lk2 Maris KruusmaaMina sattusin audioloogiat õppima suurest huvist kuulmislanguse ja kuulmislangustega inimeste vastu. Kuna Eestis audioloogiat ei õpetata, oli kõige lähem valdkond sellele eripedagoogika ning selles valdkonnas ma ka enda kõrghariduse omandamist alustasin. See andis mulle teadmisi nii meditsiinist, psühholoogiast kui ka õpetamisest, mis mulle nüüd kõik igapäevases töös väga kasuks tulevad. Bakalaureuseõpingute ajal loodi stipendium audioloogia õppimiseks magistritasemel Inglismaal ning seda võimalust ei saanud ma käest lasta.


Audioloogia õpingute raames leidsin ma enda veel suurema huvi tasakaalu vastu, kuna audioloogia ongi teadus kuulmisest ja tasakaalust. Audioloogi töö on väga mitmekesine ning mul on hea meel, et saan aidata nii kuulmis- kui ka tasakaaluprobleemidega inimesi. Audioloogia valdkond tervikuna on hetkel Eestis kiirelt arenemas.


Igapäevaselt olen ma ka tööväliselt väga aktiivne inimene ning huvitun nii spordist kui muusikast. Olles alles mõned kuud Eestis tagasi olnud, olen ma alles sisseelamise faasis, aga hakkan endale kindlasti üsna pea uusi väljakutseid otsima.


Tartu sai mulle kolme õppeaasta jooksul väga koduseks ja armsaks, mistõttu mul on väga hea meel siin uuesti tagasi olla.

 

Dr Priit Kasenõmm, kõrvakliiniku juhataja: Meil on väga hea meel, et Maris Kruusmaa asus tööle kõrvakliinikusse. Olles hea suhtleja, väga täpne ja asjalik, on ta kliiniku töörütmiga kiiresti kohanenud. Rõhutamist väärib see, et Maris Kruusmaa asus vastloodud audioloogi ametikohale. Selline mittearstlik audioloogi ametikoht on Eesti meditsiinis esmakordne. Sellise spetsialisti ülesandeks on osutada laiapõhjalist esmatasandi audioloogilist teenus, kuid jätab samas võimaluse minna mõne kitsama teemaga süvitsi. Loodan, et meil seisab temaga ees pikk koostöö.