peeter Padrik.
Dr Peeter Padrik
hematoloogia-onkoloogia kliiniku direktor