lk2 Kaie NellisAsusin tööle kliinikumi töökeskkonnaspetsialistina kaks kuud tagasi. Töötatud aja jooksul olen saanud esmase ülevaate sellest, mis on haigla kui töökeskkonna eripärad ja kui palju tööd on mind siin ootamas.


Hariduselt olen Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialist. Olen tegutsenud töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas nüüd juba üle kümne aasta. Kogemused on nii töökeskkonnaspetsialistina (EMTA), töökeskkonnainsenerina riskianalüüse läbi viies (Qvalitas Arstikeskus AS) kui akrediteeritud laborite mõõtjana töötades (Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor, Qvalitas Arstikeskus AS). Minu eesmärk kliinikumis on tagada igale töötajale maksimaalselt ohutu töökeskkond. Selleks peab töötaja teadma, mis teda töökeskkonnas võib ohustada ja kuidas ennast selle tervisemõju eest kaitsta. Samuti peaks iga töötaja teadma, kuidas käituda õnnetuse korral – olgu selleks tulekahju, rünnak või seadmete avarii. Tahan oma tööga aidata inimestel olla terved ja säilitada hea elukvaliteet võimalikult pikaks ajaks.


Vaba aja veedan enamasti oma pere ja lastega. Enda heaolu tagamiseks harrastan tervisesporti värskes õhus (jooksen, teen kepikõndi, sõidan rattaga). Suvisel ajal meeldib tutvuda Eestimaa väikekohtadega. Sageli satun Saaremaale külla sõpradele ja sugulastele, sest seal on minu juured. Tartuga olen seotud alates kõrgkooli õppima asumisest 2003. aastal.

 

Raul Vatsa, turbehaldusspetsialist: Kaie Nellis asus kliinikumi töökeskkonnaspetsialisti kohale käesoleva aasta 1. juulil. Kaie omab suurt praktilist kogemust ettevõtte töökeskkonna ohutuse korraldamisel ning töökeskkonna ohutegurite mõõtmise alal. Tegemist on oma ala spetsialistiga, kelle käest saab alati nõu ja abi töökeskkonda puudutavates küsimustes.