lk2 Ljubov Kruus2016. aasta sügisel loodi kliinikumis toitlustusteenistuse logistiku ametikoht, kuhu otsustasin kandideerida. Ettekujutus toitlustusteenistuse tööst oli olemas, kuna olin kliinikumi toitlustusteenistuses töötanud üle kümne aasta erinevatel ametikohtadel.


Logistiku töö eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust. Logistikuna pean tagama klienditeeninduse ja informatsiooni liikumise korraldamise, et kaup oleks õigel ajal õiges kohas, õige hinna, koguse ja kvaliteediga. Soovin panustada oma töösse nii, et kõik, keda toitlustame, oleksid rahul meie tööga. Antud ametikoht nõuab organiseerimisvõimet, täpsust, korrektsust, analüüsivõimet ja suurt pingetaluvust. Töö paremale sujumisele tuleb kasuks keskendumine tulemusele, paindlikkus ja saavutusvajadus. Olen tõdenud, et tähelepanu ja kiire reageerimisvõime on selle ametikoha tähtsaimad märksõnad.


Kui rääkida punktuaalsusest, heast organiseerimisvõimest ja kokandusest, siis pean heaks eeskujuks toitlustusteenistuse tootmisjuhti Piret Tammveret. Kuna minu suur hobi on toiduvalmistamine ja eksperimenteerimine, siis olen väga palju õppinud ja näpunäiteid saanud just Piretilt.


Vabal ajal meeldib mulle kududa ja tegeleda aiandusega. Naudin väga ka vanaemaks olemist.

 

Piret Tammevere, toitlustusteenistuse tootmisjuht: Kuna Ljubov Kruusil oli varasem toitlustusteenistuses töötamise kogemus, siis oli tal kindlasti kergem sulanduda kollektiivi.


Ljubov on kompetentne tegema tööd erinevates töölõikudes, ta ulatab alati abikäe, kui on tarvis.