lk2 Kristiina SesterOlen sündinud ja kasvanud Tartus ja siin ka kogu elu elanud. Enne Tartu Ülikooli Kliinikumi tööle asumist töötasin küllaltki pikalt Eesti Haigekassas, kus tegelesin alguses töövõimetushüvitistega, hiljem aga olin klienditeeninduse talituse konsultant. Haigekassas töötades puutusin samuti kokku tervishoiusüsteemiga, kuid täiesti teise poole pealt – vaatasin kõike ametniku pilguga. Minu tööülesanneteks olid klientide nõustamine nende õigustest ravikindlustuse seaduse raames ning rahaliste hüvitiste määramise ja maksmise dokumentide menetlemine.

 

Oma praegusel ametikohal arsti assistendina näen ma tervishoiusüsteemi teist, n-ö köögipoolt ehk seda, kuidas kõik tegelikkuses toimub. Minu tööks on abistada vastuvõtul arsti, leida sobivad raviajad patsiendile, tegeleda haiguslugude ja arvetega jne. Töö on huvitav ja vastutusrikas, nõuab täpsust ja tähelepanelikkust, muidugi ka rahulikku meelt. Kõik patsiendid on erinevad ja see eeldab ka minult head kohanemisvõimet. Õnneks on meie kliinikus väga toredad arstid ja üldse väga sõbralikud kolleegid. Tore on töötada meeldivas õhkkonnas.

 

Tööst vaba aja veedan koos perega ja tegelen palju lilledega. Samuti meeldib mulle väga kokata.

 

Mati Arend, ambultroose taastusravi osakonna juhataja: Kristiina kohanes ambulatoorse taastusravi osakonna tööga väga kiiresti! Ta on väga sõbralik ja tähelepanelik ning aitab alati võimalike muredega või vajadusel tuletab meelde tegevusi, mis on jäänud märkamata, et asjad saaksid ikka õigel ajal ja korrektselt tehtud. Tänan Kristiinat ja ka teisi ambulatoorse taastusravi osakonna assistente kiire kohanemisvõime eest!